Blog Section

ตอนที่114: การล้างมือ

ตอนที่114: การล้างมือ

การล้างมือ

ข้อควรปฏิบัติในการล้างมืออย่างถูกวิธี

ทำไมเราถึงต้องตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องการล้างมือ?

บนผิวหนังปกติของคนเราจะมีเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่แล้ว ซึ่งมีจำนวนแตกต่างกันไปในแต่ละส่วนมีเชื้ออยู่บนมือโดยเฉลี่ย  3.9 x 10 4 – 4.6 x 10 colony forming units (CFUs)/cm2 เชื้อจุลชีพที่อาศัยอยู่ชั่วคราวบนมือ(Transient flora) มักเป็นสาเหตุของการติดเชื้อในโรงงพยาบาลที่พบบ่อย การล้างมือเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด และได้ผลดีที่สุดในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากการสัมผัสโดยตรง

 

วิธีการล้างมือ

1

                                                  ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและทุกครั้ง

                                                                                                                                                                          

1

                                                                                                                                                                                  หลังไอ จาม หรือสั่งน้ำมูก  

2

                 

                ก่อนและหลังสัมผัสผู้ป่วย

3

                                                                                                                                                                                                  ก่อนรับประทานอาหาร

 

 

 

4

 

 

หลังจากสัมผัสสัตว์

 

 

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก…คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com

 

 

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Or