Blog Section

ตอนที่128: Fit Ball Exercise

ตอนที่128: Fit Ball Exercise

Fit Ball Exercise

1fit ball

2fit ball exs

3fit ball exercise

 

ท่าเริ่มต้น : นอนหงายขาทั้ง 2 ข้างวางบนลูกบอล ( รูป 1 )

วิธีการ : ยกสะโพกให้พ้จากพื้นเตียง ( รูป 2 ) ถ้าทำได้ดีแล้วให้ทำตามรูปที่ 3 ค้างไว้ 10 วินาที/ชุด 3 ชุด/วัน ทำได้ทุกวัน

กล้ามเนื้อที่ได้ : Hip extensor muscle.

1fit ball exs 2

2fit ball exs 3

ท่าเริ่มต้น : นอนตะแคงเอาขาข้างใดข้างหนึ่งวางบนลูกบอล ( รูป 1 )

วิธีการ : ยกสะโพกให้พ้จากพื้นเตียง ( รูป 2 ) ค้างไว้ 10 วินาที/ชุด 3 ชุด/วัน ทำได้ทุกวัน

กล้ามเนื้อที่ได้ : Hip adductor muscle. ข้างที่อยู่บนลูกบอล

fitball

ท่าเริ่มต้น : นอนคว่ำมือ 2 ข้างยันที่พื้นลูกบอลอยู่บริเวณขาทั้ง 2 ข้าง

วิธีการ : ยกขาข้างหนึ่งให้พ้จากพื้นเตียง  ค้างไว้ 10 วินาที/ชุด 3 ชุด/วัน ทำได้ทุกวัน

กล้ามเนื้อที่ได้ : Hip extensor muscle. ข้างที่ยก

1fitballexs

2fit ball2

3fit ball3

 

ท่าเริ่มต้น : นอนคว่ำขา 2 ข้างวางบนลูกบอล ( รูป 1 )

วิธีการ : ยกขาให้พ้นจากพื้นเตียง ( รูป 2 ) ถ้าทำได้ดีแล้วเปลี่ยนจากท่า 2 เป็นแบบที่ 3 ค้างไว้ 10 วินาที/ชุด 3 ชุด/วัน ทำได้ทุกวัน

กล้ามเนื้อที่ได้ : Knee extensor muscle.

 

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

http:// www.firstphysioclinics.com

Line ID : 0852644994

TEL.: 085-264-4994

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Or