Blog Section

ตอนที่94 : Knight Taylor Brace

ตอนที่94 : Knight Taylor Brace

Knight Taylor Brace

18

 

           แกนเหล็กข้างกระดูกสันหลัง 2 อันต่อไปจนถึงสันของสะบัก มีสายรัดติดกับตรงปลายแกนเหล็กทั้ง 2 ข้าง มีแกนรอบสะโพกและมีสายรัดพันเชื่อมกับแผ่นติดหน้าท้อง รวมถึงมีแกนเหล็กทางด้านข้างลำตัว

          ทำหน้าที่ช่วยประคองผ่อนแรงกดลงบนกระดูกสันหลัง และป้องกันการบิด หมุน ก้ม เงย และการเอียงลำตัวไปด้านข้าง ของกระดูกสันหลังในระดับตั้งแต่ T6 – L5 เหมาะสำหรับผู้ป่วยกระดูกสันหลังหักแต่ไม่เคลื่อน  (Spondylolysis) กระดูกสันหลังหักแล้วเคลื่อน (Spondylolithesis) และมะเร็งที่กระดูกสันหลัง(CA Spine)

           วิธีใส่ ให้ผู้ป่วยนอนตะแคงซ้ายหรือขวาก็ได้ ใช้โครงเหล็กสอดใส่ด้านหลังแล้วให้ผู้ป่วยพลิกกลับมานอนบนโครงเหล็ก ให้แกนรอบสะโพกวางพาดอยู่ตรงกับระดับขอบของกระดูกเชิงกรานกับกระดูกโคนขา วางแผ่นหนังใช้สายตรงกลางยึดติดแผ่นหน้าท้องก่อนแล้วเอาสายที่ไหล่อ้อมมาติดทางด้านหลัง อ้อมมาด้านหน้ามายึดติดกับแผ่นหน้าท้องตรงห่วงด้านบน แล้วใช้สายรัดที่แกนรอบสะโพกยึดกับแผ่นหน้าท้องตรงห่วงด้านล่างแล้วปรับสายให้แน่นพอดี

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก… คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

ติดต่อสายด่วน  085-264-4994

www.firstphysioclinic.com

รับปรึกษาปัญหาสุขภาพและแนวทางการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด

Facebook Comments

Leave a Reply

Or