All posts in ภาวะความจำเสื่อมขั้นรุนแรง

ตอนที่ 750 การป้องกันการล้มในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

ตอนที่ 750 การป้องกันการล้มในผู้ป่วยอัลไซเมอร์

การป้องกันการหกล้มในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ถือเป็นสิ่งสำคัญในการรับรองความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีของพวกเขา ต่อไปนี้เป็นกลยุทธ์บางส่วนที่สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการล้มได้:

1. ขจัดอันตราย: กำจัดสิ่งกีดขวางหรืออันตรายจากการสะดุดล้ม เช่น พรมที่หลวม รกรุงรัง หรือเฟอร์นิเจอร์ที่อาจกีดขวางเส้นทางเดิน

2. แสงสว่างที่เพียงพอ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีแสงสว่างเพียงพอ โดยเฉพาะในโถงทางเดิน บันได และห้องน้ำ ลองใช้ไฟกลางคืนหรือไฟเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อให้มองเห็นได้ดีขึ้นในเวลากลางคืน

3. ราวจับและราวจับ: ติดตั้งราวจับและราวจับในบริเวณสำคัญ เช่น บันได ห้องน้ำ และข้างเตียง เพื่อให้มีการรองรับและความมั่นคง

4 พื้นผิวกันลื่น: ใช้เสื่อหรือพรมกันลื่นที่มีแผ่นรองยางในห้องน้ำ ห้องครัว และพื้นที่อื่นๆ ที่อาจลื่นเพื่อป้องกันการล้มโดยไม่ตั้งใจ

5 การออกกำลังกายเป็นประจำ: ส่งเสริมกิจวัตรการออกกำลังกายเบาๆ เช่น การเดินหรือการยืดกล้ามเนื้อ เพื่อปรับปรุงความแข็งแรง ความสมดุล และการประสานงาน ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเพื่อการออกกำลังกายที่เหมาะสม

6. การจัดการยา: ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายาได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและติดตามเพื่อลดผลข้างเคียง อาการวิงเวียนศีรษะ หรืออาการง่วงนอนที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการล้มได้

7 อุปกรณ์ช่วยเหลือ: พิจารณาใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ไม้เท้าหรืออุปกรณ์ช่วยเดิน เพื่อให้การสนับสนุนเพิ่มเติมระหว่างการเดิน

8. การกำกับดูแลและมิตรภาพ: จับตาดูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การลุกจากเตียง หรือใช้บันได การให้มิตรภาพสามารถช่วยป้องกันการเดินเตร่และลดความเสี่ยงที่จะหกล้มได้

9. เทคโนโลยีการตรวจจับการล้ม: สำรวจการใช้อุปกรณ์ที่สวมใส่ได้หรือระบบเฝ้าติดตามในบ้านที่สามารถตรวจจับการล้มและแจ้งเตือนผู้ดูแลหรือบริการฉุกเฉิน

More

ตอนที่ 612 การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ

ตอนที่ 612 การกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ในผู้สูงอายุ

More