Blog Section

ตอนที่123: Active Chest Mobilization

ตอนที่123: Active Chest Mobilization

การออกกำลังกายด้วยการเคลื่อนไหวทรวงอกด้วยตนเอง (Active Chest Mobilization)

 • ยืดผนังทรวงอกส่วนหน้าและหลัง (Antero – Posterior Chest Wall Mobilization)

  1. เริ่มจากผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้แยกฝ่าเท้าบนพื้น acm1
  2. จากนั้นให้ผู้ป่วยก้มตัวมาทางด้านหน้า ปลายมือแตะพื้นพร้อมหายใจออกสุดacm2
  3. ให้ผู้ป่วยชูแขนขึ้นเป็นรูปตัว V เหนือศีรษะพร้อมหายใจเข้าเต็มที่ ทำ 3-4 ครั้ง/ชุด 3ชุด/วัน

หรือหากมีอาการเหนื่อยให้หยุดพัก             acm3

 • ยืดผนังทรวงอกส่วนหลัง ด้านข้าง (Postero – Lateral Chest Wall Stretching)

  1. เริ่มจากผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้เอามือขวาจับข้อมือซ้ายพร้อมหมุนตัวลงด้านล่างทางซ้ายพร้อมหายใจออกสุด acm4
  2. จากนั้นให้ผู้ป่วยหมุนตัวพร้อมยกแขนขึ้นด้านบนทางขวาพร้อมหายใจเข้าเต็มที่
   acm5.
  3. ให้ผู้ป่วยทำสลับกัน 2 ข้าง ทำ 3-4 ครั้งต่อชุด ทำ 3 ชุดต่อวัน หรือหากมีอาการเหนื่อยให้หยุดacm5

 

 • ยืดผนังทรวงอกส่วนบน ด้านหน้าและหลัง (Antero-Posterior Upper Chest Wall Stretching)

  1. เริ่มจากผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้เอามือประสานกันที่ท้ายทอย นำศอกมาชิดกันทางด้านหน้าพร้อมกับหายใจออกสุด acm6
  2. จากนั้นให้ผู้ป่วยกางศอกออกจากกันพร้อมหายใจเข้าเต็มที่ ให้ผู้ป่วยทำสลับกัน 2 ข้าง ทำ 3-4 ครั้งต่อชุด ทำ 3 ชุดต่อวัน หรือหากมีอาการเหนื่อยให้หยุดพัก acm7
 • ยืดทรวงอกด้านข้าง (Lateral Costal Chest Wall Stretching)

  1. เริ่มจากผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้ยกแขนข้างขวาขึ้นเหนือศีรษะ acm8
  2. จากนั้นให้ผู้ป่วยโน้มแขนและตัวไปทางด้านซ้ายพร้อมหายใจเข้าเต็มที่ acm9
  3. ให้ผู้ป่วยทำสลับกัน 2 ข้าง ทำ 3-4 ครั้งต่อชุด ทำ 3 ชุดต่อวัน หรือหากมีอาการเหนื่อยให้หยุดพัก acm10'
 • ยืดทรวงอกด้านหลัง /ด้านข้าง (Antero – Lateral Chest Wall Stretching) /การหมุนลำตัว (Trunk Rotation)

  1. เริ่มจากผู้ป่วยนั่งบนเก้าอี้นำมือมาประสานกันที่ท้ายทอย หรือจับไม้ acm11
  2. จากนั้นให้ผู้ป่วยหมุนตัวมาทางด้านใดด้านหนึ่ง พร้อมกับหายใจเข้าเต็มที่ acm12
  3. ให้ผู้ป่วยกลับมาสู่ท่าหน้าตรงพร้อมกับหายใจออกสุด ทำสลับกัน 2 ข้าง ทำ 3-4 ครั้งต่อชุด ทำ 3 ชุดต่อวัน หรือหากมีอาการเหนื่อยให้หยุดพัก acm13

ด้วยความปรารถนาดีจาก คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

http:// www.firstphysioclinics.com

Line ID : 0852644994

TEL.: 085-264-4994

Facebook Comments

Leave a Reply

Or