Blog Section

ตอนที่ 658 6 ท่า พิชัต อาการปวด คอบ่า ขา

ตอนที่ 658 6 ท่า พิชัต อาการปวด คอบ่า ขา
ตอนที่ 658 6 ท่า พิชัต อาการปวด คอบ่า ขา

ท่าที่1

-นั่งหลังตรงประสานมือไว้ที่ท้ายทอย หายใจเข้า 
-ก้มหน้าลงคางชิดอก หายใจออกช้า ๆ 
-ตอนลงค้างไว้ 10 วินาที
ท่าที่2
-มือจับข้างศีรษะบริเวณบนใบหู หายใจเข้า 
-เอียงคอไปทางด้านข้าง หายใจออกช้า ๆ 
-ตอนลงค้างไว้ 10 วินาที

ท่าที่3
-ยืนหันหน้าเข้าหาบันได 
-ก้าวขาข้างที่จะยืดไปข้างหน้า 
-นำปลายเท้าข้างที่จะยืดเตะยังบันได
-โน้มตัวไปทางด้านหน้าให้รู้สึกน่องตึงๆ

ท่าที่4
-นั่งหลังตรงประสานมือไว้ใต้คาง หายใจเข้า 
-เงยหน้าขึ้นจนสุด หายใจออกช้า ๆ
-ขึ้นค้างไว้ นับในใจ 10 วินาที

ท่าที่5
-นั่งหลังตรงหันข้าง 45 องศา 
มือจับหลังศีรษะ หายใจเข้า 
-ค่อยๆก้มหน้าลงคางชิดอก หายใจออกช้า ๆ
-ก้มค้างไว้ นับในใจ 10 วินาที
ท่าที่6
-นั่งเหยียดขาข้างหนึ่งไปทางด้านหน้า 
-ใช้ผ้าคล้องปลายเท้า
-ดึงผ้าเข้าหาตัวจนรู้สึกน่องด้านหลังตึง


ประโยชน์จากการยืดกล้ามเนื้อ
1.ลดการตึงของกล้ามเนื้อ 
2.ทำให้ร่างกายรู้สึกผ่อนคลายจากการทำงานระหว่างวัน 
3.เพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อต่าง ๆ 
4.ป้องกันการบาดเจ็บจากการทำงานต่างๆ 
5. ส่งเสริมระบบการไหลเวียนของเลือดให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.เตรียมความพร้อมในการทํากิจกรรมหนัก
ข้อควรระวังขณะยืดกล้ามเนื้อ
1. ไม่กลั้นหายใจ ขณะยืดกล้ามเนื้อ
2. ไม่ควรยืดกล้ามเนื้อด้วยความเร็วและแรง เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บมากขึ้น
3. ไม่ควรยืดกล้ามเนื้อจนรู้สึกเจ็บปวด
Facebook Comments