Blog Section

ตอนที่16:การนวดสัมผัสเด็ก

ตอนที่16:การนวดสัมผัสเด็ก
การนวดสัมผัสเด็ก วัยขวบแรกเป็นวัยที่สำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเซลล์สมองและเนื้อเยื่อระบบประสาทมีการเจริญเติบโตรวดเร็วต่อเนื่องจากระยะที่ทารกอยู่ในครรภ์ ระบบประสาทในระยะนี้จึงมีความไวต่อสิ่งที่มากระตุ้นความรู้สึกจากการสัมผัส นับเป็นระบบประสาทรับรู้อันดับแรกที่เริ่มพัฒนาขึ้นมาในระยะ 7 สัปดาห์หลังจากการปฎิสนธิและต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่เจริญเติบโตในครรภ์จนกระทั่งคลอดเมื่อลูกเกิด การที่พ่อแม่ได้ชื่นชม จ้องมอง โอบกอดสัมผัสลูกทันทีจึงก่อให้เกิดความรักขึ้นมาได้ ลูกก็มีความสุขจากและอบอุ่นจากการสัมผัสการสัมผัสจึงเป็นการสื่อสารและการเรียนรู้ขึ้นครั้งแรกของลูกที่ต่อเนื่อง เด็กที่ได้รับการโอบกอดสัมผัสอยู่เสมอจะรู้สึกว่าตนเป็นที่รักและต้องการของพ่อแม่ ทารกจะค่อยๆเรียนรู้ที่จะรักตอบพ่อแม่รวมทั้งบุคคลรอบข้างด้วย จากการศึกษาผลของการนวดสัมผัสในทารกปกติ พบว่าทารกที่ได้รับการนวดจะมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น อารมณ์แจ่มใส ตื่นตัว และมีพัฒนาการทางสังคมมากขึ้น นอกจากนั้นยังพบว่าระดับฮอร์โมนความเครียดลดลงและมีฮอร์โมนความสุขเพิ่มขึ้น “จากการศึกษาของ ดร.ทิฟฟานี ฟิลด์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการสัมผัสแห่งมหาวิทยาลัยไมอามี ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร infant behavior & development 33(2010)พบว่าทารกเกิดก่อนกำหนดที่ได้รับการนวดวันละ3ครั้ง ครั้งละ15นาที เป็นระยะเวลา 10วัน มีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นกว่าการดูแลขั้นตอนมาตรฐานปกติ ร้อยละ21-47 การเตรียมตัวก่อนนวดสัมผัสเด็ก 1 เวลาที่นวดเด็ก ควรนวดในช่วงที่เด็กอารมณ์ดี ไม่หิว เช่น ภายหลังอาบน้ำหรือรับประทานนมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อให้นมได้รับการย่อยก่อน ป้องกันการอาเจียน แต่ท่านวดบางท่า เช่น ลูบแขนขา ลูบไล้ศรีษะสามารถทำได้ทุกเวลา 2 อุณหภูมิห้องเหมาะสม ไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป เพราะเวลานวดต้องถอดเสื้อผ้าลูกออก 3 ก่อนนวดล้างมือให้สะอาดและทาแป้งสำหรับเด็ก ถ้ามือผุ้นวดแห้งควรทาโลชั่นก่อนเพื่อให้การสัมผัสเด็กเรียบลื่นและสม่ำเสมอ […]
More

ตอนที่15:”เข่าเสื่อม”กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (Total Knee Arthroplasty)

ตอนที่15:”เข่าเสื่อม”กับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ (Total Knee Arthroplasty)
    เข่าเสื่อมเกิดจากอะไร โครงสร้างของข้อเข่า    ประกอบด้วยปลายกระดูก2-3ชิ้นยืดติดกันด้วยเอ็นยืดระหว่างข้อ บางข้ออาจมีเอ็นยึดภายในข้อส่วนปลายกระดูกจะเป็นส่วนของกระดูกอ่อนที่มีความหนา ความแข็งแรง เป็นมันผิวเรียบ ภายในข้อมีของเหลวเล็กน้อย ละยังมีเนื้อเยื่อพิเศษบุภายใน เพื่อเสริมความมั่นคงโดยเฉพาะข้อตะโพก ข้อเข่า ที่ดีต้องรับน้ำหนัก หน้าที่ของข้อเข่า -เคลื่อนไหวจากการดึงของกล้ามเนื้อ -รับน้ำหนัก -ข้อเสื่อมเป็นภาวะหรือโรคเรื้อรังที่เกิดจากเสื่อมสภาพของกระดูกอ่อน ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างของข้อต่อจากเดิมที่เป็นปกติ ลักษณะสำคัญของโรคข้อเข่าเสื่อม -เกี่ยวข้องกับการใช้งาน -เกี่ยวข้องกับอายุที่เพิ่มขึ้น ต่พบว่าบางรายก็เกิดข้อเสื่อมได้ตั้งแต่อายุยังน้อย -เกิดในข้อที่ได้รับน้ำหนัก เช่น ข้อเข่า ข้อเท้า ข้อสะโพก ข้อกระดูกสันหลัง และข้อปลายนิ้ว -อาจจะเกิดตรงข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายๆข้อได้ -การเสื่อมจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตลอดเวลาจะไม่มีทางกลับคืนมาเป็นปกติเหมืออนเดิม การเสื่อมมากหรือเสสื่อมน้อยไม่เหมือนกันในแต่ละคน ขึ้นกับปัจจัยหลายๆอย่าง -เกิดได้ในคนทั่วไปที่ร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเรื้อรังใดๆ สาเหตุของข้อเข่าเสื่อม แบ่งเป็น 2กลุ่มใหญ่ๆคือ แบบที่ทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุ -อาการบาดเจ็บ ที่จำเป็นต้องตัดบางส่วนของโครงสร้างที่ถูกทำลายไปแล้วออกไป -โครงสร้างข้อกระดูกผิดรูป -โรคข้ออักเสบ -โรคติดเชื้อ -โรคของต่อมไร้ท่อ เช่น เก๊าท์ -ภายหลังการผ่าตัดในข้อ -ปัจจัยเสื่อมที่ทำให้เกิดข้อเสื่อม -การบาดเจ็บโดยเฉพาะการบาดเจ็บที่รุนแรงหรือ การเกิดการบาดเจ็บซ้ำซาก -อายุมากขึ้น-คนสูงอายุ -คนอ้วนน้ำหนักเกิน -กระดูกพรุน(กระดูกบาง) -อาชีพที่ต้องเดิน ยืน […]
More

ตอนที่14:องค์ประกอบที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก

ตอนที่14:องค์ประกอบที่มีผลต่อพัฒนาการเด็ก
องค์ประกอบที่มีผลต่อพัฒนาการของเด็ก   1. พันธุกรรม คือ ลักษณะต่างๆ ทั้งทางกายและทางพฤติกรรมที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษสู่ลูกหลานผ่านทางเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่ พันธุกรรมจะมีผลต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายมากที่สุด อิทธิพลของพันธุกรรมที่มีต่อมนุษย์คือ เป็นตัวกำหนด เพศ รูปร่าง ชนิดของโลหิต สีผม ผิวตาและระดับสติปัญญา เป็นต้น     2. วุฒิภาวะ (Maturation) เป็นกระบวนการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติของบุคคล โดยไม่ต้องอาศัยการฝึกหัดหรือประสบการณ์ใดๆ เช่น การยืน การเดิน การวิ่ง การเปล่งเสียง ซึ่งเป็นพื้นฐานตามธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นไปตามปกติเมื่อถึงวัยที่สามารถจะกระทำได้   3. สิ่งแวดล้อม (Environment) คือ สิ่งที่อยู่รอบตัวบุคคลนั้นๆ ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต สิ่งแวดล้อมยังหมายรวมถึงระบบและโครงสร้างต่างๆ ที่มนุษย์ได้สร้างขึ้น เช่น ระบบครอบครัว ระบบสังคม ระบบวัฒนธรรม เป็นต้น   4. การเรียนรู้เป็นพัฒนาการที่เกิดจากประสบการณ์และการฝึกหัด (Learning) ความสามารถทางทักษะอย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะ ซึ่งต้องอาศัยประสบการณ์และการฝึกหัดเป็นพื้นฐานสำคัญ สิ่งที่สนับสนุนการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ได้แก่ เรื่องความพร้อม (Readiness) นักจิตวิทยาได้แบ่งแนวความคิดออกเป็น 2 […]
More

ตอนที่13:อัมพาตครึ่งท่อน….แท้จริงนั้นเกิดจากอะไร

ตอนที่13:อัมพาตครึ่งท่อน….แท้จริงนั้นเกิดจากอะไร
อัมพาตครึ่งท่อน…. รู้จักกันดีในภาษาชาวบ้านว่าอัมพาตครึ่งท่อน  เรียกแบบอินเตอร์ว่า spinal cord injury หรือการบาดเจ็บของไขสันหลังซึ่งจะแตกต่างจากอัมพาตครึ่งซีกตรงต้นกำเนิดการเกิดโรคเนื่องจากอัมพาตครึ่งซีกมักเกิดที่สมองส่วนอัมพาตครึ่งท่อนมีสาเหตุได้หลากหลายสาเหตุ แต่ส่วนมากอัมพาตครึ่งท่อนต้นเหตุมักเกิดที่ไขสันหลังเกิดการบาดเจ็บ  จากอุบัติเหตุบนท้องถนน อุบัติเหตุการกีฬา มีการกดทับของไขสันหลังจากเนื้องอก ถูกยิง ฟันแทงด้วยอาวุธ ตกจากที่สูง หกล้ม และหลังกระแทกพื้น การบากเจ็บที่ไขสันหลังทำให้ขาดการติดต่อระหว่างสมองกับประสาทส่วนปลายทีอยู่ต่ำกว่าระดับที่ได้บาดเจ็บ ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน  จะสูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหว การรับความรู้สึก การควบคุมการขับถ่าย และมีการเปลี่ยนแปลงการทำงานของระบบต่างๆในร่างกาย เช่น ระบบหัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น การแบ่งชนิดของอัมพาตครึ่งท่อนตามการบาดเจ็บของไขสันหลังระดับการเคลื่อนไหว จะเรียกระดับสุดท้ายของไขสันหลังที่ทำหน้าที่ควบคุมกำลังกล้ามเนื้อให้มีกำลังตั้งแต่ระดับ 3 แต่ถ้าหากพยาธิสภาพอัมพาตครึ่งท่อน เกิดขึ้นที่ระดับอก มีการสูญเสียการรับความรู้สึกตั้งแต่ช่วงลำตัวลงไป ใช้วิธีการแบ่งตามระดับที่ของอัมพาตครึ่งท่อน มีการสูญเสียความรู้สึก คือจะเรียกตามระดับแรกที่มีผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อน  มีการเสียการรับความรู้สึกหรือเริ่มรับความรู้สึกลดลง การแบ่งพยาธิสภาพของอัมพาตครึ่งท่อนตามความรุนแรงของการสูญเสียการทำงานของระบบประสาท โดยแยกว่าอัมพาตครึ่งท่อนเป็นการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบสมบูรณ์หรือการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบไม่สมบูรณ์  โดยใช้วิธีวิธีที่เรียกว่า sacral sparing definition คือการกลับมาของไขสันหลังระดับก้นกบ บางส่วนของอัมพาตครึ่งท่อนหลังจากไขสันหลังเกิดการบาดเจ็บ โดยจะมีการตรวจอยู่อย่างน้อย 1ใน 3 ถือเป็นอัมพาตครึ่งท่อนของการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบสมบูรณ์ 1 motor ความสามารถในการงอนิ้วหัวแม่เท้า 2 sensory การรับความรู้สึกของผิวหนังรอบๆทวาร 3 relfex […]
More

ตอนที่12:โรคหลอดลมโป่งพอง ฟังแค่ชื่อ ก็เป็นเรื่องน่ากลัว!

ตอนที่12:โรคหลอดลมโป่งพอง ฟังแค่ชื่อ ก็เป็นเรื่องน่ากลัว!
โรคหลอดลมโป่งพอง                      หลายๆคนคงคุ้นเคยกับชื่อโรคนี้ โดยเฉพาะผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่ คือกลุ่มโรคทางเดินหายใจอุดกั้น ซึ่งเกิดเป็นลักษณะความผิดปกติของหลอดลมแบบถาวรแบบนี้เป็นแล้วเป็นเลยนะเนี่ย!  โดยโรคหลอดลมโป่งพอง เมื่อมีการกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเนื้อเยื่อรอบๆหลอดลมมีการอักเสบและมีการฉีกขาด จนกลายเป็นพังพืด ทำให้มีรูปร่างเป็นกระเปราะ สาเหตุการเกิดโรคโรคหลอดลมโป่งพอง นี้สามารถเกิดขึ้นได้จากสาเหตุหลัก คือ การอุดตันที่หลอดลมทำให้เสมหะคั่งค้างและมีการติดเชื้อได้ น้ำเมือกบุ มีความผิดปกติ พันธุกรรม กลไกการเกิดโรคถุงลมโป่งพอง หลังจากมีการอักเสบและการติดเชื้ออย่างต่อเนื่องทำให้มีเสมหะเป็นสีเหลืองปนเขียว ตำแหน่งที่พบมีการว่ามีการขยายตัวมากกว่าปกติคือปอดกลีบซ้าย มีรูปร่างที่ผิดปกติ อาการของผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง จะมีอาการไอมากในตอนเช้า มีเสมหะสีเหลืองปนหนองเมื่อเก็บมาตั้งทิ้งไว้ มีกลิ่นเหม็น ผู้ป่วย และอาการสะสมของโรคไอเรื้อรัง ไอแห้งๆนานกว่าธรรมดา บางครั้งมีเลือดปนเสมหะออกมา – น้ำหนักลดเร็ว เบื่ออาหาร ซีด อ่อนเพลีย – เหนื่อยง่าย – เจ็บหน้าอก   หากปล่อยไว้เป็นเวลานานโดยไม่รักษา จะมีอาการ  – หอบเหนื่อย – บวมบริเวณลำคอ หน้า แขน อก – กลืนอาหารลำบาก – หายใจมีเสียงอึ๊ดในหน้าอก   โรคถุงลมโป่งพอง […]
More