Blog Section

ตอนที่ 93:กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคเดอเกอร์แวง (De Quervain’s disease)

ตอนที่ 93:กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคเดอเกอร์แวง (De Quervain’s disease)

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคเดอเกอร์แวง

(De Quervain’s disease)

 

เดอเกอร์แวงคืออะไร?

                เดอเกอร์แวง เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบของปลอกหุ้มเอ็นข้อมือและเส้นเอ็นที่ทำหน้าที่กางและกระดกนิ้วโป้ง ส่วนใหญ่พบในผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย 3-5 เท่า ในช่วงอายุ 30-50 ปี ซึ่งสาเหตุของโรคยังไม่ทราบแน่ชัด แต่เชื่อว่าเกิดจากการใช้งานข้อมือบ่อยครั้งในท่ากระดกหรือบิดข้อมือ

6

ลักษณะอาการของโรค

            ปวดบริเวณข้อมือด้านนิ้วโป้ง หรือปลายแขนด้านนิ้วโป้งมีอาการบวม หากกดลงที่ตำแหน่งนั้นจะปวดมาก และปวดเมื่อมีการเคลื่อนไหวของนิ้วโป้ง เช่น บิดเสื้อผ้า กวาดพื้น ยกขันน้ำ เป็นต้น

วิธีการตรวจด้วยตนเอง

            กำนิ้วโป้งไว้ในอุ้งมือแล้วหักข้อมือลง ถ้ามีอาการเจ็บแสดงว่ามีการอักเสบของเส้นเอ็นข้อมือ

7

การรักษาทางกายภาพบำบัด

          การรักษาจะเน้นให้ผู้ป่วยลดการเคลื่อนไหวของนิ้วโป้ง โดยการใส่เฝือกอ่อน  หรือติดเทปบริเวณเส้นเอ็นนิ้วโป้ง

                                                             S010

   8

 

          และเน้นเรื่องการลดปวด โดยใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด เช่น  Ultrasound  , เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (Electrical Stimulation) ,ประคบร้อน เป็นต้น

 OT020     à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸ž    à¸£à¸¹à¸›à¸ à¸²à¸ž (1)

 

           หรือให้ผู้ป่วยใช้วิธีการลดปวดเองที่บ้าน โดยการเอามือแช่น้ำอุ่นไว้ประมาณ 10 – 15 นาทีต่อครั้ง

        9

 

 

 

 

ท่าบริหารข้อมือ

        1.แตะปลายนิ้วโป้งกับปลายนิ้วก้อย ค้างไว้ 5 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง

11

        2.ดัดข้อมืองอลงให้มากที่สุด ค้างไว้ 5 วินาทีสลับกับ ดัดข้อมือกระดกขึ้นให้มากที่สุดค้างไว้ 5 วินาที ทำซ้ำ 10 ครั้ง

10         3.หงายมือ กำมือ แล้วค่อยๆกระดกข้อมือขึ้น ค้างไว้ 5 วินาทีแล้วค่อยกลับไปตำแหน่งเดิม ทำซ้ำ  10 ครั้ง

17         4.คว่ำมือ กระดกมือ ขึ้น-ลง สลับกัน 10 ครั้ง

13         5.กระดกข้อมือเอียงไปทางด้านข้าง ขึ้น-ลง สลับกัน 10 ครั้ง

 14         6.บีบวัตถุ เช่น ลูกบอลเล็กๆ ดินน้ำมัน บีบให้แน่นที่สุดค้างไว้ 10 วินาที สลับกับคลายออก ทำซ้ำ 10 ครั้ง

 15
7.ใช้ยางยืดวงใหญ่ใส่ที่รอบนอกของนิ้วมือ กาง-หุบนิ้วมือต้านแรงยางยืด ทำซ้ำ 10 ครั้ง

16

ด้วยความปรารถนาดีจาก… คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

ติดต่อสายด่วน  085-264-4994

www.firstphysioclinic.com

รับปรึกษาปัญหาสุขภาพและแนวทางการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Or