Blog Section

ตอนที่ 653 หลักการดูแล และวิธีการใช้เครื่องดาม (splint)

ตอนที่ 653 หลักการดูแล และวิธีการใช้เครื่องดาม (splint)

ตอนที่ 653 หลักการดูแล และวิธีการใช้เครื่องดาม (splint)

เครื่องดาม (splint) 

       คือ อุปกรณ์ที่ใช้กับส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย เช่น นิ้วมือ มือ ขา
ในทางกิจกรรมบำบัด เครื่องตาม จัดเป็นวิธีหนึ่ง ของการรักษาฟื้นฟู โดยมีจุดประสงค์ในการใช้ดังนี้ 

ป้องกันจากการเกิดการบาดเจ็บ 

จัดท่าอวัยวะ 

• จำกัดการเคลื่อนไหวเพื่อให้แผลหายเร็ว 

• ลดการเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการ
• ป้องกันกล้ามเนื้อหดรั้งและข้อยึดติด

หลักในการใช้และดูแลเครื่องตาม 

1. ควรใส่ให้กระชับ ไม่แน่นหรือหลวมเกินไป 

2. ระยะเวลาในการใช้เครื่องตามขึ้นกับนักกิจกรรมบำบัด โดยทั่วไปควรถอดทุก 3 ชั่วโมงเพื่อทำการ เคลื่อนไหวหรืออกกำลัง และใส่ต่อเนื่องไม่เกิน 10-12 ชั่วโมงในตอนกลางคืน 

3.ทำความสะอาดด้วยผ้าชุบน้ำสบู่ และเช็ดตามด้วย น้ำสะอาด 

4.หลีกเลี่ยงไม่ให้เครื่องตามสัมผัสความร้อน หรืออยู่ ในอุณหภูมิสูง เพราะจะทำให้ผิดรูปไม่สามารถใช้ งานได้ 

5.ปฏิบัติตามคำแนะนำของนักกิจกรรมบำบัดอย่าง เคร่งครัด เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพในการใช้งาน

Facebook Comments