Blog Section

ตอนที่ 721 ข้อควรระวังของการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน

ตอนที่ 721 ข้อควรระวังของการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเบาหวาน

เมื่อพูดถึงการกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน มีข้อควรระวังบางประการที่ควรคำนึงถึง:

1. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด: ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรติดตามระดับน้ำตาลในเลือดก่อน ระหว่าง และหลังการทำกายภาพบำบัด สิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าระดับน้ำตาลในเลือดอยู่ในช่วงที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

2. การดูแลเท้า: ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีความรู้สึกที่เท้าลดลง ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บที่เท้าได้ ก่อนทำกายภาพบำบัด ควรตรวจสอบเท้าว่ามีบาดแผล แผล หรือตุ่มพองหรือไม่ แนะนำให้สวมรองเท้าที่เหมาะสมและถุงเท้าป้องกันระหว่างการบำบัด

3. การให้น้ำ: ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะขาดน้ำ ดังนั้นควรกระตุ้นให้พวกเขาดื่มน้ำปริมาณมากทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการทำกายภาพบำบัด การให้ร่างกายไม่ขาดน้ำสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

4. การจัดการยา: หากผู้ป่วยโรคเบาหวานรับประทานยาเพื่อควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้รับประทานยาตามขนาดที่กำหนดก่อนทำกายภาพบำบัด การปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ให้บริการด้านสุขภาพเกี่ยวกับการจัดการยาเป็นสิ่งสำคัญ

5 การสื่อสารกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ: จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานจะต้องสื่อสารกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการกายภาพบำบัด ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถให้คำแนะนำและข้อควรระวังเฉพาะโดยขึ้นอยู่กับอาการของแต่ละบุคคล

Facebook Comments