Blog Section

ตอนที่79:การใช้ปลอกรัดเข่า

ตอนที่79:การใช้ปลอกรัดเข่า

การใช้ปลอกรัดเข่า

ผู้มีอาการปวดเข่ามักได้รับคำแนะนำให้ใส่ปลอกรัดเข่าเพื่อป้องกันไม่ให้เคลื่อนไหวมากเกินไป ปลอกรัดจะช่วยกระชับข้อทำให้รู้สึกเข่ามั่นคงขึ้น และอาจทำปวดเข่าน้อยลงได้ ปลอกรัดเข่ามีหลายแบบ ที่ใช้กันบ่อยๆ คือ

1.ปลอกที่ใช้หลังการผ่าตัดเข่า หรือผู้ที่บาดเจ็บเส้นเอ็น หรือกระดูกเข่าหักหรือร้าว ปลอกเข่าแบบนี้จะมีเหล็กดามด้านข้าง สามารถปรับองศาการเคลื่อนไหวได้ ทำให้เคลื่อนไหวเข่าได้น้อยลง และอาจช่วยรับน้ำหนักได้บางส่วน แพทย์จะเป็นผู้สั่งและควรใช้ตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด จนกว่าการบาดเจ็บจะสมานตัวดีพอจึงจะใช้งานเข่าได้เต็มที่

S017

 

 

2.ปลอกที่ใช้รัดเข่าทั่วไป มักทำด้วยผ้ายืด เมื่อใส่ทำให้รู้สึกกระชับขึ้น แต่มีข้อควรระวังคือ ไม่ควรใส่ตลอดเวลา ควรถอดออกทุก 2 ชั่วโมง ใส่เฉพาะที่ต้องยืนหรือเดินมาก เพราะการใส่นานๆ อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง และไม่ได้เคลื่อนไหวเต็มที่ ทำให้เกิดข้อติด และโครงสร้างเข่าอ่อนแอลง บาดเจ็บง่ายขึ้น  ผู้ใช้จึงควรมีการบริหารกล้ามเนื้อหน้าขาและกล้าม เนื้อรอบเข่าเป็นประจำทุกวัน

S018

 

 

S019

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

Facebook Comments

Leave a Reply

Or