Blog Section

ตอนที่ 684 เทคนิคการกายภาพบำบัดที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน

ตอนที่ 684 เทคนิคการกายภาพบำบัดที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน

ตอนที่ 684 เทคนิคการกายภาพบำบัดที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ในผู้ป่วยเบาหวาน

เทคนิคทางกายภาพบำบัดที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวานสามารถแสดงได้ดังนี้:

1. การออกกำลังกายแบบแอโรบิก: การออกกำลังกายแบบแอโรบิกหรือการออกกำลังกายระหว่างช่วงความเร็วสูงส่งผลให้เกิดการเผาผลาญพลังงานมากขึ้น ซึ่งสามารถช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ ในผู้ป่วยเบาหวาน เช่น การวิ่งเร็ว การกระโดดเชือก หรือการเต้นแอโรบิก

2. การฝึกความแข็งแกร่ง: การฝึกความแข็งแกร่งหรือการออกกำลังกายที่เน้นการเสริมกล้ามเนื้อสามารถช่วยเพิ่มการดูแลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดได้ โดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน้าท้อง กล้ามเนื้อแขน และกล้ามเนื้อขา

3. การฝึกความยืดหยุ่น: การฝึกความยืดหยุ่นช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและความยืดหยุ่นของเส้นเอ็นเดลส์ในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อนทางเลือดได้ เช่น การฝึกโยคะ การฝึกเอกซ์เทนด์

4. การฝึกการหายใจ: การฝึกการหายใจเชิงลึกๆ ช่วยลดระดับความเครียดและเพิ่มการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ผู้ป่วยเบาหวานสามารถฝึกการหายใจผ่านการทำโยคะหรือเทคนิคการหายใจลึกๆ เช่น การหายใจเข้าผ่านจมูกและหายใจออกผ่านปาก

5. การฝึกแบบการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง: การฝึกแบบการเคลื่อนไหวแบบต่อเนื่อง เช่น การเดินเร็วหรือการขี่จักรยาน สามารถช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้

อย่างไรก็ตาม การฝึกกายภาพเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยเบาหวานควรมีการปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนเริ่มฝึกซ้อมเพื่อให้ได้คำแนะนำและแผนการบำบัดที่เหมาะสมสำหรับสภาพและความต้องการของคุณเอง

Facebook Comments