All posts in ergonomic

ตอนที่656 เคล็ดลับดูแลตนเองแก้อาการ Office syndrome

ตอนที่656  เคล็ดลับดูแลตนเองแก้อาการ Office syndrome

ตอนที่656

เคล็ดลับดูแลตนเองแก้อาการ Office syndrome

1. ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ (Learn more) 
2. พักผ่อนเป็นระยะ (Take breaks) 
3. หมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ (Be conditioned) 
4. ยืดกล้ามเนื้อ (Stretch) 
5. การนวดผ่อนคลาย (Massage) 
6. ลดความเครียด (Reduce stress)
7. ฝึกการใช้ท่าทางที่ช่วยลดอาการเจ็บปวด (Practice pain free posture) 
8. ดื่มน้ำให้เพียงพอ (Hydrate) 
9. ใช้keyboard shortcutsแทนการใช้ Mouse (Use shortcuts) 
10. ให้ใส่ใจป้องกันการบาดเจ็บจากกิจกรรมอื่นๆนอกเหนือจากงานที่ทําด้วย (Be aware) 
11. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย (Eat well)
12. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ (Be healthy)
13.มีเบาะรองนั่งขณะทำงาน (Cushion of works)
14.ประคบร้อน/เย็น เพื่อผ่อนคลายลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
More

ตอนที่ 655 การจัดโต๊ะทำงานแก้อาการ Office Syndrome.

ตอนที่ 655 การจัดโต๊ะทำงานแก้อาการ Office Syndrome.

ตอนที่ 655 การจัดโต๊ะทำงานแก้อาการ Office Syndrome.

การจัดวางองค์ประกอบโต๊ะทำงาน

1.ควรจัดวางจอภาพให้มีระยะห่างจากตาประมาณ 60 + 15 เซนติเมตร 
2.ขอบบนสุดของจอควรอยู่ระดับเดียวกับสายตา หรือต่ำกว่าสายตาเล็กน้อย โดยให้จุดศูนย์กลางของ 15 – 20 องศา จออยู่ต่ำกว่าระดับสายตา 35 องศา และเอียงทำ มุมชื้นเล็กน้อย
3.แท่นพิมพ์ควรวางอยู่ในระดับต่ำกว่าจอ โดยให้ข้อมือ และแขนขนานไปกับพื้น 
4.โต๊ะควรสูงพอสำหรับมีที่ว่างให้เข่าไม่ติดโต๊ะ 
5.เก้าอี้ควรมีที่หนุนหลัง และปรับระดับสูงต่ำได้ ให้ฝ่าเท้าวางราบไปกับพื้น ต้นขาขนานไป กับพื้น อาจมีที่วางข้อศอกและแขน 
6.เอกสารสิ่งพิมพ์ หรือหนังสือควรวางอยู่ในระดับ และระยะเดียวกับจอภาพ 

7.มีแสงส่องสว่างแยกเฉพาะ

การจัดแสงไฟในห้องทำงาน

1.แหล่งกำเนิดแสงสว่างไม่คสรอยู่ทางด้านหน้า หรือด้านหลัง ควรมาจากด้านข้างของจอ
2.ไม่ควรปิดม่าน+หน้าต่าง
3.ควรมีแผ่นกันแสงสะท้อนจากคอมพิวเตอร์

การพักสายตา

 

1.ขณะทำงานควรมีการหยุดพักสายตาเป็นระยะๆ 1-2 minutes ไม่ควรใช้สายตาต่อเนื่องนานหลายชั่วโมง

2.ทุก 1 ชั่วโมง ควรหยุดทำงาน ลุกขึ้นยืนหรือเดิน เพื่อเปลี่ยนอิริยาบถนาน 3-5นาที

More