All posts in โรคปวดไหล่

ตอน672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม

ตอน672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม
ตอนที่ 672 9 เคล็ดลับการรักษาสุขภาพกายและใจในออฟฟิตซินโดรม

1.ทำการยืดกล้ามเนื้อและการออกกำลังกายเบาๆ: ทำการยืดกล้ามเนื้อและออกกำลังกายเบาๆ ในช่วงพักเวลาหรือเวลาว่าง เช่น การเดินหรือยืดกล้ามเนื้อคอและไหล่ เพื่อรักษาความยืดหยุ่นและลดความตึงเครียดในร่างกาย
2.การหมุนท่าทางการทำงาน: หมุนท่าทางการทำงานเป็นประจำ เพื่อลดการใช้พลังงานที่ต้องการและลดความเครียดในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
3.การหยุดพักตามระยะเวลาที่เหมาะสม: ทำการหยุดพักบ่อยๆ และตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนและสมาธิที่ดีขึ้น
4.การตั้งค่าที่ทำงานให้เหมาะสม: สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในที่ทำงาน เช่น มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสว่างพอเหมาะ และเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สะดวกสบาย
5.การรักษาสมดุลในการบริหารเวลา: ใช้เทคนิคการบริหารเวลาเพื่อให้สามารถจัดการกับงานและชีวิตส่วนตัวได้อย่างมีสมดุล ตั้งเป้าหมายและจัดลำดับความสำคัญของงานให้เหมาะสม
6.การพักผ่อนอย่างเหมาะสม: จัดกิจกรรมพักผ่อนหลังงานที่เพื่อนร่วมงาน เช่น การเล่นเกมหรือออกกำลังกายกลุ่ม เพื่อความสนุกสนานและการพักผ่อนที่ดีกัน
7.การดูแลสุขภาพจิต: ทำกิจกรรมที่เพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจ เช่น การฟังเพลงที่ชอบ การอ่านหนังสือ หรือการฝึกสติในช่วงพักเวลา
8.การบริหารจัดการความเครียด: ใช้เทคนิคการบริหารจัดการความเครียด เช่น การทำการหายใจลึกๆ การฝึกการสมาธิ หรือการใช้เทคนิคการผ่อนคลายอื่นๆ
9.การบริหารจัดการสภาวะการทำงาน: สร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการกับสภาวะการทำงานที่มีความซับซ้อน เช่น การใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพ
More

ตอนที่ 652 ท่ากายบริหารในผู้ป่วย “ข้อไหล่ติด”

ตอนที่ 652  ท่ากายบริหารในผู้ป่วย “ข้อไหล่ติด”

ตอนที่ 652  ท่ากายบริหารในผู้ป่วย “ข้อไหล่ติด

การบริหารไหล่

 

        ก่อนบริหารไหล่ ควรประคบร้อนก่อนประมาณ 15-20 นาที การบริหารควรเริ่มจากท่าเบาๆ ก่อนและค่อยเพิ่มปริมาณขึ้นทีละ น้อยๆ

ท่าทางการบริหารไหล่ 

1. ท่าแกว่งแขน 

วิธีการ : ยืนก้มตัวไปข้างหน้า แขนข้างดีเท้าบนโต๊ะ ห้อยแขนข้างเจ็บ ให้ผ่อนคลาย ค่อยๆ แกว่งแขน เป็นวงกลมตามเข็มและทวนเข็ม นาฬิกา ทํา 10 ครั้ง วันละ 2-3 รอบ

2. ท่าไต่ฝาผนัง 

วิธีการ : ยืนหันหน้าเข้าฝาผนัง หลังตรง แขนเหยียดตรง ค่อยๆ ไต่นิ้ว ตามผนัง เพิ่มความสูงไปเรื่อยๆ จนรู้สึกตึงบริเวณไหล่ค้างไว้นับ 1-10 ทำ 10 ครั้ง วันละ 2-3 รอบดังรูปที่ 1 เสร็จแล้ว เปลี่ยนท่าเป็นหันข้าง แขนด้านเจ็บเข้าฝาผนังค่อยๆ กางแขนไล่ขึ้นไปตามฝาผนัง 

3. ท่าไขว้หลัง 

วิธีการ : ยืนตรง ให้ผ้าเช็ดตัวพาดบ่า มือจับปลายผ้าทั้ง 2 ข้าง โดย แขนที่อยู่ข้างหน้า แขนเจ็บอยู่ด้านหลังค่อยๆ ใช้แขนข้างดี ดึงผ้า ขึ้นลง ให้รู้สึกตึงเบาๆ บริเวณไหล่ ค้างไว้นับ 1-10 วินาที ทำ 10 ครั้ง วันละ 2-3 รอบ

4. การบริหารด้วยกระบอง 

1. ท่ายกแขนขึ้นลง เหนือศีรษะ

วิธีการ : ทำการยกไม้กระบองขึ้นเหนือศีรษะ

2 . ท่ายกขึ้นเหนือศีรษะด้านหน้า 

วิธีการ : ทำการยกไม้กระบองขึ้นเหนือศีรษะด้านหน้าแล้ววางพาดบนบ่าด้านหลัง

3. ท่ายกไม้

วิธีการ : ทำการเอียงไม้ไปทางด้านซ้ายขวา

4 . ท่าไขว้หลัง 

วิธีการทำการยกไม้ขึ้นลง สลับกันทุกท่า ทำให้รู้สึกตึงเบาๆ บริเวณหัวไหล่ ทําท่าละ 10 ครั้ง วันละ 2-3 รอบ

More

ตอนที่651 ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อไหล่ติด?

ตอนที่651 ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อไหล่ติด?

ตอนที่ 651 ดูแลตัวเองอย่างไรเมื่อไหล่ติด?

 

 


1. 
พักการใช้งานแขนข้างที่ปวด 

2. ประคบถุงน้ำแข็ง/ประคบด้วยแผ่นเย็น บริเวณที่ปวดนาน 15-20 นาที วันละ 2-3 ครั้ง ใน 2 วันแรกของการบาดเจ็บ
หลัง 2 วันให้เปลี่ยนเป็นการประคบอุ่นแทน โดยประคบที่บริเวณที่ปวด เป็นเวลา 15-20 นาที

3. หลีกเลี่ยงการบีบนวดบริเวณที่ปวด เพราะจะทำให้เกิดการ อักเสบเพิ่มขึ้น

4. หลีกเลี่ยงการนอนทับแขนข้างที่ปวด
5. 
ค่อยเริ่มขยับแขน ยึดกล้ามเนื้อเมื่ออาการปวดทุเลาลง 

6. ถ้าอาการไม่ดีขึ้น รีบพบแพทย์ และนักกายภาพบำาบัด เพื่อตรวจประเมิน และรับการรักษาต่อไป

More

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

ตอนที่ 639 Ultrasound combined therapy

             เป็นการใช้เครื่องมือรักษาทางกายภาพบำบัด 2 เครื่องมือร่วมกันระหว่างเครื่องUltrasound กับ เครื่องกระตุ้นไฟฟ้า (ES,TENS,IFC) เพื่อให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อ และจะได้ ประสิทธิภาพในการรักษาาที่ดีขึ้น ซึ่งในขณะทำการรักษาผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดเล็กน้อย การรักษาขึ้นอยู่กับขนาดของพยาธิสภาพ

ประโยชน์

• ลดอาการปวด
•ลดอักเสบของเนื้อเยื่อ
•เพิ่มความนืดหยุ่นของข้อต่อ
•ลดอาการบวม
•ช่วยเร่งการซ่อมแซมเนื้อเยื่อ
•คลายการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ

วิธีการใช้งาน

1.ติดแผ่นกระตุ้นคร่อมจุดที่ ต้องการจะรักษา
2.ตั้งค่าเครื่องให้ได้ตามที่ต้องการ จะใช้รักษา ทาเจล
3.เริ่มทําการรักษา

*เวลาในการรักษา 10-15 นาที

More

ตอนที่ 622 HIGH POWER LASER เครื่องเลเซอร์กำลังสูง

ตอนที่ 622 HIGH POWER LASER เครื่องเลเซอร์กำลังสูง

More