Blog Section

ตอนที่69:การฟื้นฟูเด็กสมองพิการ

ตอนที่69:การฟื้นฟูเด็กสมองพิการ

การฟื้นฟูเด็กสมองพิการ (CP)

 

หากสมองใหญ่มีความผิดปกติก่อนที่สมองจะพัฒนาเต็มที่ ทารกหรือเด็กจะมีพัฒนาการล่าช้าหลายด้าน แพทย์เรียกภาวะนี้ว่า ซีรีบรัล พัลซี (cerebral palsy) หรือที่ราชบัณฑิตยสถานบัญญัติศัพท์ไทยว่า อัมพาตสมองใหญ่ แต่แพทย์ทั่วไปมักเรียกว่า สมองพิการ หรือเรียกย่อๆว่า ซีพี (CP)

 

การบำบัดรักษา

 

1.การบำบัดด้วยยา

1384432825bkkchemistcom1

  • หากเด็กมีอาการเกร็งทั้งตัว แพทย์มักจ่ายยาชนิดกิน เช่น ยาไดอะซีแปม (diazepam) ยาทิซานิดีน (tizanidine) ยาแบโคลเฟน (baclofen) เด็กจะต้องได้รับยาต่อเนื่อง
  • เมื่อเด็กมีอาการเกร็งลดลง อาจปรับขนาดยาลงได้ โดยลดลงอย่างช้าๆ แล้วดูอาการ 1 สัปดาห์ ค่อยพิจารณาปรับลดยาต่อ
  • พ่อแม่ค่อยปรึกษาแพทย์ที่จ่ายยาให้ก่อนการปรับลดหรือเพิ่มขนาดยา เพราะบางครั้งแพทย์อาจจ่ายยากลุ่มนี้เพื่อป้องกันอาการชัก เพราะอาการชักจะทำให้สมองของเด็กขาดอากาศและเสียหายมากขึ้น
  • หากเด็กมีอาการหดเกร็งเฉพาะที่ เช่น กล้ามเนื้อน่อง กล้ามเนื้องอเข่า กล้ามเนื้อหุบขา จนรบกวนการเคลื่อนไหวหรือการเคลื่อนที่ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูอาจแนะนำการฉีดยาลดเกร็งเฉพาะที่ มี 2 วิธี คือ การฉีดฟีนอลหรือแอลลกอฮอล์และการฉีดโบทูลินุมทอกซิน

 

2. วิธีการบำบัดรักษาอื่นๆ

  • การนวด การนวดช่วยผ่อนคลายและลดปวดได้ ในประเทศไทยมูลนิธิเพื่อเด็กพิการได้นำการนวดแผนไทยมาใช้ พบว่าสามารถลดอาการเกร็งลงได้

 

20120224-133415-2144551908

 

 

  • การฝึกในน้ำ การฝึกกายบริหารในน้ำช่วยลดอาการเกร็งได้เช่นกัน สร้างโอกาสให้เด็กเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้น และลดปวดได้

1798095_231453680371737_375964045_n

 

3. การรักษาด้วยกายภาพบำบัด

  • วางแผ่นร้อนไฟฟ้า Thermo pad เพื่อช่วยลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ

P001

OT018 OT015

 

OT017 E013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OT008        OT012

OT013        OT014

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

 

Facebook Comments

Leave a Reply

Or