All posts in อาการเบื้องต้นที่คุณควรรู้

ตอนที่ 739 โรคอัมพาต (Stroke)

ตอนที่ 739 โรคอัมพาต (Stroke)

โรคอัมพาต (Stroke) เป็นภาวะที่เกิดจากขาดเลือดหรือการรั่วของเลือดไปสู่สมอง ทำให้เนิ่นอนส่วนหนึ่งของสมองถูกทำลาย ที่ตำแหน่งนั้นจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายหรือการสมองเสียหายและอาจส่งผลต่อฟังก์ชันร่างกายและสติปัญญาของบุคคลได้ ต่อไปนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคอัมพาต:

สาเหตุ:

โรคหลอดเลือดดำในสมอง (Ischemic Stroke): ประสาทในสมองไม่ได้รับเลือดหรือได้เลือดน้อยเกินไปเนื่องจากต้องบุคคลที่เลือดปัสสาวะไปยุ่งอาจจะรอบหัวใจและอาจมีการเกิดก็มลในหลอดเลือดดำแต่ก็มลไม่ก่อให้เกิดการต้องบุคคล.

โรคหลอดเลือดแดงในสมอง (Hemorrhagic Stroke): มีการรั่วเลือดออกจากหลอดเลือดแดงในสมอง ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในหลอดเลือด, กระบวนการอัมพาตได้สุงอีกครั้งหรือทั้งสอง.

การวินิจฉัย:

การวินิจฉัยโรคอัมพาตมักประกอบไปด้วยการทำการตรวจ CT Scan หรือ MRI เพื่อทราบที่ตั้งแห่งแรกและความรุนแรงของอัมพาต

การตรวจการทำการตรวจการตรวจสารในเลือด เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและเราให้ยาออกเมื่อเป็นไปได้เราใช้การตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการการดูเห็นที่อาจเป็นส่วนเสมือนว่าหลอดเลือดสีแดงในสมองเคยมีการรั่วเลือด

วิธีการจัดการ:

โรคอัมพาตเร่งด่วน (Acute Stroke): ในกรณีโรคอัมพาตเร่งด่วน (acute stroke) ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดดำในสมอง, การรักษาที่เร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยาขยายหลอดเลือดหรือกระตุ้นการไตสีที่เป็นการรักษาสารและการทำการตรวจการบรรจุหรือการรักษาสาร การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือกในกรณีที่มีการรั่วเลือดมากหรือเลือดก็มลเข้ากระดูกส้นหลัง.

การรักษาเมื่อหาย: หลังจากการรักษาอัมพาตเร่งด่วน, คุณอาจต้องได้รับการดูแลที่อาจเป็นการดูแลที่ยากเย็นหรือการรักษาการรักษาเพื่อคืนความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน


การฟื้นฟู:

การฟื้นฟูจากโรคอัมพาตอาจใช้เวลานานและควรรับการดูแลที่ถูกที่คลอดให้เป็นไปได้เพื่อทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายและสติปัญญาเข้าสู่สภาวะปกติ.

การรับการเป็นที่สราสุขภาพอาจเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อปรับปรุงการฟื้นฟู

การอบรมและการคำนวณอาจช่วยให้คุณได้รับการดูแลในการทำงานของเป็นที่คุณมากขึ้น.

คุณควรปรึกษาแพทย์และทีมบริการการรักษาเพื่อรับคำแนะนำเพื่อรับรางวัลเท่าเทียมการคำนวณการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ.

อาการและอาการแสดง:

อาการของโรคอัมพาตอาจแยกตามประเภทของอัมพาต (เช่น, อัมพาตดำในสมองหรืออัมพาตแดงในสมอง).

ในอัมพาตดำในสมอง, อาการอาจรวมถึงอาการหนีหีบ, อาการสามารถในการคำนวณการรักษาการรักษาเป็นเวลาและความสามารถในการพูด

ในอัมพาตแดงในสมอง, อาการอาจรวมถึงอาการเจ็บแสบหรืออ่อนแอและปัญหาในการเคลื่อนไหว

การอาการของโรคอัมพาตสามารถแตกต่างไปไปรองด้วยพนัาบติอื่นหรือเวลาของอาการนั้น.

More

ตอนที่ 702 โรคอัลไซเมอร์: สัญญาณและอาการเบื้องต้นที่คุณควรรู้

ตอนที่ 702 โรคอัลไซเมอร์: สัญญาณและอาการเบื้องต้นที่คุณควรรู้

โรคอัลไซเมอร์เป็นโรคสมองที่เจ็บป่วยเรื่องความจำและฟังก์ชันสมองอื่นๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆ ต่อเนื่อง นี่คือบางสัญญาณและอาการเบื้องต้นที่คุณควรรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์:

1. ปัญหาในความจำ: อาจเริ่มต้นด้วยการลืมสิ่งของหรือข้อมูลที่คุณกำลังใช้หรือที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน คุณอาจพบว่าความจำของคุณเป็นไปอย่างช้าหรือไม่แน่นอน

2. การลดความสามารถในการวางแผนและการแก้ไขปัญหา: คุณอาจพบว่าความสามารถในการวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาลดลง การทำกิจกรรมที่คุณเคยทำก่อนหน้านั้นอาจเป็นเรื่องยากขึ้น

3. สับสนและการสูญเสียติดต่อ: คุณอาจรู้สึกสับสนกับสถานการณ์ประจำวันหรือการทำงาน และอาจพบว่าคุณมีความยากลำบากในการเรียนรู้สิ่งใหม่หรือการจดจำข้อมูล

4. การเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรม: คุณอาจมีการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพ เช่น การเลิกทำกิจกรรมที่คุณชอบหรือสลับกิจกรรมใหม่ที่ไม่เคยทำมาก่อน

5. การทำกิจกรรมที่ปลอดภัย: คุณอาจพบว่าความคลาดเคลื่อนในการทำกิจกรรมที่ต้องการความสม่ำเสมอ หรือความสำคัญที่มากขึ้นต่อการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณหรือคนในครอบครัวของคุณพบว่ามีสัญญาณหรืออาการเหล่านี้ ควรปรึกษาแพทย์เพื่อการประเมินและการวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อทำให้คุณได้รับการสนับสนุนและการรักษาที่เหมาะสม

More