Blog Section

ตอนที่109 : กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลอดลมโป่งพอง ( bronchiectasis)

ตอนที่109 : กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลอดลมโป่งพอง ( bronchiectasis)

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยหลอดลมโป่งพอง ( Bronchiectasis)

โรคหลอดลมพองคือโรคที่หลอดลมภายในปอดมีการขยายตัวถาวร ซึ่งอาจเกิดขึ้นแบบเฉพาะที่หรือเกิดขึ้นทั่วทั้งปอดก็ได้

สาเหตุ

ส่วนใหญ่เกิดจากปอดหรือหลอดลมมีการติดเชื้อซ้ำๆหลายครั้ง ส่งผลให้เยื่อบุของหลอดลมซึ่งยืดหดได้ ถูกทำลาย หลอดลมจึงเกิดการขยายตัวถาวร ทำให้สารคัดหลั่งต่างๆ หรือเสมหะเกิดการคั่งอยู่ในหลอดลม หลอดลมไม่สามารถหดบีบกำจัดออกมาได้

64

อาการแสดง

–         ไอเรื้อรัง มีเสมหะและมักเป็นตลอดปี เสมหะจะมีลักษณะเป็นหนองถ้ามีภาวะติดเชื้อร่วมด้วย เสมหะจะติดในตอนเช้าหลังจากตื่นนอน

–         หายใจหอบเหนื่อย

–         ขนโบกพัดทำงานได้น้อยลงทำให้มีเสมหะคั่งค้างมาก

–         ในรายที่มีการติดเชื้อร่วมด้วยอาจจะมีไข้  เสมหะเยอะ และหายใจหอบเหนื่อย

การรักษาทางกายภาพบำบัด

1. สอนไอเพื่อเป็นการขับเสมหะ

65

2. เคาะปอดหรือการสั่นปอดในรายที่มีเสมหะมากและไม่สามารถไอออกเองได้

66

3. สอนหายใจ โดยการหายใจเข้าทางจมูกและหายใจออกทางปาก โดยอัตราการกายใจเข้า : ออก เป็น 1: 4

67

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 085-264-4994

www.firstphysioclinics.com

คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

Facebook Comments

Leave a Reply

Or