All posts in โรคปวดหลัง

ตอน672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม

ตอน672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม
ตอนที่ 672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม

1.ทำการยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเบาๆ: ทำการยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเบาๆ ในช่วงพักเวลาหรือเวลาว่าง เช่น การเดินหรือยืดกล้ามเนื้อคอและไหล่ เพื่อรักษาความยืดหยุ่นและลดความตึงเครียดในร่างกาย
2.การหมุนท่าทางการทำงาน: หมุนท่าทางการทำงานเป็นประจำ เพื่อลดการใช้พลังงานที่ต้องการและลดความเครียดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3.การหยุดพักตามระยะเวลาที่เหมาะสม: ทำการหยุดพักบ่อยๆ และตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและสมาธิที่ดีขึ้น
4.การตั้งค่าที่ทำงานให้เหมาะสม: สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน เช่น มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างพอเหมาะ และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สะดวกสบาย
5.การรักษาสมดุลในการบริหารเวลา: ใช้เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้สามารถจัดการกับงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีสมดุล ตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานให้เหมาะสม
6.การพักผ่อนอย่างเหมาะสม: จัดกิจกรรมพักผ่อนหลังงานที่เพื่อนร่วมงาน เช่น การเล่นเกมหรือออกกำลังกายกลุ่ม เพื่อความสนุกสนานและการพักผ่อนที่ดีกัน
7.การดูแลสุขภาพจิต: ทำกิจกรรมที่เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ เช่น การฟังเพลงที่ชอบ การอ่านหนังสือ หรือการฝึกสติในช่วงพักเวลา
8.การบริหารจัดการความเครียด: ใช้เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เช่น การทำการหายใจลึกๆ การฝึกการสมาธิ หรือการใช้เทคนิคการผ่อนคลายอื่นๆ
9.การบริหารจัดการสภาวะการทำงาน: สร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการกับสภาวะการทำงานที่มีความซับซ้อน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
More

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

             เป็นการใช้เครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัด 2 เครื่องมือร่วมกันระหว่างเครื่องUltrasound กับ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (ES,TENS,IFC) เพื่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ และจะได้ ประสิทธิภาพในการรักษาาที่ดีขึ้น ซึ่งในขณะทำการรักษาผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดเล็กน้อย การรักษาขึ้นอยู่กับขนาดของพยาธิสภาพ

ประโยชน์

• ลดอาการปวด
•ลดอักเสบของเนื้อเยื่อ
•เพิ่มความนืดหยุ่นของข้อต่อ
•ลดอาการบวม
•ช่วยเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
•คลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

วิธีการใช้งาน

1.ติดแผ่นกระตุ้นคร่อมจุดที่ ต้องการจะรักษา
2.ตั้งค่าเครื่องให้ได้ตามที่ต้องการ จะใช้รักษา ทาเจล
3.เริ่มทําการรักษา

*เวลาในการรักษา 10-15 นาที

More

ตอนที่ 624 Thermo pad (แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า)

ตอนที่ 624 Thermo pad (แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า)

 

More

ตอนที่ 622 HIGH POWER LASER เครื่องเลเซอร์กำลังสูง

ตอนที่ 622 HIGH POWER LASER เครื่องเลเซอร์กำลังสูง

More