Blog Section

ตอนที่197: การใช้ไม้ค้ำยัน (Crutch) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ตอนที่197: การใช้ไม้ค้ำยัน (Crutch) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

การใช้ไม้ค้ำยัน (Crutch) ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

            เป็นเครื่องช่วยเดินที่มีจุดสัมผัสร่างกาย 2 จุดช่วยกันรับน้ำหนัก ไม่ค่อยนิยมใช้ในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีกเนื่องจากต้องใช้มือทั้งสองข้างจับไม้ค้ำยัน และต้องมีกำลังแขนพอที่จะยกไม้ค้ำยันไปข้างหน้าได้ ตัวอย่างเช่น   ซึ่งเป็นไม้ค้ำยันที่มีแกนเดียว ปลายบนสุดมีห่วงใช้สวมกับแขน เพื่อให้ผู้ใช้สามารถปล่อยมือจากไม้ค้ำยันได้ชั่วคราวโดยไม้ค้ำยันไม่หลุดจากแขนและไม้ค้ำยันรักแร้ (axillary crutch) ทำจากไม้หรืออลูมิเนียมกลวงยาวสองชิ้นมีแกนขวางยึดปลายบนและช่วงกลางของท่อทั้งสองชิ้นไว้ด้วยกัน แกนคู่บนใช้ยันกับผนังทรวงอกด้านข้างแกนคู่ล่างใช้สำหรับมือจับ

การวัดขนาดความสูงของไม้ค้ำยันรักแร้ในท่ายืน ทำได้โดยวัดระยะจาก anterior axillary fold ถึงพื้นตำแหน่งที่ห่างจากนิ้วก้อยเท้า 6   นิ้วฟุต ส่วนแกนที่ใช้มือจับ ให้อยู่ในระดับที่จับแล้วข้อศอกงอประมาณ 30 องศา และบ่าทั้งสองข้างอยู่ในระดับปกติ197

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994ตอนที่18

Facebook Comments