All posts in กล้ามเนื้อเกร็งตัว

ตอนที่ 739 โรคอัมพาต (Stroke)

ตอนที่ 739 โรคอัมพาต (Stroke)

โรคอัมพาต (Stroke) เป็นภาวะที่เกิดจากขาดเลือดหรือการรั่วของเลือดไปสู่สมอง ทำให้เนิ่นอนส่วนหนึ่งของสมองถูกทำลาย ที่ตำแหน่งนั้นจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายหรือการสมองเสียหายและอาจส่งผลต่อฟังก์ชันร่างกายและสติปัญญาของบุคคลได้ ต่อไปนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคอัมพาต:

สาเหตุ:

โรคหลอดเลือดดำในสมอง (Ischemic Stroke): ประสาทในสมองไม่ได้รับเลือดหรือได้เลือดน้อยเกินไปเนื่องจากต้องบุคคลที่เลือดปัสสาวะไปยุ่งอาจจะรอบหัวใจและอาจมีการเกิดก็มลในหลอดเลือดดำแต่ก็มลไม่ก่อให้เกิดการต้องบุคคล.

โรคหลอดเลือดแดงในสมอง (Hemorrhagic Stroke): มีการรั่วเลือดออกจากหลอดเลือดแดงในสมอง ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในหลอดเลือด, กระบวนการอัมพาตได้สุงอีกครั้งหรือทั้งสอง.

การวินิจฉัย:

การวินิจฉัยโรคอัมพาตมักประกอบไปด้วยการทำการตรวจ CT Scan หรือ MRI เพื่อทราบที่ตั้งแห่งแรกและความรุนแรงของอัมพาต

การตรวจการทำการตรวจการตรวจสารในเลือด เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและเราให้ยาออกเมื่อเป็นไปได้เราใช้การตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการการดูเห็นที่อาจเป็นส่วนเสมือนว่าหลอดเลือดสีแดงในสมองเคยมีการรั่วเลือด

วิธีการจัดการ:

โรคอัมพาตเร่งด่วน (Acute Stroke): ในกรณีโรคอัมพาตเร่งด่วน (acute stroke) ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดดำในสมอง, การรักษาที่เร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยาขยายหลอดเลือดหรือกระตุ้นการไตสีที่เป็นการรักษาสารและการทำการตรวจการบรรจุหรือการรักษาสาร การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือกในกรณีที่มีการรั่วเลือดมากหรือเลือดก็มลเข้ากระดูกส้นหลัง.

การรักษาเมื่อหาย: หลังจากการรักษาอัมพาตเร่งด่วน, คุณอาจต้องได้รับการดูแลที่อาจเป็นการดูแลที่ยากเย็นหรือการรักษาการรักษาเพื่อคืนความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน


การฟื้นฟู:

การฟื้นฟูจากโรคอัมพาตอาจใช้เวลานานและควรรับการดูแลที่ถูกที่คลอดให้เป็นไปได้เพื่อทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายและสติปัญญาเข้าสู่สภาวะปกติ.

การรับการเป็นที่สราสุขภาพอาจเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อปรับปรุงการฟื้นฟู

การอบรมและการคำนวณอาจช่วยให้คุณได้รับการดูแลในการทำงานของเป็นที่คุณมากขึ้น.

คุณควรปรึกษาแพทย์และทีมบริการการรักษาเพื่อรับคำแนะนำเพื่อรับรางวัลเท่าเทียมการคำนวณการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ.

อาการและอาการแสดง:

อาการของโรคอัมพาตอาจแยกตามประเภทของอัมพาต (เช่น, อัมพาตดำในสมองหรืออัมพาตแดงในสมอง).

ในอัมพาตดำในสมอง, อาการอาจรวมถึงอาการหนีหีบ, อาการสามารถในการคำนวณการรักษาการรักษาเป็นเวลาและความสามารถในการพูด

ในอัมพาตแดงในสมอง, อาการอาจรวมถึงอาการเจ็บแสบหรืออ่อนแอและปัญหาในการเคลื่อนไหว

การอาการของโรคอัมพาตสามารถแตกต่างไปไปรองด้วยพนัาบติอื่นหรือเวลาของอาการนั้น.

More

ตอน672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม

ตอน672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม
ตอนที่ 672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม

1.ทำการยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเบาๆ: ทำการยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเบาๆ ในช่วงพักเวลาหรือเวลาว่าง เช่น การเดินหรือยืดกล้ามเนื้อคอและไหล่ เพื่อรักษาความยืดหยุ่นและลดความตึงเครียดในร่างกาย
2.การหมุนท่าทางการทำงาน: หมุนท่าทางการทำงานเป็นประจำ เพื่อลดการใช้พลังงานที่ต้องการและลดความเครียดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3.การหยุดพักตามระยะเวลาที่เหมาะสม: ทำการหยุดพักบ่อยๆ และตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและสมาธิที่ดีขึ้น
4.การตั้งค่าที่ทำงานให้เหมาะสม: สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน เช่น มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างพอเหมาะ และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สะดวกสบาย
5.การรักษาสมดุลในการบริหารเวลา: ใช้เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้สามารถจัดการกับงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีสมดุล ตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานให้เหมาะสม
6.การพักผ่อนอย่างเหมาะสม: จัดกิจกรรมพักผ่อนหลังงานที่เพื่อนร่วมงาน เช่น การเล่นเกมหรือออกกำลังกายกลุ่ม เพื่อความสนุกสนานและการพักผ่อนที่ดีกัน
7.การดูแลสุขภาพจิต: ทำกิจกรรมที่เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ เช่น การฟังเพลงที่ชอบ การอ่านหนังสือ หรือการฝึกสติในช่วงพักเวลา
8.การบริหารจัดการความเครียด: ใช้เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เช่น การทำการหายใจลึกๆ การฝึกการสมาธิ หรือการใช้เทคนิคการผ่อนคลายอื่นๆ
9.การบริหารจัดการสภาวะการทำงาน: สร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการกับสภาวะการทำงานที่มีความซับซ้อน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
More

ตอนที่ 649 วิธีการคลายเครียดในนักกีฬาด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อ

ตอนที่ 649 วิธีการคลายเครียดในนักกีฬาด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อ

ตอนที่ 649 วิธีการคลายเครียดในนักกีฬาด้วยการเกร็งกล้ามเนื้อ
JACOBSON PROGRESSIVE MUSCLE RELAXATIONเหมาะกับใคร?

เหมาะกับนักกีฬาที่มักประสบปัญหากล้ามเนื้อล้าเจ็บปวดจากการหดตัวค้างไว้


วิธีการ
• ทำในท่านั่งที่สบาย
• หายใจเข้า 5 วินาทีพร้อมกับเกร็งกล้ามเนื้อ หายใจออก 10 วินาทีพร้อมกับคลายกล้ามเนื้อ
• ช่วยลดปฏิกิริยาการตอบสนองของร่างกายต่อความเครียด ช่วยให้จิตใจสงบ คุณภาพการนอนหลับดีขึ้น
• เทคนิคคลายเครียดที่สามารถทำได้ทันทีด้วยตนเอง
• งอนิ้วเท้าเข้าหากันและเกร็งกล้ามเนื้อฝ่าเท้าแล้วคลาย
• กระดกปลายเท้าขึ้นสูง ออกแรงเกร็งเหยียดขาซ้ายและ ขวาแล้วปล่อย • หน้าท้องและก้น ใช้วิธีแขม่วท้อง ขมิบกันแล้วคลาย
• อก หลัง และไหล่ โดยหายใจเข้าลึกๆ แล้วเกร็งไว้ ยก ไหล่ให้สูงที่สุดพร้อมยืดตัวขึ้นแล้วคลาย การกำมือ และเกร็งแขนทั้งซ้ายขวาแล้วปล่อย
• บริเวณกล้ามเนื้อหน้า ใช้วิธีเลิกคิ้วให้สูงแล้วคลาย, ขมวด คิ้วจนชิดแล้วคลาย,หลับตา ย่นจมูกแล้วคลาย
• ขากรรไกร อ้าปากขณะหายใจเข้า ค่อยๆหุบปากขณะ หายใจออก ริมฝีปากและลิ้น ใช้วิธีกัดฟัน เม้มปากแน่น และใช้ลิ้นดันเพดานโดยหุบปากไว้แล้วคลาย

More