Blog Section

ตอนที่105 : การเคลื่อนไหวของข้อต่อ

ตอนที่105 : การเคลื่อนไหวของข้อต่อ

หลักการดูแลการคงการเคลื่อนไหวของข้อต่างๆในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

capture-20131022-174705

ข้อควรปฏิบัติขณะทำกายภาพบำบัด

 • การเคลื่อนไหวข้อให้ผู้ป่วยควรทำช้า ๆ

 • ควรทำการเคลื่อนไหวให้สุดองศาของการเคลื่อนไหวที่ปกติ แต่ควรระวังในรายที่มีการดามเหล็กอยู่

 • ภายในข้อภายในกระดูก ต้องไม่ทำ เกินกว่าที่ผู้ป่วยทำได้

 • ในแต่ละท่าทำช้าๆท่าละ 10-20 ครั้ง วันละ 2 รอบ

 • ระหว่างทำ ให้ผู้ ป่วยคิดอยู่เสมอว่ากำลังทำ การเคลื่อนไหวด้วยตนเอง

 • ไม่ควรทำ การเคลื่อนไหวหลังจากรับประทานอาหารอิ่มใหม่ๆ หรือในขณะผู้ป่วยมีไข้

 • ขณะทำ การเคลื่อนไหวข้อ ถามผู้ป่วยปวด หรือ พบปัญหาอย่างอื่นตามมา ควรหยุดและปรึกษาแพทย์หรือ

 • นักกายภาพบำบัด

 • ไม่ควรให้ผู้ ป่วยนอนอย่างเดียวนาน ๆ ควรให้ผู้ป่วยลุกขึ้นมานั่งบ่อย ๆ

 • ควรได้รับการฟื้นฟูทางกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่อง

 • พยายามสอนญาติผู้ป่วยให้ทำอยู่เป็นประจำ

 

การคงการเคลื่อนไหวของข้อต่อส่วนบน

capture-20131022-175118


 capture-20131022-175303capture-20131022-175357capture-20131022-175617 - Copycapture-20131022-175704capture-20131022-175810

การคงการเคลื่อนไหวของข้อต่อส่วนล่าง

capture-20131022-175916capture-20131022-175951capture-20131022-180013capture-20131022-180027

การออกกำลังกายโดยการใช้รอกดึงไหล่

 

รอกบริหารหัวไหล่

สำหรับคนไข้ที่เริ่มมีกำลังกล้ามเนื้อควรออกกำลังกายโดยการใช้รอกบริหารหัวไหล่

1.เพื่อให้เกิดการเพิ่มองศาการเคลื่อนไหวของข้อหัวไหล่ และ ประสานการทำงาน ของส่วนต่างๆ

ในร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อแขน ข้อหัวไหล่ ข้อมือ ข้อศอก และหลัง

2. เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ให้กล้ามเนื้อ แขน ข้อหัวไหล่ ข้อมือ ข้อศอก และหลัง และปูองกัน

ปัญหาเอ็นยึดข้อติดในผู้สูงอายุ

วิธีการออกกำลังกาย

ผู้ออกกำลังกาย นั่งเก้าอี้หันหน้าออก ในท่าหลังตรง 90 องศา ขาและเท้าวางให้พอดีกับช่วงไหล่

2. ผู้ออกกำลังกายใช้แขนทั้ง 2 ข้างจับตะขอ ที่อยู่เหนือศีรษะ และเหยียดแขนให้ตรึง แขนแนบใบหู และดึงเชือกให้ลูกตุ้มถ่วงน้ำหนักยกขึ้น โดยดึงในท่าแขนเหยียดตรงจากบนสุดลงล่างสุดให้ได้ 180 องศา

3. ดึงเชือกสลับไปมาเพื่อเป็นการบริหารกล้ามเนื้อแขน ข้อหัวไหล่ ข้อมือ และหลัง

4. การออกำลังกายแต่ละครั้งเพื่อให้ได้ประโยชน์ที่สุด ควรใช้เวลาอย่างน้อย 20 นาที

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

 

Facebook Comments