Blog Section

ตอนที่182: Fracture of Spine

Fracture of Spine

ถ้ามีการหักยุบของหัวกระดูกไม่มาก (น้อยกว่า50% ของbody) จะรักษาโดยการใส่เฝือกในท่า extension ร่วมกับการรักษาทางPT ถ้ามีการยุบตัวหรือหักมากจะนิยมรักษาโดยการผ่าตัดใส่อุปกรณ์ในการดามต่างๆเข้าไปแล้วแต่กรณี เช่น พวกrodต่างๆ เป็นต้น แล้วตามด้วยการรักษาทางPT ซึ่งจะมีหลักการรักษาหลังผ่าตัดดังนี้

  • Active exercise แขน ขา หลัง ในท่าextension กรณีที่การหักไม่ไปรบกวนเส้นประสาท หรือไขสันหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ
  • Active assisted exercise or passive exercise ตามแขนขากรณีที่การหักมีผลรบกวนต่อเส้นประสาทและไขสันหลัง
  • ความร้อนแบบตื้น เพื่อลดอาการปวด ให้ระวังหรือหลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนลึก ในกรณีที่ผู้ป่วยได้รับการใส่ internal fixator
  • ฝึกยืน เดิน ด้วย walker
  • Home program การปฏิบัติตัวและท่าออกกำลังกาย เช่น ควรหลีกเลี่ยงท่าที่ต้องงอหลัง เป็นต้น

 

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: @firstphysip

>>> TEL. 085-264-4994

Facebook Comments