Blog Section

ตอนที่101 : ดูแลผู้สูงวัย (Aging Care)

ตอนที่101 : ดูแลผู้สูงวัย (Aging Care)

ดูแลผู้สูงวัย (Aging Care)

 

            การฟื้นฟูผู้สูงอายุ ผู้ป่วยอัมพาต ผู้ป่วยอัมพกฤษ์ โดยทีมนักกายภาพบำบัดชำนาญการ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ ที่มีประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ บุตรหลานจะมีความสบายใจ หมดห่วงหรือกังวลเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ ทำให้มีเวลาในการทำงานอันก่อให้เกิดความก้าวหน้าแก่ตนเองและคอบครัว เรามีความยินดีเป็นอย่งยิ่งที่จะที่ะทำหน้าที่ดูแลบุคคลอันเป็นที่เคารพรักของท่านด้วยความอบอุ่นเสมือนญาติมิตรและครอบครัวhref=”http://www.hpcanys.org/11.html”>. โดย นักภาพบำบัด1376461013074

          นักกายภาพบำบัดให้การดูแลผู้สูงอายุ

               กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย (Geriatric) : ซึ่งมีหลากหลายสภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อคนก้าวเข้าสู่วัยชรา ตัวอย่างเช่น โรคข้ออักเสบ ภาวะกระดูกบาง มะเร็ง โรคอัลไซเมอร์ การเปลี่ยนข้อสะโพก และข้อต่ออื่นๆ ภาวะสูญเสียการทรงตัว การกลั้นปัสสาวะ อุจจาระไม่อยู่ เป็นต้น กายภาพบำบัดในผู้สูงวัย จะช่วยผู้ป่วยในภาวะที่กล่าวมา เช่น การให้โปรแกรมพิเศษที่ช่วยให้ผู้ป่วยมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น ลดอาการปวด และเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย

1379253599771     1379253236935 - Copy       1376461443178

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

Facebook Comments

Leave a Reply

Or