All posts in การใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด

ตอนที่ 640 คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยที่เข้าเฝือก ขณะอยู่บ้าน

ตอนที่ 640 คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยที่เข้าเฝือก ขณะอยู่บ้าน

ตอนที่ 640 คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยที่เข้าเฝือก ขณะอยู่บ้าน
1.ดูแลเฝือกไม่ให้ชำรุด เฝือกปูนปลาสเตอร์ ไม่ให้เปียกน้ำ ไม่ใช้ มีด โลหะ ของมีคม หรืออุปกรณ์ต่างๆงัด แกะเฝือกออก

2.ไม่ใช้อุปกรณ์ต่างๆ เข้าไปเกาภายในเฝือก เมื่อมีอาการคัน ภายในเฝือกสามารถบรรเทาได้ด้วยการรับประทานยา หรือใช้ เสปรย์อาการคันตามที่แพทย์ให้
3.อาการบวมของอวัยวะส่วนปลายที่เข้าเฝือกสามารถเกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อเดินห้อยแขนจะมีหลังมือบวม หรือผู้ป่วยที่เข้าเฝือกขา เมื่อเดิน หรือนั่งห้อยขา เป็นเวลานานจะมีอาการหลังเท้า เท้า บวมให้วางอวัยวะสูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อส่งเสริมการไหลเวียนเลือด
4. การบริหารโดยการเกร็งกล้ามเนื้อในเฝือก กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง อย่างน้อยวันละ 100-200 ครั้ง จะช่วยป้องกันกล้ามเนื้อฝ่อลีบ และภาวะหลอดเลือดอุดตัน
5.การลงเดิน ให้ลงนํ้าหนักและใช้อุปกรณ์ช่วยเดินตามความเห็น ของแพทย์ที่ทําการรักษา
6.ควรมาพบแพทย์ตามนัดทุกครั้งเพื่อติดตามผลการรักษา หาก ไม่สามารถมาพยแพทย์ตามกำหนดนัดให้ติดต่อเพื่อเลื่อนนัด
7.ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น ปวดมากหลังรับประทานยาแก้ปวดไม่บรรเทา หรืออาการปวดเกิดขึ้นหลังจากไม่เคยมีอาการ มีบวม หลังจากที่วางยาหรือแบบสูงแล้วไม่ยุบบวม หรือมีเฝือก แตกหักให้รีบพบแพทย์ทันที
8.หากมีการใส่เฝือกมี่แขนควรใส่ผ้าพยุงแขนเอาไว้ด้วย

More

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

             เป็นการใช้เครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัด 2 เครื่องมือร่วมกันระหว่างเครื่องUltrasound กับ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (ES,TENS,IFC) เพื่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ และจะได้ ประสิทธิภาพในการรักษาาที่ดีขึ้น ซึ่งในขณะทำการรักษาผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดเล็กน้อย การรักษาขึ้นอยู่กับขนาดของพยาธิสภาพ

ประโยชน์

• ลดอาการปวด
•ลดอักเสบของเนื้อเยื่อ
•เพิ่มความนืดหยุ่นของข้อต่อ
•ลดอาการบวม
•ช่วยเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
•คลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

วิธีการใช้งาน

1.ติดแผ่นกระตุ้นคร่อมจุดที่ ต้องการจะรักษา
2.ตั้งค่าเครื่องให้ได้ตามที่ต้องการ จะใช้รักษา ทาเจล
3.เริ่มทําการรักษา

*เวลาในการรักษา 10-15 นาที

More