Blog Section

ตอนที่107 : กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีฝีในปอด ( Lung abscess )

ตอนที่107 : กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีฝีในปอด ( Lung abscess )

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยที่มีฝีในปอด ( Lung abscess )

52

ฝีในปอดคือ การที่ปอดมีการอักเสบติดเชื้ออย่างรุนแรงแล้วมีการทำลายเนื้อปอดจนเกิดเป็นโพรงหนอง สาเหตุ

 1.ทางหลอดลม เช่น การสำลักน้ำลายหรือเศษอาหาร การอุดกั้นจากสิ่งแปลกปลอม

2.ทางกระแสเลือด เช่น การติดเชื้ออย่างรุนแรงแล้วมีเชื้อเข้ามาในกระแสเลือด

3.ปอดอักเสบติดเชื้อแบคทีเรีย

4.ฝีที่เกิดแถวใต้กระบังลม เช่น ฝีในตับจะติดเชื้อลุกลามเข้าสู่ปอด

อาการแสดง

ก่อนที่จะเกิดฝีในปอด ผู้ป่วยจะมีอาการแบบปอดบวมทั่วไป 1-3 สัปดาห์ เมื่อมีฝีในปอดเกิดขึ้นผู้ป่วยจะไอ เสมหะเป็นหนองจำนวนมาก มีกลิ่นเหม็น บ่อยครั้งมีเลือดปนด้วย ผู้ป่วยจะไข้ตลอดเวลา อ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เจ็บหน้าอก

ภาวะแทรกซ้อน

ในรายที่มีฝีในปอดหนองอาจจะลุกลามเข้าไปในเยื่อหุ้มปอด หรือถ้าฝีแตกเชื้อจะลุกลามเข้าไปตามกระแสเลือด ทำให้เกิดการติดเชื้อในกระแสเลือด หรือถ้าเชื้อหลุดลอยเข้าไปในสมอง อาจเกิดฝีในสมองได้

การรักษาทางกายภาพบำบัด

     1.ฝึกการหายใจ โดยเน้นปอดบริเวณที่มีหนองให้มาก เพื่อเป็นการเพิ่มการขยายตัวของปอดส่วนนั้นได้อย่างเต็มที่

2.ทำ chest trunk mobilize คือ การหายใจเข้าออกพร้อมการขยับรยางค์บนอย่างเร็วๆ เพราหนองมีลักษณะเหนียวข้นกว่าเสมหะ การทำเร็วๆช่วยระบายหนองทางสายยางได้ดีขึ้น และนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการเคลื่อนไหวของทรวงอก เพราโรคนี้มักเรื้อรังจนทำให้เกิดพังผืดยึดรั้ง ทำให้การขยายตัวของทรวงอกลดลง

3.Postural drainage คือการจัดท่าให้หนองไหลเข้าสู่ขวดระบายให้ได้มากที่สุด

53

4.Percussion / vibration คือการเคาะปอดหรือการสั่นปอด เพื่อเป็นการเร่งระบายหนองออกทั้งนี้ สามารถรักษาทางกายภาพบำบัดโดยใช้หลายวิธีร่วมด้วย เช่น เคาะปอดในท่าที่ต้องระบาย เมื่อเคาะเสร็จให้ผู้ป่วยทำ chest trunk mobilize เพื่อเป็นการรักษาทางกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น

54

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-264-4994

www.firstphysioclinics.com

คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Or