All posts in Scoliosis

ตอนที่ 661 ภัยอันตรายใกล้ตัวจากโรคกระดูกสันหลังคด
โรคกระดูกสันหลังคด คืออะไร ?

     โรคกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) เป็นภาวะการผิดรูปของแนวกระดูกสันหลังจากปกติที่โค้งงอไปด้านหน้าและหลังเล็กน้อย กลายเป็นโค้งงอ คดงอ บิดเบี้ยวไปทางด้านข้าง ในด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ ส่งผลให้ไหล่ เอวและสะโพกไม่เท่ากัน แนวกระดูกจะโค้งเป็นรูปตัว “C” ซึ่งการคดแบบนี้เป็นการคดหนึ่งตำแหน่ง จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังเรื้อรังและอาจทำให้ไหล่กับสะโพกไม่เท่ากัน หากปล่อยไว้นานๆ หรือไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องอาจทำให้อาการรุนแรงขึ้นจนกระดูกคดเป็นลักษณะตัว “S” ซึ่งเป็นการคด 2 ตำแหน่ง เนื่องจากความคดของกระดูกสันหลังหนึ่งจุดมีมากจนร่างกายไม่สามารถมีสมดุลที่ดีได้ ร่างกายจึงพยายามปรับสมดุลให้เกิดขึ้นใหม่โดยการงอกระดูกสันหลังส่วนที่เหลือไปอีกด้าน จึงทำให้กระดูกสันหลังคดเป็นลักษณะคล้ายตัว S ซึ่งอาจเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย และทำให้ร่างกายเสียสมดุลการทรงตัวส่งผลกระทบกับการใช้ชีวิต
สาเหตุของโรคกระดูกสันหลังคด
     
 อาจแตกต่างกันไป ในบางกรณีอาจเกิดจากพันธุกรรมหรือเงื่อนไขทางการแพทย์ ในขณะที่สาเหตุอื่นๆ ยังไม่ทราบสาเหตุ (โรคกระดูกสันหลังคดที่ไม่ทราบสาเหตุ) ทางเลือกในการรักษาโรคกระดูกสันหลังคดขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความรุนแรงของเส้นโค้ง อายุของแต่ละบุคคล และอาการที่เกี่ยวข้อง ในรายที่ไม่รุนแรงอาจต้องมีการตรวจติดตามเท่านั้น ส่วนในรายที่เป็นมากอาจต้องค้ำยันหรือผ่าตัด

การรักษาโรคกระดูกสันหลังคด
อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ ต่อไปนี้เป็นวิธีการทั่วไป:
1. การสังเกต: หากโรคกระดูกสันหลังคดไม่รุนแรงและไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือภาวะแทรกซ้อนใดๆ แพทย์อาจแนะนำให้ตรวจสุขภาพเป็นประจำเพื่อติดตามการลุกลาม
2. การค้ำยัน: สำหรับโรคกระดูกสันหลังคดระดับปานกลาง อาจมีการกำหนดเครื่องค้ำยันเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้กระดูกสันหลังคดมากขึ้น แพทย์จะเป็นผู้กำหนดประเภทของสายรัดและระยะเวลาในการใช้งาน
3. กายภาพบำบัด: การออกกำลังกายและการยืดกล้ามเนื้อเฉพาะสามารถกำหนดโดยนักกายภาพบำบัดเพื่อปรับปรุงท่าทาง เสริมสร้างกล้ามเนื้อ และเพิ่มความยืดหยุ่น  สวมใส่เครื่องพยุงหลัง
4 การผ่าตัด: ในกรณีที่รุนแรงซึ่งมีความโค้งมากหรือลุกลามอย่างรวดเร็ว อาจแนะนำให้ทำการผ่าตัด เป้าหมายของการผ่าตัดคือการแก้ไขส่วนโค้งและทำให้กระดูกสันหลังมั่นคงโดยใช้แท่ง สกรู หรือวัสดุปลูกถ่ายอื่นๆ

 

More