Blog Section

ตอนที่ 702 โรคอัลไซเมอร์: สัญญาณและอาการเบื้องต้นที่คุณควรรู้

ตอนที่ 702 โรคอัลไซเมอร์: สัญญาณและอาการเบื้องต้นที่คุณควรรู้

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองที่เจ็บป่วยเรื่องความจำและฟังก์ชันสมองอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ต่อเนื่อง นี่คือบางสัญญาณและอาการเบื้องต้นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์:

1. ปัญหาในความจำ: อาจเริ่มต้นด้วยการลืมสิ่งของหรือข้อมูลที่คุณกำลังใช้หรือที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน คุณอาจพบว่าความจำของคุณเป็นไปอย่างช้าหรือไม่แน่นอน

2. การลดความสามารถในการวางแผนและการแก้ไขปัญหา: คุณอาจพบว่าความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาลดลง การทำกิจกรรมที่คุณเคยทำก่อนหน้านั้นอาจเป็นเรื่องยากขึ้น

3. สับสนและการสูญเสียติดต่อ: คุณอาจรู้สึกสับสนกับสถานการณ์ประจำวันหรือการทำงาน และอาจพบว่าคุณมีความยากลำบากในการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการจดจำข้อมูล

4. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม: คุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ เช่น การเลิกทำกิจกรรมที่คุณชอบหรือสลับกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน

5. การทำกิจกรรมที่ปลอดภัย: คุณอาจพบว่าความคลาดเคลื่อนในการทำกิจกรรมที่ต้องการความสม่ำเสมอ หรือความสำคัญที่มากขึ้นต่อการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณหรือคนในครอบครัวของคุณพบว่ามีสัญญาณหรืออาการเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการประเมินและการวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อทำให้คุณได้รับการสนับสนุนและการรักษาที่เหมาะสม

Facebook Comments