All posts in อัมพาตใบหน้า

ตอนที่ 739 โรคอัมพาต (Stroke)

ตอนที่ 739 โรคอัมพาต (Stroke)

โรคอัมพาต (Stroke) เป็นภาวะที่เกิดจากขาดเลือดหรือการรั่วของเลือดไปสู่สมอง ทำให้เนิ่นอนส่วนหนึ่งของสมองถูกทำลาย ที่ตำแหน่งนั้นจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายหรือการสมองเสียหายและอาจส่งผลต่อฟังก์ชันร่างกายและสติปัญญาของบุคคลได้ ต่อไปนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคอัมพาต:

สาเหตุ:

โรคหลอดเลือดดำในสมอง (Ischemic Stroke): ประสาทในสมองไม่ได้รับเลือดหรือได้เลือดน้อยเกินไปเนื่องจากต้องบุคคลที่เลือดปัสสาวะไปยุ่งอาจจะรอบหัวใจและอาจมีการเกิดก็มลในหลอดเลือดดำแต่ก็มลไม่ก่อให้เกิดการต้องบุคคล.

โรคหลอดเลือดแดงในสมอง (Hemorrhagic Stroke): มีการรั่วเลือดออกจากหลอดเลือดแดงในสมอง ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในหลอดเลือด, กระบวนการอัมพาตได้สุงอีกครั้งหรือทั้งสอง.

การวินิจฉัย:

การวินิจฉัยโรคอัมพาตมักประกอบไปด้วยการทำการตรวจ CT Scan หรือ MRI เพื่อทราบที่ตั้งแห่งแรกและความรุนแรงของอัมพาต

การตรวจการทำการตรวจการตรวจสารในเลือด เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและเราให้ยาออกเมื่อเป็นไปได้เราใช้การตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการการดูเห็นที่อาจเป็นส่วนเสมือนว่าหลอดเลือดสีแดงในสมองเคยมีการรั่วเลือด

วิธีการจัดการ:

โรคอัมพาตเร่งด่วน (Acute Stroke): ในกรณีโรคอัมพาตเร่งด่วน (acute stroke) ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดดำในสมอง, การรักษาที่เร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยาขยายหลอดเลือดหรือกระตุ้นการไตสีที่เป็นการรักษาสารและการทำการตรวจการบรรจุหรือการรักษาสาร การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือกในกรณีที่มีการรั่วเลือดมากหรือเลือดก็มลเข้ากระดูกส้นหลัง.

การรักษาเมื่อหาย: หลังจากการรักษาอัมพาตเร่งด่วน, คุณอาจต้องได้รับการดูแลที่อาจเป็นการดูแลที่ยากเย็นหรือการรักษาการรักษาเพื่อคืนความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน


การฟื้นฟู:

การฟื้นฟูจากโรคอัมพาตอาจใช้เวลานานและควรรับการดูแลที่ถูกที่คลอดให้เป็นไปได้เพื่อทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายและสติปัญญาเข้าสู่สภาวะปกติ.

การรับการเป็นที่สราสุขภาพอาจเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อปรับปรุงการฟื้นฟู

การอบรมและการคำนวณอาจช่วยให้คุณได้รับการดูแลในการทำงานของเป็นที่คุณมากขึ้น.

คุณควรปรึกษาแพทย์และทีมบริการการรักษาเพื่อรับคำแนะนำเพื่อรับรางวัลเท่าเทียมการคำนวณการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ.

อาการและอาการแสดง:

อาการของโรคอัมพาตอาจแยกตามประเภทของอัมพาต (เช่น, อัมพาตดำในสมองหรืออัมพาตแดงในสมอง).

ในอัมพาตดำในสมอง, อาการอาจรวมถึงอาการหนีหีบ, อาการสามารถในการคำนวณการรักษาการรักษาเป็นเวลาและความสามารถในการพูด

ในอัมพาตแดงในสมอง, อาการอาจรวมถึงอาการเจ็บแสบหรืออ่อนแอและปัญหาในการเคลื่อนไหว

การอาการของโรคอัมพาตสามารถแตกต่างไปไปรองด้วยพนัาบติอื่นหรือเวลาของอาการนั้น.

More

ตอนที่ 675 วิธีการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ

ตอนที่ 675 วิธีการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ

ตอนที่ 675 วิธีการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ

การฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบเน้นที่การฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหวและการทำงานของสมอง นี่คือขั้นตอนที่สำคัญในการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัด:
1. การประเมินและวางแผน: ในขั้นตอนแรกจะมีการประเมินสภาพของผู้ป่วยเพื่อวางแผนการฟื้นฟูที่เหมาะสม การประเมินอาจมีการทดสอบสมองและประเมินสมรรถภาพการเคลื่อนไหว
2. การฝึกกายภาพและการเคลื่อนไหว: ผู้ป่วยจะได้รับการฝึกซ้อมและการเคลื่อนไหวที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ซึ่งอาจจะมีการทำงานกับนักกายภาพบำบัดในการฝึกซ้อมและท่าทางที่เหมาะสม
3. การฝึกการเคลื่อนไหวและสมอง: การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความคล่องตัวและความสามารถในการเคลื่อนไหว โดยการใช้เทคนิคเช่นการเดิน การฝึกการเคลื่อนไหวเป้าหมาย เครื่องมือการฝึกหรือแผนกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
4. การฝึกการหายใจและการผ่อนคลาย: การฝึกการหายใจและการผ่อนคลายที่เหมาะสมเพื่อลดความเครียดและเพิ่มความผ่อนคลายในร่างกาย ซึ่งอาจจะมีการใช้เทคนิคการหายใจลึกๆ หรือเทคนิคการผ่อนคลายอื่นๆ
5. การฝึกความสมดุล: การฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มความสมดุลและความเสถียรภาพของร่างกาย เช่น การฝึกซ้อมตามขั้นตอนการยืนหรือการยืนตรง
6. การใช้เครื่องมือช่วย: การใช้เครื่องมือช่วยในการฟื้นฟูและการฝึกกายภาพ เช่น เครื่องนวดแบบไฟฟ้าหรือเครื่องอื่นๆ ที่ช่วยในการเพิ่มความเรียบร้อยและความคล่องตัว
7. การฝึกการทำงานประสาทระบบ: การฝึกซ้อมการทำงานของระบบประสาทที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกซ้อมการทำงานของแขนหรือขา เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหว
8. การรักษาความมั่นคงใจ: การให้ความสำคัญกับการรักษาสภาพจิตใจที่ดี เพื่อลดความเครียดและเสริมสร้างสุขภาพที่แข็งแรงในระยะยาว
9. การติดตามและประเมินผล: มีการติดตามและประเมินผลการฟื้นฟูสมองเพื่อปรับแผนการฝึกซ้อมและการบำบัดให้เหมาะสมกับสถานะของผู้ป่วย
More

ตอนที่ 650 เรื่อง การเคลื่อนย้ายตนเองในห้องน้ำของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง

ตอนที่ 650 เรื่อง การเคลื่อนย้ายตนเองในห้องน้ำของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง

ตอนที่ 650
 
เรื่อง การเคลื่อนย้ายตนเองในห้องน้ำของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง

 

สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างทักษะการเคลื่อนย้าย ตัวเองนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่าง อิสระ ก็จะสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆได้ง่ายและลดภาระ ผู้ดูแลลงอย่างมาก การเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่างอิสระต้อง อาศัยทั้งพละกำลังของกล้ามเนื้อแขน และความทนทานสูงแต่สิ่งสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ ทักษะที่ถูกต้อง ในการเคลื่อนย้ายตัวเองให้ปลอดภัยที่สุด

วิธีการเคลื่อนย้ายตัวเองจาก เก้าอี้รถเข็นไปยังโถส้วมชักโครก

1. ตรวจสอบความพร้อมของห้องน้ำ 

ควรตรวจดูสภาพแวดล้อมของห้องน้ำโดยรอบ ก่อนการเคลื่อนย้ายตัวเองก่อนว่า 

มีแสงสว่างที่เพียงพอหรือไม่ 

พื้นห้องน้ำเปียกหรือเปล่า 

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ครบและวางไว้ในที่เอื้อมหยิบถึงหรือยัง 

โถส้วมมั่นคงหรือไม่ 

โถส้วมสะอาดหรือยัง 

เป็นต้น

2. จัดองศาที่เหมาะสม สำหรับการเคลื่อนย้ายตัวเอง 

จัดให้เก้าอี้รถเข็นอยู่ชิดกับขอบโถส้วมชักโครกให้มากที่สุด

โดยส่วนใหญ่จะทำมุม 45 องศา เพื่อให้สะดวกต่อ การเคลื่อนย้ายตัวเองมากที่สุด

อย่าลืมล็อคล้อเก้าอี้รถเข็นให้เรียบร้อยด้วย

3. พับเก็บที่วางเท้า

ใช้แขนหนึ่งข้างคล้องเกี่ยวที่มือจับของ เก้าอี้รถเข็นให้มั่นคง

โน้มตัวลงไปช้าๆและพับเก็บที่วางเท้าขึ้น

4. หาบริเวณที่มั่นคงสำหรับการเหนี่ยวตัว เพื่อย้ายตัวเอง

ถ้ามีราวจับให้ใช้มือ 1 ข้างจับที่ราวจับและมืออีกหนึ่งข้างจับบริเวณที่พักแขน

อย่าจับบริเวณฝารองนั่งชักโครกเด็ดขาด เพราะเป็นส่วนที่ไม่มั่นคงที่สุด ส่วนมือข้างที่จับ เก้าอี้รถเข็นให้พยายามออกแรงในลักษณะ “ดันขึ้น ห้าม ออกแรง “ผลักออก” เป็นอันขาด

5. จัดท่าทางให้มั่นคง 

จัดท่าทางการนั่งให้มั่นคง

เลื่อนเก็บเก้าอี้รถเข็นให้อยู่ในตำแหน่งที่ เอื้อมหยิบได้สะดวก

More

ตอนที่ 624 Thermo pad (แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า)

ตอนที่ 624 Thermo pad (แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า)

 

More

ตอนที่ 623 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ

ตอนที่ 623 เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ

More