Blog Section

ตอนที่194: กายภาพบำบัดในผู้ป่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยศัลยกรรมศีรษะและคอ 

( Chest Physical Therapy in Hand and Neck Surgery )

Radical  neck  dissection

 1. ต่อมน้ำเหลืองบริเวณคอ
  2. เส้นเลือด
  3.  เส้นประสาท
  4.  กล้ามเนื้อ
  5.  ต่อมอื่นๆ
  6.  ไขมันและเนื้อเยื่อใต้ผิว
  7.  Ansa  hypoglossi

Radical   thyrodectomy  เป็นการผ่าตัดเพื่อตัดต่อมไธรอยด์ออกทั้งหมดรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงด้วย   มักทำในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
Mazillectomy  เป็นการผ่าตัด  maxilla  ในรายผุ้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่เพดานปากและมีการลุกลามไป  maxilla

Hemimandibulectomy   เป็นการผ่าตัดเพื่อตัดกระดูกขากรรไกรออกมักทำร่วมกับ Radical  neck  dissection

Radical  laryngectomy  เป็นการผ่าตัดเพื่อตัดกล่องเสียงออกรวมทั้งต่อมน้ำเหลืองรอบๆ ด้วย   บางครั้งมีการตัดกระดูก  hyoid  ด้วย

การรักษาทางกายภาพบำบัด

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดศีรษะและคอนั้น   ช่วงแรกหลังการผ่าตัดนั้นจะต้องจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าก้มศีรษะเสมอ   เพื่อลดการบวมและการยืดที่ศีรษะไม่ว่าผู้ป่วยจะอยู่ในท่านอนราบหรือนอนตะแคง    หลังจากจัดท่าแล้วควรตรวจให้แน่ใจว่ารอยไม่ย่นหรือถ่างเป็นก้อนจนเป็นสีคล้ำเพราะขาดเลือดในช่วงแรกหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะได้  humidification  ทางท่อ  Tracheotomy   เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียความชื้นจาก  upper  airways  ที่ตัดทิ้งไป  บางครั้งมีเสมหะมากต้อง  suction  ร่วมด้วย

 

 

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994ตอนที่18

Facebook Comments