Blog Section

ตอนที่111: การจัดท่าผู้ป่วยอ่อนแรง

ตอนที่111: การจัดท่าผู้ป่วยอ่อนแรง

การจัดท่าผู้ป่วยอ่อนแรง

การจัดท่าผู้ป่วยเพื่อป้องกันการกดทับป้องกันข้อติด ป้องกันการหดเกร็งของกล้ามเนื้อ และกระตุ้นให้กล้ามเนื้อมีการฟื้นตัวเร็วขึ้น

จัดท่านอนหงาย1

1 หมอนไม่ควรให้สูงมาก

2 ศีรษะและลำตัวอยู่ในแนวตรง

3 แขนเหยียดสบายวางข้างลำตัว

4 ข้อมือตรงจะหงาย หรือคว่ำข้อมือก็ได้

5 ขาเหยียดตรงมีผ้าขนหนูรองใต้เข่าให้ข้อเข่างอเล็กน้อย

6 ปลายเท้าควรใช้ผ้าขนหนูเล็กๆรองด้านล่างข้อเท้า เพื่อให้เท้าตั้งตรงป้องกันแผลกดทับที่ตาตุ่ม

 

จัดท่านอนตะแคงทับข้างที่มีแรง

1 ศีรษะโน้มไปทางด้านหน้าเล็กน้อย2

2 แขนของผู้ป่วยข้างที่อ่อนแรงควรมีหมอนรองใต้แขน ยื่นแขนไปทางด้านหน้า

3 ข้อศอกเหยียดมือคว่ำบนหมอน

4 ข้อมือตรงนิ้วมือเหยียดออก

5 สะโพกและเข่าข้างที่อ่อนแรงมีหมอนรองตั้งแต่สะโพกถึงปลายเท้า สะโพกละข้อเข่างอประมาณ 3 องศา

 

 

 

จัดท่านอนตะแคงทับข้างที่อ่อนแรง3

1 ศีรษะโน้มไปทางด้านหน้าเล็กน้อย

2  สะโพกและเข้าข้างที่มีแรงมีหมอนรองตั้งแต่สะโพกถึงปลายเท้า

3 แขนข้างที่อ่อนแรงยื่นมาด้านหน้า ข้อศอกตรงหงายมือ

4 ขาข้างที่อ่อนแรงเหยียดขา เข่างอเล็กน้อย ข้อเท้าอยู่ในท่าที่ปกติ

 

จัดท่านั่งบนเตียง4

1 ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่คอและศีรษะตรง

2 ใช้หมอนรองไหล่ ดันไหล่มาด้านหน้า

3 แขนหมุนออก ใช้หมอนรองและมือ แบมือ

4 ใช้หมอนรองสะโพกตามความยาวของลำตัวให้สะโพกบิดมาข้างหน้า ขาหมุนเข้า

 

จัดท่านั่งบนรถเข็น

1 ผู้ป่วยอยู่ในท่าศีรษะและคอตั้งตรง

2 แขนวางตรงพนักพักแขน

 

จัดท่านั่งขอบเตียง5

1 ศีรษะและคอตั้งตรง

2 ไหล่ทั้งสองข้างอยู่ในระดับเดียวกัน

3 ลำตัวตรง เท้าวางราบกับพื้น ทิ้งน้ำหนักให้เท่ากันทั้งสองข้าง

4 มือวางบนเตียง

 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก…คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Or