All posts in โรคปวดเข่า

ตอนที่ 654 รู้ได้อย่างไรว่าเข่าเสื่อม?

ตอนที่ 654 รู้ได้อย่างไรว่าเข่าเสื่อม?

ตอนที่ 654 รู้ได้อย่างไรว่าเข่าเสื่อม?

เริ่มมีอาการปวดเข่า เวลามีแรงกดบนข้อเข่ามากขึ้น 

นั่งเหยียดเข่า หรือนอนพักอาการปวดเข่าจะน้อยลง 

ข้อเริ่มยืด เวลาตื่นนอนตอนเช้า พอเริ่มเดินอาการจะดีขึ้น 

• อาการปวดเข่า อาจจะไม่แน่นอน 

เข่าเสื่อมมากขึ้น จะมีอาการปวดบวมมากขึ้น 

ข้อเข่าเสื่อมเป็นมานานๆ เขาอาจโก่งผิดรูป 

งอเหยียดข้อเข่า ได้น้อยลง กล้ามเนื้อต้นขาลีบลง

More

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

             เป็นการใช้เครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัด 2 เครื่องมือร่วมกันระหว่างเครื่องUltrasound กับ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (ES,TENS,IFC) เพื่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ และจะได้ ประสิทธิภาพในการรักษาาที่ดีขึ้น ซึ่งในขณะทำการรักษาผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดเล็กน้อย การรักษาขึ้นอยู่กับขนาดของพยาธิสภาพ

ประโยชน์

• ลดอาการปวด
•ลดอักเสบของเนื้อเยื่อ
•เพิ่มความนืดหยุ่นของข้อต่อ
•ลดอาการบวม
•ช่วยเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
•คลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

วิธีการใช้งาน

1.ติดแผ่นกระตุ้นคร่อมจุดที่ ต้องการจะรักษา
2.ตั้งค่าเครื่องให้ได้ตามที่ต้องการ จะใช้รักษา ทาเจล
3.เริ่มทําการรักษา

*เวลาในการรักษา 10-15 นาที

More

ตอนที่ 630 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระยะที่ 2

ตอนที่ 630 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระยะที่ 2

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าระยะที่ 2
(2-6สัปดาห์)
การรักษาทางกายภาพบำบัด
ใช้การรักษาทางกายภาพ เพื่อช่วยให้มุมการเคลื่อนไหวมากขึ้น เช่น การยืดกล้ามเนื้อ และการขยับข้อต่อทั้งตัวเข่าและลูกลูกสะบ้า
• การออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับระยะที่ 2 ได้แก่การปั่นจักรยานอยู่กับที่ เพื่อคงองศาการเคลื่อนไหวของข้อเข่า เริ่มต้นที่ประมาณ 15 ถึง 20 นาที ต่อวันใช้ความหนักน้อยๆก่อนเท่าที่สามารถจะปั่นได้อย่างต่อเนื่องจนครบเวลา และไม่มีอาการปวด หากมีอาการปวดควรพักและลดความหนักลง รวมถึงการเพิ่มความแข็งแรง ของกล้ามเนื้อขา การกระตุ้นให้เกิดการลงน้ำหนัก การกระตุ้นให้เกิดการลงน้ำหนักที่เท้า ของข้างผ่าตัดเช่น การก้าวขึ้นลงบันไดในระดับเดียวกัน เป็นต้น
4ท่าออกกำลังกาย
สำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าในระยะที่2
1. หนีบหมอนระหว่างเขาทั้ง 2ข้าง จากนั้นออกแรงเหยียดเข่าเท่าที่สามารถ
ค้างไว้ 10 วินาที/ครั้ง ซ้ำ10ครั้ง/รอบ จำนวน3รอบ/วัน
2. นอนตะแคงโดยการกางขาขึ้นและเหยียดสะโพกไปทางด้านหลัง

ซ้ำ10ครั้ง/รอบ จำนวน3รอบ/วัน
3.ยืนตรงขากางเท่าความกว้างของไหล่จากนั้นให้งอเข่าไปด้านหลัง
ซ้ำ10ครั้ง/รอบ จำนวน3รอบ/วัน
4.ยืนตรงพร้อมทั้งกางขาเท่าความกว้างของไหล่ จากนั้นเขย่งปลายเท้าขึ้น
ค้างไว้ 5 วินาที/ครั้ง ซ้ำ10ครั้ง/รอบ จำนวน3รอบ/วัน

More

ตอนที่ 625 การกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง

ตอนที่ 625 การกระตุ้นกล้ามเนื้อที่ขาดเส้นประสาทมาเลี้ยง

More

ตอนที่ 624 Thermo pad (แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า)

ตอนที่ 624 Thermo pad (แผ่นประคบร้อนไฟฟ้า)

 

More