All posts by Firstphysio Clinic

ตอนที่2:ปวดหลัง โรคทรมานยอดฮิต

ตอนที่2:ปวดหลัง โรคทรมานยอดฮิต

ปวดหลังเกิดจากอะไร

back pain

อาการปวดหลังเป็นอาการหนึ่งที่เป็นกันบ่อยๆของผู้ใหญ่จะ ซึ่งอาจจะเกิดอาการปวดมากบ้างน้อยบ้างขึ้นกับความแข็งแรงของกล้ามเนื้อบริเวณหลัง และการดูแลตัวเอง ผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนมากจะหายเองภายใน 2 สัปดาห์ และภายใน 3 เดือน จะพบผู้ป่วยปวดหลังส่วนน้อยที่จะเป็นโรคปวดหลังเรื้อรัง

การที่มีอาการปวดหลังไม่ได้หมายความว่าจะมีการทำลายหรือการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อของร่างกาย การปวดหลังเป็นเพียงการอักเสบขึ้นที่โครงสร้างของหลังซึ่งหากปวดหลังมากอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดหลังเฉพาะที่หลังเพียงอย่างเดียว หรืออาจมีอาการปวดหลังร้าวมาที่สะโพกหรือขา อาการปวดขาจะปวดไปตามบริเวณซึ่งถูกเลี้ยงด้วยเส้นประสาทเส้นที่ถูกกดทับนั้นนั่นแสดงว่าเกิดการกดทับของเส้นประสาทเนื่องจาก ผู้ป่วยแต่ละรายอาจมีลักษณะความปวดหลังแตกต่างกันไป ผู้ป่วยปวดหลังบางรายอธิบายอาการปวดว่ามีลักษณะแหลมเหมือนโดนมีดแทง บางรายรู้สึกปวดหน่วงและหนักที่ขา หรือบางรายอาจรู้สึกเพียงเหน็บชาคล้ายเวลาที่นั่งทับขานานๆ เท่านั้น

 

 สาเหตุอาการปวดหลัง

อาการปวดหลังเกิดได้จากหลายสาเหตุ ไม่ว่าจะเป็นท่าทางที่ไม่ถูกต้อง หรือพยาธิสภาพของกระดูกสันหลังเอง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจาก ท่าทาง อิริยาบถ การเคลื่อนไหวร่างกาย และการใช้งานหลังที่ไม่ถูกต้องเป็นเวลานาน  การบาดเจ็บบริเวณหลัง ความผิดปกติของกระดูกสันหลังแต่กำเนิด  ภาวะของกระดูกสันหลังและกล้ามเนื้อ เช่น หมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนทับเส้นประสาท โพรงกระดูกสันหลังตีบแคบ  กระดูกสันหลังเคลื่อน โรคอื่นๆ ที่ทำให้เกิดอาการปวดร้าวมาที่หลังได้ เช่น โรคไต โรคเกี่ยวกับรังไข่และมดลูก โรคหลอดเลือดโป่งพองในช่องท้อง หรือมะเร็งที่มีการกระจายมายังกระดูกสันหลัง

 

อาการปวดหลังที่ไม่ควรนิ่งนอนใจ

  • อาการปวดหลังที่เป็นเรื้อรังติดต่อกันนานเกินกว่า 3 เดือน
  • ปวดหลังร้าวลงสะโพก ขา จนถึงบริเวณน่องหรือเท้า
  • อาการปวดหลังเฉียบพลันที่ไม่ทุเลาลงเมื่อได้พัก หรือมีอาการปวดรุนแรงจนไม่สามารถเคลื่อนไหวได้
  • อาการปวดหลังจากการได้รับบาดเจ็บหรือหกล้ม
  • อาการปวดหลังร่วมกับควบคุมการขับถ่ายไม่ได้ ขาอ่อนแรงชาบริเวณขา เท้า หรือรอบทวารหนักคลื่นไส้ อาเจียน มีไข้ น้ำหนักลดผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ
  • เป้าหมายของการรักษาอาการปวดหลัง คือ การลดอาการปวด โดยมุ่งรักษาที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดอาการและพยายามหาวิธีที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บปวดน้อยที่สุด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More

ตอนที่1:อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง

ตอนที่1:อัมพาตหรือโรคหลอดเลือดสมอง

 

โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพาตที่เรียกกันจนคุ้นหูชาวบ้าน ในทางการแพทย์ถ้าเรียกให้หรู  CVA คือ ภาวะที่สมองขาดเลือดหรือมีเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ยังส่งผลให้เซลล์ในสมองและการทำงานของสมองหยุดเนื่องจากออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่พอ ก่อให้เกิดอันตรายถึงขั้นเสียชีวิต หรือพิการได้ ผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการชนิดถาวร หรือบางคนอาจเป็นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว

 

อัมพาต

อัมพาต

 

สาเหตุที่สำคัญที่สุดของโรคอัมพาต

เกิดได้สองแบบแบบแรกคือ Ischemic stroke แปลว่าอัมพาตที่เกิดจากเส้นเลือดไปเลี้ยงสมองอุดตันเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงสมองไม่ได้ทำให้เซลล์สมองตาย และ Hemorrhagic stroke แปลว่า เส้นเลือดที่ทำหน้าที่ไปเลี้ยงสมองเกิดแตก ทำให้มีเลือดไหลออกจากเส้นเลือดไหลออกไปสู่เซลล์สมองและอุดอยู่ในช่องว่างทำให้ความดันในสมองเพิ่มขึ้นไปกดเนื้อสมองทำให้เซลล์รอบๆเนื้อสมองตาย ตามโครงสร้างร่างกายของสมองเราแบ่งออกเป็นสองซีก สมองซีกซ้ายจะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทางซีกขวา ส่วนสมองซีกขวาจะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกซ้าย ถ้าร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรงแสดงว่ามีปัญหาในสมองซีกขวา
โรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพาต ซึ่งจริงๆ แล้วจัดเป็นกลุ่มของโรคที่มีหลายชนิดหลายประเภท กลไกการเกิดโรคอาจแตกต่างกันไปได้บ้าง แต่สุดท้ายส่งผลร้ายอันตรายต่อชีวิตหรือพิการได้เหมือนๆ กัน

ผู้ป่วยอัมพาตส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยที่สูงอายุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง แต่อย่างไรก็ตามในผู้ป่วยที่อายุน้อย ก็อาจเกิดอัมพาตได้เช่นเดียวกัน ถ้ามีปัจจัยเสี่ยงโรคร่วมด้วย ดังนั้นแนวทางการป้องกันจึงมีความสำคัญสูงสุด การบำบัดดูแลรักษาในภายหลังสำหรับการฟื้นฟูในผู้ป่วยอัมพาตมีหลากหลายแต่ที่นิยมฟื้นฟูที่สุด คือการฟื้นฟูในด้านกายภาพบำบัด เป็นการกระต้นการเรียนรู้การทำงานของสมองและกล้ามเนืื้อ ที่อาศัยทฤษฎีทางด้านระบบสมองและด้านประสาทสรีรวิทยาหลังจากเกิดอัมพาต ร่างกายจะต้องเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวใหม่โดยที่สมองยังอยุ่ในช่วงฟื้นฟูตัวเอง การเรียนรู้วิธีการเคลื่อนไหวที่ถูกต้องและการทำงานของกล้ามเนื้อจะส่งเสริมให้ผู้ป่วยอัมพาตสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติที่สุด

 

 

อาการอัมพาตแสดงที่ต้องรีบไปพบแพทย์

อาการกล้ามเนื้อแขนขาอ่อนแรง หรือไม่มีแรงครึ่งซีกที่เกิดขึ้นอย่างทันทีทันใด หรืออาการชาของแขนหรือขาซีกใดซีกหนึ่งของร่างกายเป็นครั้งคราว

ภาวะที่มีอาการชาหรืออ่อนแรงของใบหน้าซีกใดซีกหนึ่งอาการสับสน ระดับการรับรู้เปลี่ยนแปลงไปในทางเลวลง ภาวะที่พูดลำบาก กระตุกกระตักหรือพูดไม่ชัด โดยอาการเป็นชั่วคราว หรืออาจจะนึกพูดไม่ได้เป็นครั้งคราวภาวะที่ตามืดหรือมองไม่เห็นไปชั่วครู่ หรืออาจจะเห็นแสงที่ผิดปรกติ หรือเห็นภาพซ้อน จัดเป็นอาการผิดปกติของการมองเห็นอาการวิงเวียนบ้านหมุน หรือเป็นลม เดินเซ ไม่สามารถทรงตัวได้ มีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงชนิดที่ไม่เคยปวดมาก่อน มักเกิดขึ้นขณะปฏิบัติกิจกรรมที่เคร่งเครียด หรือกำลังอยู่ในภาวะอารมณ์ที่รุนแรง

 hemiplegia2

อาการอัมพาตที่พบบ่อย

ผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตแสดงอาการอ่อนแรงของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งหรือทั้งสองซีก ในบางคนอาจจะหมดความรู้สึกของร่างกายซีกใดซีกหนึ่งหรือทั้งสองซีก บางรายอาจจะหมดสติ บางรายอาจจะตามองไม่เห็น บางรายอาจจะเดินไม่ได้ บางรายอาจจะพูดไม่ได้ บางรายอาจจะสับสน อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นต่างกันเนื่องจากตำแหน่งของหลอดเลือดที่เป็นโรคแตกต่างกันไป

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More