Blog Section

ตอนที่ 667 Kegal exercise การออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

ตอนที่ 667 Kegal exercise การออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

ตอนที่ 667 Kegal exercise การออกกำลังกายกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน

            Kegal exercise คือ การออกกำลังกายกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่มี ความสําคัญกับบริเวณช่องคลอด เนื่องจากการกล้ามเนื้อบริเวณอุ้ง เชิงกรานมีความแข็งแรงแล้ว ก็จะช่วยให้กล้ามเนื้อช่องคลอดแข็งแรงตามไป ด้วย สามารถท่าตอนไหนก็ได้ไม่จํากัดสถานที่และเวลา เพราะการออกกำลัง กายด้วยวิธีนี้จะเน้นที่การฝึกขมิบกล้ามเนื้อบริเวณอุ้งเชิงกราน เป็นหลัก “การขมิบ” เพื่อเป็นการออกกำาลังกาย 

ควรใช้เวลา 20 นาที 3 ครั้ง/วัน อย่างน้อย 3 สัปดาห์ จึงจะมีประสิทธิภาพ ทำทุกวันอย่างน้อยวันละ 12 นาที หรือ 5 ครั้งทุก ๆชั่วโมง หรือ 50 ครั้ง/วัน หรือ 100 ครั้ง/วัน

ข้อควรระวัง 

– ไม่ควรเกร็งหน้าท้อง หนีบขา ในขณะฝึกขมิบ เพราะเป็นการใช้กล้ามเนื้อมัดอื่นร่วม ด้วย 

ควรปัสสาวะๅห้เรียบร้อยก่อนฝึก 

– สามารถฝึกขณะปัสสาวะได้ ไม่ควรกลั้นหายใจ เพราะจะทำให้เกิดแรงดันในช่องท้อง จนเกิดอาการปวดศีรษะ

ท่าออกกำลังกาย

1. นอนหงายชันเข่า

2.นอนหงายชันเข่า ยกก้นขึ้น

3. งอเข่า งอสะโพก

Facebook Comments