Blog Section

ตอนที่158: วิธีการบริหารไหล่สำหรับคุณแม่

ตอนที่158: วิธีการบริหารไหล่สำหรับคุณแม่

วิธีการบริหารไหล่สำหรับคุณแม่

เพราะผู้หญิงเมื่ออายุย่าง 40 ปี ผู้หญิงมักสูญเสียมวลกระดูกลงเรื่อยๆ ของหนักที่เคยหอบหิ้วถึงไหนถึงกันก็เริมต้องผ่อนมิเช่นนั้นอาจเกิดอาการเคล็ดขัดยอกง่ายขึ้น โดยเฉพาะไหล่

เราจึงมีท่าบริหารง่ายๆ ที่ทำได้ทุกคนสามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิด

  1. ท่าปิดประตู
    1. 1 เริ่มด้วยนอนตะแคงขวา วางแขนซ้ายแนบลำตัวด้านบน ข้อศอกขวาว่างบนพื้น โดยให้แนบกับลำตัวมาก

ที่สุด มือขวาถือดัมบ์เบล หรือขวดน้ำหนัก 3 กิโลกรัมทำมุม 90 องศากับลำตัว

 

ลองทำดูก่อนนอน เพื่อไหล่แข็งแรง ไม่ขัดยอกง่าย

158

                    1.2 จากนั้นยกดัมบ์เบลข้ามลำตัวขึ้นมาที่ศอกซ้าย (โดยข้อศอกขวายังวางอยู่บนพื้น) ยกลงนับเป็นหนึ่งครั้งและทำทั้งหมด 10 ครั้ง

ลองทำดูก่อนนอน เพื่อไหล่แข็งแรง ไม่ขัดยอกง่าย

158 1

2 ท่าเปิดประตู

2.1 เริ่มด้วยนอนตะแคงขวา วางแขนบนพื้น เหยียดตรงขึ้นไปเหนือศีรษะ ข้อศอกซ้ายแนบลำตัว

ด้านซ้าย มือซ้ายถือดัมบ์เบล หรือขวดน้ำหนัก 3 กิโลกรัม

ลองทำดูก่อนนอน เพื่อไหล่แข็งแรง ไม่ขัดยอกง่าย

158 2

 

2.2 จากนั้นยกดัมบ์เบลข้ามลำตัวมาวางบนพื้น ยกขึ้นในระนาบเดียวกับศอกซ้าย นับเป็น 1 ครั้ง

และทำทังหมด10 ครั้ง

ลองทำดูก่อนนอน เพื่อไหล่แข็งแรง ไม่ขัดยอกง่าย

158 3

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994

 

Facebook Comments