Blog Section

ตอนที่179: Pumping Exercise

Pumping Exercise

Pumping exercise (การออกกำลังเพื่อพัฒนาระบบการไหลเวียนเลือดที่อวัยวะส่วนปลาย)

การออกกำลังกาย Pumping exercise เป็นการออกกำลังกายที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้กับส่วนของรยางค์ คือ ขาและแขนที่มีปัญหาการไหลเวียนไม่ปกติ ทั้งที่ทราบและไม่ทราบสาเหตุ ทำให้มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ชาบริเวณปลายมือหรือขา หรือกล้ามเนื้อน่องเป็นตะคริว ทั้งขณะกำลังใช้งานหรือหลังใช้งานแล้ว

หลักการ

1.ผู้ป่วยใส่เสื้อผ้าที่เคลื่อนไหวง่าย

2.ออกกำลังกายติดต่อกันนานประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ถ้าผู้ป่วยยังทำไม่ได้ให้ลดเวลาตามความสามารถของผู้ป่วย

3.มีช่วงพักระหว่างท่าหนึ่งๆหรือให้พักเมื่อผู้ป่วยรู้สึกปวด

4.จำนวนครั้งในแต่ละท่า เพิ่มหรือลดได้ตามความสามารถของผู้ป่วย

5.ความรู้สึกหลังออกกำลังกาย ส่วนเท้าจะอุ่นและแดงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเท้าอีกข้างหนึ่ง

6.ท่าเตรียม ให้ผู้ป่วยยืนหรือนั่งบนเก้าอี้หรือขอบเตียงที่สูงพอที่เท้าวางพักบนพื้นได้ เลือกท่าเตรียมท่าเดียวตลอดการออกกำลัง หรือสลับหลายท่า ดังต่อไปนี้

ตัวอย่างท่าออกกำลังกายขา

ท่าเตรียม

1.ยืน     -เขย่งเท้าขึ้น-ลง จังหวะสม่ำเสมอ 10 ครั้ง

2.ยืน     -กระดกข้อเท้าขึ้นสูง จิกนิ้วเท้าลง ทำซ้ำ 10 ครั้ง พัก-กลับสู่ท่าเดิม

3.ยืน     -กระดกข้อเท้าขึ้นสูง เหยียดปลายเท้าลงต่ำ(เขย่งเท้า) ทำพร้อมกันและทำสลับกันซ้าย-ขวา 10 ครั้ง พัก

4.ยืน     -หมุนฝ่าเท้าเข้าด้านใน จากนั้นหมุนออกนอกพร้อมการกระดกข้อเท้าขึ้นสูง ทำซ้ำสลับกัน 10 ครั้ง

5.ยืน     -ทำทีละขา

-หมุนข้อเท้าให้เป็นวงกลมตามเข็มนาฬิกา 10 ครั้ง

-หมุนข้อเท้าให้เป็นวงกลมทวนเข็มนาฬิกา 10 ครั้ง

6.ยืนหรือนั่ง เท้าทั้งสองข้างวางบนพื้น  -ยกส้นเท้าขึ้นสูง ปลายนิ้วเท้ายันพื้น หมุนส้นเท้าออกนอก วางส้นเท้าลง ยกส้นเท้าขึ้นและหมุนเข้าใน  วางลง ยกส้นเท้าขึ้นและหมุนออกนอก วางลง ทำซ้ำ 10 ครั้ง

7.นั่งหันฝ่าเท้าทั้งสองชนกัน  -ยกส้นเท้าขึ้นสลับกันยกปลายทางขึ้นสูง ทำซ้ำ 10 ครั้ง

8.นั่งริมเก้าอี้หรือริมขอบเตียง  -กระดกข้อเท้าขวาขึ้นสูง งอข้อเช่าและสะโพกเข้าหาลำตัว จากนั้นเหยียดปลายเท้าและขาออกตรง ทำซ้ำ 10 ครั้ง และเปลี่ยนขาทำ

9.นั่งเหยียดขาตามสบาย   -ทำเหมือนข้อ 8 แต่กางขาออกในแนวทแยงขณะทำ

10.นั่งขาซ้ายเหยียดตรง  -กระดกข้อเท้าขวาขึ้นสูง งอข้อเข่า และสะโพกเข้าหาลำตัวพร้อมกับหมุนขาออก ยกข้ามขาซ้าย เอาหลายนิ้วเท้ามาแตะพื้น จากนั้นกระดกข้อเท้าขึ้น เหยียดขาออกไปข้างหน้าหมุนขาเข้าด้านในพร้อมกับเหยียดปลายเท้า กลับเข้าที่ ทำซ้ำ 10 ครั้ง หลังจากนั้นเปลี่ยนขาทำ

11.นั่ง –ขาเหยียดตรงอยู่บนพื้น ขาขวาเหยียดตรงไปข้างหน้า หมุนขาเข้าเคลื่อนมาทางซ้ายจากนั้นหมุนขาออก พร้อมยกขึ้นสูงและงอขาเข้าหาตัว และเหยียดออก ทำซ้ำ 10 ครั้ง จากนั้นเปลี่ยนขาทำ

12.นั่ง –กระดกข้อเท้าขึ้น ยกขาขึ้นสูง กางขาออก-หุบขาเข้า จากนั้นเคลื่อนกลับมาตรงหน้าหมุนข้อเท้าเป็นวงกลมสลับกัน 10 รอบ จากนั้นเปลี่ยนขาทำ

13.นั่งหรือนอนหงาย –ขายกขึ้นสูง(ปลายเท้าขึ้นบน) อาจใช้มือช่วยยืดขาไว้เคลื่อนไหวข้อเท้าไปในทิศทางต่างๆขึ้น-ลง,บิดเข้า-ออก,หมุนเป็นวงกลมวนซ้าย-ขวา จนกระทั่งรู้สึกเมื่อย หรือปวดกล้ามเนื้อขา เอาขาลงวางพักบนพื้น จากนั้นเปลี่ยนขาทำ

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: @firstohysio

>>> TEL. 085-264-4994

 

 

 

 

Facebook Comments