Blog Section

ตอนที่108 : กายภาพบำบัดในผู้ป่วยวัณโรคปอด ( Pulmonary tuberculosis )

ตอนที่108 : กายภาพบำบัดในผู้ป่วยวัณโรคปอด ( Pulmonary tuberculosis )

วัณโรคปอด คือ โรคติดเชื้อเรื้อรังของปอด โบราณเรียกว่า “ฝีในท้อง” เนื่องเพราะผู้ป่วยบางรายมีอาการไอออกมาเป็นเลือดซึ่งเข้าใจผิดว่าออกจากฝีที่อยู่ในท้อง โรคนี้สามารถแพร่ให้คนที่อยู่ใกล้ชิด เช่น ภายในบ้าน หรือในที่ที่มีคนอยู่รวมกันแออัดหรือถ่ายเทอากาศไม่ดี โรคนี้มียารักษาให้หายขาด ซึ่งต้องกินติดต่อกันนานอย่างน้อย 6 เดือน

56

สาเหตุ

เกิดจากการติดเชื้อวัณโรค ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่มีชื่อว่า ไมโคแบคทีเรียทูเบอร์คูโลซิสเชื้อนี้ติดต่อโดยการหายใจ สูดเอาฝอยละอองเสมหะที่ผู้ป่วยปล่อยออกมาแขวนลอยอยู่ในอากาศขณะไอ จาม พูด หัวเราะ หรือร้องเพลง เชื้อในฝอยละอองเสมหะสามารถมีชีวิตอยู่ในอากาศได้นานหลายชั่วโมง ผู้ที่จะรับเชื้อให้ได้ปริมาณมากพอจนถึงขั้นติดเชื้อเป็นโรคได้ จะต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเป็นเวลานาน เช่น อยู่ในบ้านเดียวกัน หรือห้องเดียวกัน   หลังติดเชื้อ 2-8 สัปดาห์ ร่างกายจะมีการสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมา คนส่วนหนึ่งสามารถกำจัดเชื้อได้หมดก็ไม่เป็นโรค ส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กเล็ก ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ ก็จะกลายเป็นโรคภายหลังการติดเชื้อไม่นาน

อาการแสดง

เนื่องจากเป็นโรคเรื้อรัง ค่อยเป็นค่อยไป ในระยะแรกๆ อาจไม่มีอาการชัดเจน การตรวจร่างกายจะไม่พบสิ่งผิดปกติ แต่ถ้านานขึ้นจะพบอาการโดยทั่วไปคือ

–         ไข้เรื้อรัง

–         น้ำหนักลด

–         ไอเรื้อรังอาจมีไอเป็นเลือด เจ็บหน้าอก

–         อ่อนเพลีย เบื่ออาหาร

การรักษาทางกายภาพบำบัด

1. สอนหายใจเพื่อลดเหนื่อย

60

2.สอนไอ เพื่อให้การขับเสมหะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในรายที่มีเสมหะ

61

3.กระตุ้นให้มีการเคลื่อนไหวตัว เพื่อป้องกันภาวะถดถอย

62

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-264-4994

www.firstphysioclinics.com

คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

Facebook Comments

Leave a Reply

Or