Blog Section

ตอนที่ 666 กายภาพบำบัดในผู้ป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ตอนที่ 666 กายภาพบำบัดในผู้ป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

ตอนที่  666 กายภาพบำบัดในผู้ป่วย โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์

            โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ เป็นโรคข้ออักเสบเรื้อรังชนิดไม่ทราบสาเหตุ ที่มีการอักเสบของเยื่อหุ้ม ข้อ ร่วมกับการอักเสบของอวัยวะอื่นๆในร่างกาย ข้ออักเสบที่เกิดขึ้นมัก มีอาการทั้งสองข้างเท่ากัน และมีอาการพร้อมกันหลายข้อบางราย เนื้อเยื่ออาจถูกทำลายมากจนทำให้ผิดรูป

ลักษณะอาการ

มีข้ออักเสบจํานวนหลายข้อ โดย เฉพาะอย่างยิ่งที่ข้อมือและข้อนิ้วมือ

• ผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้อตลอดเวลา ไม่ว่าจะใช้ข้อทำงานหรือไม่ก็ตาม
• บวม ข้อฝืด เคลื่อนไหวลำบากในตอนเช้า

กดเจ็บบริเวณที่มีการอักเสบ 

ปวดมากเวลากลางคืนและตอน ที่มีอากาศเย็น

การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

1. การแช่มือในอ่างน้ำอุ่น 

2.การแช่มือในขี้ผึ้งพาราฟินซึ่งเป็น วิธีการบำบัดด้วยความร้อนที่นิยมใช้ เนื่องจากสามารถให้ความร้อนได้พร้อมกันหลายข้อ 

3.การใช้ contrast bath ซึ่งเป็นการ แช่มือในอ่างน้ำอุ่น 38-40 องศาและ อ่างน้ำเย็น 13-16 องศา สลับกัน 

4.การบริหารยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

Facebook Comments