All posts in กายภาพบำบัด กับ อัมพาต

ตอนที่ 679 คำแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนที่ 679 คำแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนที่ 679 คำแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น
สำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

นี่คือคำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดในสมองตีบ:
1. ปรึกษาแพทย์: ก่อนที่จะเริ่มต้นการออกกำลังกายใดๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อให้ได้คำแนะนำและแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพสุขภาพของคุณ
2. เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายเบาๆ: เริ่มต้นด้วยกิจกรรมทางกายภาพที่เบาๆ เช่น เดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความคล่องตัวของร่างกาย การวิ่งเบาๆ หรือการปั่นจักรยานอย่างช้าๆ
3. การฝึกซ้อมและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ: ฝึกซ้อมและยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแรงและความยืดหยุ่น โดยฝึกซ้อมตามคำแนะนำจากนักกายภาพบำบัดหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัด
4. การฝึกความสมดุล: ฝึกซ้อมท่าทางที่เน้นการปรับสมดุลของร่างกาย เช่น การยืนตรงหรือท่าทางที่เน้นความสมดุล เช่น ยืนบนเท้าเดียวหรือใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการฝึกความสมดุล
5. ความสำคัญของการพักผ่อน: ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการฟื้นฟูร่างกายระหว่างการออกกำลังกาย ให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ เพื่อให้กล้ามเนื้อและระบบประสาทมีเวลาในการฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพ
6. ระมัดระวังอาการ: ระมัดระวังอาการของคุณระหว่างการออกกำลังกาย หากมีอาการไม่พึงประสงค์หรือเกิดอาการเจ็บปวดใดๆ ควรหยุดกำลังกายและปรึกษาแพทย์
7. ความต่อเนื่อง: ความต่อเนื่องในการออกกำลังกายมีความสำคัญ แนะนำให้ตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายเบื้องต้น เช่น การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วัน และควรเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่คุณรู้สึกสนุกและค่อนข้างง่าย
การออกกำลังกายเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดในสมองตีบควรปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น แต่อย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนเริ่มต้นและปรับแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพสุขภาพของคุณ

 

More

ตอนที่ 676 การฝึกกายภาพบำบัดเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนที่ 676 การฝึกกายภาพบำบัดเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนที่ 676 การฝึกกายภาพบำบัดเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ


การฝึกกายภาพบำบัดเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดในสมองตีบเป็นการฝึกซ้อมและเรียนรู้การทำงานกับร่างกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่น นี่คือขั้นตอนเบื้องต้นที่สามารถทำได้ในการฝึกกายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ:

1. การออกกำลังกายทางกายภาพเบื้องต้น: ออกกำลังกายเบื้องต้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจมีการเดินหรือการทำงานกับอุปกรณ์เบื้องต้นเช่นบอลฟิตเนส
2. การฝึกความสมดุล: การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความสมดุลและความเสถียรภาพของร่างกาย เช่น การทำท่าทางที่เน้นการปรับสมดุลและความคล่องตัว เช่น ยืนตรงหรือยืนบนเท้าเดียว
3. การฝึกการเคลื่อนไหวและสมอง: การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการเคลื่อนไหว โดยการใช้เทคนิคเช่นการเดิน การฝึกซ้อมการเคลื่อนไหวเป้าหมาย เครื่องมือการฝึกหรือแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. การฝึกการหายใจและการผ่อนคลาย: การฝึกการหายใจและการผ่อนคลายที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียดและเพิ่มความผ่อนคลายในร่างกาย อาจมีการใช้เทคนิคการหายใจลึกๆ หรือเทคนิคการผ่อนคลายอื่นๆ
5. การฝึกการทำงานประสาทระบบ: การฝึกซ้อมการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกซ้อมการทำงานของแขนหรือขา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
6. การรักษาความมั่นคงใจ: การให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพจิตใจที่ดี เพื่อลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาว
การฝึกกายภาพบำบัดเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและความอดทน ผู้ป่วยควรระมัดระวังและปฏิบัติตามคำแนะนำของนักกายภาพบำบัดหรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลร่างกายเสมอ
More

ตอนที่ 675 วิธีการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ

ตอนที่ 675 วิธีการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ

ตอนที่ 675 วิธีการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ

การฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบเน้นที่การฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทำงานของสมอง นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัด:
1. การประเมินและวางแผน: ในขั้นตอนแรกจะมีการประเมินสภาพของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการฟื้นฟูที่เหมาะสม การประเมินอาจมีการทดสอบสมองและประเมินสมรรถภาพการเคลื่อนไหว
2. การฝึกกายภาพและการเคลื่อนไหว: ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกซ้อมและการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจจะมีการทำงานกับนักกายภาพบำบัดในการฝึกซ้อมและท่าทางที่เหมาะสม
3. การฝึกการเคลื่อนไหวและสมอง: การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการเคลื่อนไหว โดยการใช้เทคนิคเช่นการเดิน การฝึกการเคลื่อนไหวเป้าหมาย เครื่องมือการฝึกหรือแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. การฝึกการหายใจและการผ่อนคลาย: การฝึกการหายใจและการผ่อนคลายที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียดและเพิ่มความผ่อนคลายในร่างกาย ซึ่งอาจจะมีการใช้เทคนิคการหายใจลึกๆ หรือเทคนิคการผ่อนคลายอื่นๆ
5. การฝึกความสมดุล: การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความสมดุลและความเสถียรภาพของร่างกาย เช่น การฝึกซ้อมตามขั้นตอนการยืนหรือการยืนตรง
6. การใช้เครื่องมือช่วย: การใช้เครื่องมือช่วยในการฟื้นฟูและการฝึกกายภาพ เช่น เครื่องนวดแบบไฟฟ้าหรือเครื่องอื่นๆ ที่ช่วยในการเพิ่มความเรียบร้อยและความคล่องตัว
7. การฝึกการทำงานประสาทระบบ: การฝึกซ้อมการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกซ้อมการทำงานของแขนหรือขา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
8. การรักษาความมั่นคงใจ: การให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพจิตใจที่ดี เพื่อลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาว
9. การติดตามและประเมินผล: มีการติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูสมองเพื่อปรับแผนการฝึกซ้อมและการบำบัดให้เหมาะสมกับสถานะของผู้ป่วย
More

ตอนที่ 674 ทำไมกายภาพบำบัดจึงสามารถช่วยฟื้นฟูสมองหลังเส้นเลือดตีบ?

ตอนที่ 674 ทำไมกายภาพบำบัดจึงสามารถช่วยฟื้นฟูสมองหลังเส้นเลือดตีบ?

ตอนที่ 674 ทำไมกายภาพบำบัดจึงสามารถช่วยฟื้นฟูสมองหลังเส้นเลือดตีบ?

กายภาพบำบัดเป็นวิธีการช่วยฟื้นฟูสมองหลังเส้นเลือดตีบเพราะมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อระบบประสาทและระบบเส้นเลือดในสมอง นี่คือเหตุผลที่กายภาพบำบัดมีประสิทธิภาพ
1. กระตุ้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนไหว: กายภาพบำบัดช่วยกระตุ้นและเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ทำให้ผู้ป่วยสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น รวมถึงเพิ่มความเสถียรภาพและความสมดุลของร่างกาย
2. เพิ่มการไหลเวียนเลือดในสมอง: การฝึกกายภาพบำบัดช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดในสมอง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการส่งออกสารเคมีที่จำเป็นสำหรับการฟื้นฟูและการทำงานของสมอง
3. สร้างเส้นทางรอบเลือดรอบสมอง: การฝึกกายภาพบำบัดช่วยสร้างเส้นทางรอบเลือดที่แข็งแรงและปกติ ซึ่งช่วยให้การไหลเวียนเลือดภายในสมองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพิ่มการส่งผ่านสารเคมีในสมอง: การฝึกกายภาพบำบัดช่วยเพิ่มการส่งผ่านสารเคมีในระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้สมองได้รับสารอาหารและสารเคมีที่จำเป็นสำหรับฟื้นฟูและการทำงานของสมอง
5. ลดอาการนิ่วในสมอง: กายภาพบำบัดช่วยลดอาการนิ่วหรือสะดือที่เกิดจากเส้นเลือดตีบในสมอง โดยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและส่วนอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการทำงานของสมอง
6. เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้และสมาธิ: การฝึกกายภาพบำบัดช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้และการทำงานของสมอง ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้ป่วยกลับคืนฟังก์ชันการทำงานของสมองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
More

ตอนที่ 638 เตียงฝึกยืนมีประโยชน์อย่างไร? ทำไมต้องใช้เตียงฝึกยืน?

ตอนที่ 638 เตียงฝึกยืนมีประโยชน์อย่างไร? ทำไมต้องใช้เตียงฝึกยืน?

ตอนที่ 638 Tilt table (เตียงช่วยยืน)

วิธีการใช้งานเครื่อง

•เริ่มจากให้ผู้ป่วยนอนหงายบน เสียงช่วยยืน
•ใช้ผ้าขนหนูรองบริเวณข้อพับ ต่างๆ
•ปรับสายรัดบริเวณอก สะโพกและข้อเข่าให้กระชับปรับเตียงให้ตั้งขึ้นตามองศาที่ ต้องการจะใช้ฝึกผู้ป่วย

*ระยะเวลาและองศาการยืนขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละคนจะทำได้

ประโยชน์

•เพื่อกระตุ้นให้เกิดการลงน้ำหนักที่สะโพก ข้อเข่า และข้อเท้า
•ช่วยปรับความดันโลหิต
•เพื่อช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อ(Prolong stretching)
•ช่วยลดการเกร็งตัวจากกล้ามเนื้อส่วนล่าง
•ช่วยในการขับถ่ายปัสสาวะให้ไหลสะดวก/ป้องกัน นิ่วในกระเพาะ
•ป้องกันภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดติดเชื้อ

More