อัตราค่าบริการ (Service Rate)

อัตราค่าบริการ (Service Rate)

Package 1- 3: กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดหลัง

No.

รายการการรักษา

Economy

Standard

Premium

1.

ประคบความร้อน 1 จุด (Hot pack)

      ♦       

    

 

 

2.

ประคบความร้อน 2 จุด (Hot pack)

 

 

           ♦

 

3.

นวดไฟฟ้า 1 จุด (Ultrasound)

         ♦

           ♦

 

 

4.

นวดไฟฟ้า 2 จุด (Ultrasound)

 

 

           ♦

 

5.

ดึงหลัง (Pelvic traction)

 

           ♦

           ♦

 

6.

กระตุ้นเส้นประสาท (TENS)

 

           ♦

 

 

7.

ลดปวดสูญญากาศ (Vaccum)

         ♦

 

          ♦

 

8.

สั่นกล้ามเนื้อ (Pamper)

 

           ♦

          ♦

 

9.

ขยับข้อต่อ (Mobilization)

 

           ♦

          ♦

 

10.

บำบัดเส้นประสาท (Nerve mobilization)

 

 

          ♦

 

11.

ฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ (Flexibility)

          ♦

           ♦

          ♦

 

12.

ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหลัง

(Strength)

          ♦

           ♦

          ♦

 

ราคาปกติ / ครั้ง

300

500

800

 

ราคาพิเศษ 5 ครั้ง

1,300

2,300

3,500

 

Economy : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังธรรมดา ไม่มีการกดทับของเส้นประสาทหรืออาการปวดร้าวลงขา

Standard: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลัง กระดูกทับเส้นประสาท มีอาการปวดร้าวลงขา

Premium: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังในบริเวณกว้าง รวมถึงกระดูกทับเส้นประสาท มีอาการปวดร้าวลงขา   

                       ขาอ่อนแรง ปวดมากขณะยืน นั่ง เดิน

Package 1- 3: กายภาพบำบัดอัมพาต

No.

รายการการรักษา

Economy

Standard

Premium

1.

ประคบความร้อน 1 จุด (Hot pack)

          ♦ 

          ♦

 

 

2.

ประคบความร้อน 2 จุด (Hot pack)

 

 

          ♦

 

3.

นวดไฟฟ้า 1 จุด (Ultrasound)

 

          ♦

 

 

4.

กระตุ้นเส้นประสาท (ES)

         ♦

          ♦

          ♦

 

5.

สั่นกล้ามเนื้อ (Pamper)

 

          ♦

          ♦

 

6.

ฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ (Flexibility)

          ♦

 

          ♦ 

 

7.

ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ(Strength)

 

           ♦

           ♦

 

8.

ฝึกการทรงตัวของร่างกาย

(Balance)

 

           ♦

           ♦

 

9.

ฝึกยืน / เดิน (Ambulation)

 

 

           ♦

 

ราคาปกติ / ครั้ง / ชม.

380

600

800

 

ราคาพิเศษ 5 ครั้ง

1,500

2,300

3,200

 

Economy : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีแขนขาปวกเปียกครึ่งซีก อัมพาตใบหน้า ปากเบี้ยว

Standard: เหมาะสำหรับผู้ป่วยมีกำลังกล้ามเนื้อของขา / แขนระดับปานกลาง เดินได้โดยต้องใช้อุปกรณ์ช่วย

Premium: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการเน้นฝึกกำลังกล้ามเนื้อใช้ในการยืน เดิน

 

Package 1- 3: กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยเข่า

No.

รายการการรักษา

Economy

Standard

Premium

1.

ประคบความร้อน 1 จุด (Hot pack)

         ♦

          ♦

 

 

2.

ประคบความร้อน 2 จุด (Hot pack)

 

 

           ♦

 

3.

นวดไฟฟ้า 2 จุด (Ultrasound)

         ♦

           ♦

 

 

4.

นวดไฟฟ้า 4 จุด (Ultrasound)

 

 

           ♦

 

7.

ลดปวดสูญญากาศ (Vaccum)

          ♦

 

           

 

8.

สั่นกล้ามเนื้อ (Pamper)

 

            ♦

           ♦

 

9.

ขยับข้อต่อ (Mobilization)

 

            ♦

           ♦

 

11.

ฝึกความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อ (Flexibility)

 

            ♦

           ♦

 

12.

ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อเข่า

(Strength)

 

           ♦

           ♦

 

ราคาปกติ / ครั้ง

300

500

800

 

ราคาพิเศษ 5 ครั้ง

1,300

2,300

3,500

 

Economy : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่าธรรมดา ไม่มีการกดทับของเส้นประสาทหรืออาการปวดร้าวลงขา

Standard: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า ปวดน่อง มีอาการปวดร้าวลงขา

Premium: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดเข่า ในบริเวณกว้าง ปวดข้อพับ รวมถึงปวดตึงน่อง ร้าวลงขาถึงข้อเท้า

 

Package 1- 3: กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยปวดคอ

No.

รายการการรักษา

Economy

Standard

Premium

1.

ประคบความร้อน 1 จุด (Hot pack)

          ♦

          ♦

 

 

2.

ประคบความร้อน 2 จุด (Hot pack)

 

 

           ♦

 

3.

นวดไฟฟ้า 1 จุด (Ultrasound)

         ♦

           ♦

 

 

4.

นวดไฟฟ้า 2 จุด (Ultrasound)

 

 

           ♦

 

5.

ดึงคอ (Cervical traction)

          ♦

           ♦

           ♦

 

7.

ลดปวดสูญญากาศ (Vaccum)

 

 

           ♦

 

9.

ขยับข้อต่อ (Mobilization)

 

           ♦

           ♦

 

10.

บำบัดเส้นประสาท (Nerve mobilization)

 

 

           ♦

 

11.

พาราฟิน (Parafin)

 

           ♦

           ♦

 

12.

ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ

(Strength)

 

           ♦

           ♦

 

ราคาปกติ / ครั้ง

300

500

800

 

ราคาพิเศษ 5 ครั้ง

1,300

2,300

3,500

 

Economy : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอธรรมดา ไม่มีการกดทับของเส้นประสาทหรืออาการปวดร้าวลงแขน

Standard: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ กระดูกทับเส้นประสาท มีอาการปวดร้าวลงแขน

Premium: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ ปวดสะบัก รวมถึงกระดูกทับเส้นประสาท มีอาการปวดร้าวลงแขน   

                       แขนอ่อนแรง ชามือ

 

Package 1- 3: ออฟฟิตซินโดรม

No.

รายการการรักษา

Economy

Standard

Premium

1.

ประคบความร้อน 1 จุด (Hot pack)

          ♦

          ♦

 

 

2.

ประคบความร้อน 2 จุด (Hot pack)

 

 

           ♦

 

3.

นวดไฟฟ้า 1 จุด (Ultrasound)

         ♦

          ♦

 

 

4.

นวดไฟฟ้า 2 จุด (Ultrasound)

 

 

           ♦

 

5.

ดึงคอ (Cervical traction)

         ♦

           

           ♦

 

7.

ลดปวดสูญญากาศ (Vaccum)

 

 

           ♦

 

9.

ขยับข้อต่อ (Mobilization)

 

           ♦

           ♦

 

10.

ดึงหลัง (Pelvic traction)

 

           ♦

           ♦

 

11.

ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ

(Strength)

 

           ♦

           ♦

 

ราคาปกติ / ครั้ง

300

400

500

 

ราคาพิเศษ 5 ครั้ง

1,300

1,750

2,400

 

Economy : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ บ่า สะบักธรรมดา ไม่มีการกดทับของเส้นประสาทหรืออาการปวดร้าว

Standard: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ บ่า สะบัก  มีอาการปวดร้าวลงแขน

Premium: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการปวดคอ บ่า สะบัก รวมถึงกระดูกทับเส้นประสาท มีอาการปวดร้าวลงแขน   

                    

Package 1- 3 : กายภาพบำบัดผู้ป่วยปวดไหล่/ไหล่ติด

No.

รายการการรักษา

Economy

Standard

Premium

1.

ประคบความร้อน 1 จุด (Hot pack)

         ♦

           ♦

 

 

2.

ประคบความร้อน 2 จุด (Hot pack)

 

 

           ♦

 

3.

นวดไฟฟ้า 1 จุด (Ultrasound)

         ♦

          ♦

 

 

4.

นวดไฟฟ้า 2 จุด (Ultrasound)

 

 

          ♦

 

5.

ดึงคอ (Cervical traction)

         ♦

          ♦

          ♦

 

7.

ลดปวดสูญญากาศ (Vaccum)

 

 

          ♦

 

9.

ขยับข้อต่อ (Mobilization)

 

          ♦

          ♦

 

10.

ดึงหลัง (Pelvic traction)

 

          ♦

          ♦

 

11.

ฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อ

(Strength)

 

           ♦

          ♦

 

ราคาปกติ / ครั้ง

300

400

500

 

ราคาพิเศษ 5 ครั้ง

1,300

1,750

2,400

 

Economy : เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีเริ่มมีอาการไหล่ติดแข็ง ยกแขนมีอาการเจ็บขัดเล็กน้อย

Standard: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีไหล่ติดแข็ง ไม่มีอาการชาร้าว

Premium: เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไหล่ติดแข็ง ปวดสะบัก ตึงคอ ชาร้าวมาที่แขน

 


 โปรแกรมนวดบำบัดสวีดิช

                                          (Swedish massage)   

2

     

นวดบำบัดสวีดิช  (Swedish massage) เป็นศาสตร์การนวดที่มีตั้งแต่ยุคโรมัน มีความนิยมมากในแถบยุโรป ชื่อการนวดแบบสวีดิช ถูกตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ นาย ปีเตอร์ เฮนรี่ สิง เป็นชาวสวีเดน ที่นำเทคนิคการนวดนี้มาใช้นวดบำบัดฟื้นฟูแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากสงคราม ผู้ป่วยโรคโปลิโอและผู้ป่วยอัมพาต ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ศาสตร์การนวดสวีดิชนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาหลายทศวรรษเป็นเทคนิคการนวดบำบัดแบบคลาสสิค ไม่รุนแรง ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ฟื้นฟูเซลล์ร่างกาย เน้นนวดไปตามทิศทางการไหลเวียนของเลือดและระบบน้ำเหลืองตามหลักกายภาพบำบัด บนพื้นฐานทางการแพทย์แผนตะวันตก ในปัจจุบันการนวดสวีดิชนี้ยังได้ถูกจัดอยู่ในหลักสูตรของการเรียนการสอนของกายภาพบำบัดวิชาชีพทั้งในไทยและต่างประเทศโลก

4

ทางคลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ เราได้ผสมผสานศาสตร์การนวดบำบัดแบบสวีดิชร่วมกับการใช้อโรมา ประยุกต์ในการรักษาทางกายภาพบำบัดได้อย่างลงตัว  ทำการนวดบำบัดโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง….สำหรับผู้ที่ต้องการความผ่อนคลายของกล้ามเนื้อเป็นพิเศษ เน้นขับของเสียหรือสารพิษผ่านทางระบบน้ำเหลืองอย่างมีประสิทธิภาพ กระตุ้นการทำงานของเซลล์ประสาทภายในร่างกาย เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและปรับสมดุลฟื้นฟูเซลล์ในร่างกาย ลดอาการปวดบวมของกล้ามเนื้อ เร่งการซ่อมแซมของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน

@@@ อัตราค่าบริการ……. ครั้งละ 300 บาท/ ครึ่งชั่วโมง


 รักษา16

 โปรแกรมปรับสมดุลใบหน้า

(Facial Balance)

เพราะใบหน้าคือประตูบานแรกของการสร้างมิตรภาพ ใบหน้าสุขภาพดี กระจ่างใส ไม่เบี้ยว ย่อมเสริมสร้างความมั่นใจ เสริมบุคลิกภาพของท่านในการเข้าสู่สังคมและการติดต่อประสานงาน คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ เรามีเทคนิคปรับสมดุลใบหน้า (Facial Balance)ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางคลินิก ท่านจะได้รับคำปรึกษาและการบำบัดจากนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญโดยตรงแบบไม่ใช้ยาหรือเคมี ใช้เทคนิคการกระตุ้นกล้ามเนื้อใบหน้าเฉพาะมัดกล้ามเนื้อ โดยใช้เครื่องมือพิเศษทางกายภาพบำบัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด กระตุ้นการทำงานของเส้นประสาทหน้า เพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อใบหน้าที่อ่อนล้า เพิ่มการไหลเวียนเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณหน้า ลดภาวะเครียด รักษาอาการบิดเบี้ยวของกล้ามเนื้อใบหน้าจากโรคหน้าเบี้ยวครึ่งซีก มีชื่อทางการแพทย์ว่า BELL’S PALSY หรือ Idiopathic Facial Paralysis (IFP) อาการของโรคนี้ ปากเบี้ยว ริมฝีปากตก ไม่ค่อยรู้รสอาหาร น้ำลายไหล พูดไม่ชัด หลับตาไม่สนิท ซึ่งกำลังเป็นโรคฮิตในหมู่ดารา ทำลายความมั่นใจในการเข้าสังคม หลังบำบัดท่านจะสัมผัสได้ทันทีถึงความแตกต่างระหว่างก่อนและหลังรักษา เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้อีกครั้ง .

อัตราค่าบริการ :  350 -750 บาท/ครั้ง

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinics.com

สายด่วน 085-264-4994