All posts in Stroke

ตอนที่ 739 โรคอัมพาต (Stroke)

ตอนที่ 739 โรคอัมพาต (Stroke)

โรคอัมพาต (Stroke) เป็นภาวะที่เกิดจากขาดเลือดหรือการรั่วของเลือดไปสู่สมอง ทำให้เนิ่นอนส่วนหนึ่งของสมองถูกทำลาย ที่ตำแหน่งนั้นจะส่งผลให้ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายหรือการสมองเสียหายและอาจส่งผลต่อฟังก์ชันร่างกายและสติปัญญาของบุคคลได้ ต่อไปนี้คือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคอัมพาต:

สาเหตุ:

โรคหลอดเลือดดำในสมอง (Ischemic Stroke): ประสาทในสมองไม่ได้รับเลือดหรือได้เลือดน้อยเกินไปเนื่องจากต้องบุคคลที่เลือดปัสสาวะไปยุ่งอาจจะรอบหัวใจและอาจมีการเกิดก็มลในหลอดเลือดดำแต่ก็มลไม่ก่อให้เกิดการต้องบุคคล.

โรคหลอดเลือดแดงในสมอง (Hemorrhagic Stroke): มีการรั่วเลือดออกจากหลอดเลือดแดงในสมอง ซึ่งอาจเกิดจากข้อผิดพลาดในหลอดเลือด, กระบวนการอัมพาตได้สุงอีกครั้งหรือทั้งสอง.

การวินิจฉัย:

การวินิจฉัยโรคอัมพาตมักประกอบไปด้วยการทำการตรวจ CT Scan หรือ MRI เพื่อทราบที่ตั้งแห่งแรกและความรุนแรงของอัมพาต

การตรวจการทำการตรวจการตรวจสารในเลือด เพื่อหาปัจจัยเสี่ยงและเราให้ยาออกเมื่อเป็นไปได้เราใช้การตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการตรวจการการดูเห็นที่อาจเป็นส่วนเสมือนว่าหลอดเลือดสีแดงในสมองเคยมีการรั่วเลือด

วิธีการจัดการ:

โรคอัมพาตเร่งด่วน (Acute Stroke): ในกรณีโรคอัมพาตเร่งด่วน (acute stroke) ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดดำในสมอง, การรักษาที่เร่งด่วนเป็นเรื่องสำคัญ ซึ่งอาจรวมถึงการใช้ยาขยายหลอดเลือดหรือกระตุ้นการไตสีที่เป็นการรักษาสารและการทำการตรวจการบรรจุหรือการรักษาสาร การผ่าตัดอาจเป็นทางเลือกในกรณีที่มีการรั่วเลือดมากหรือเลือดก็มลเข้ากระดูกส้นหลัง.

การรักษาเมื่อหาย: หลังจากการรักษาอัมพาตเร่งด่วน, คุณอาจต้องได้รับการดูแลที่อาจเป็นการดูแลที่ยากเย็นหรือการรักษาการรักษาเพื่อคืนความสามารถในการทำกิจกรรมประจำวัน


การฟื้นฟู:

การฟื้นฟูจากโรคอัมพาตอาจใช้เวลานานและควรรับการดูแลที่ถูกที่คลอดให้เป็นไปได้เพื่อทำให้ความสามารถในการทำกิจกรรมทางกายและสติปัญญาเข้าสู่สภาวะปกติ.

การรับการเป็นที่สราสุขภาพอาจเป็นทางเลือกที่ดีเพื่อปรับปรุงการฟื้นฟู

การอบรมและการคำนวณอาจช่วยให้คุณได้รับการดูแลในการทำงานของเป็นที่คุณมากขึ้น.

คุณควรปรึกษาแพทย์และทีมบริการการรักษาเพื่อรับคำแนะนำเพื่อรับรางวัลเท่าเทียมการคำนวณการรักษาที่เหมาะสมสำหรับคุณ.

อาการและอาการแสดง:

อาการของโรคอัมพาตอาจแยกตามประเภทของอัมพาต (เช่น, อัมพาตดำในสมองหรืออัมพาตแดงในสมอง).

ในอัมพาตดำในสมอง, อาการอาจรวมถึงอาการหนีหีบ, อาการสามารถในการคำนวณการรักษาการรักษาเป็นเวลาและความสามารถในการพูด

ในอัมพาตแดงในสมอง, อาการอาจรวมถึงอาการเจ็บแสบหรืออ่อนแอและปัญหาในการเคลื่อนไหว

การอาการของโรคอัมพาตสามารถแตกต่างไปไปรองด้วยพนัาบติอื่นหรือเวลาของอาการนั้น.

More

ตอนที่ 728 โรคหลอดเลือดสมอง : คืออะไร อาการ อาการแสดง สาเหตุ

ตอนที่ 728 โรคหลอดเลือดสมอง : คืออะไร อาการ อาการแสดง สาเหตุ

โรคหลอดเลือดสมองเป็นภาวะทางการแพทย์ที่เกิดขึ้นเมื่อเลือดไปเลี้ยงสมองหยุดชะงัก ส่งผลให้เซลล์สมองตาย การหยุดชะงักนี้อาจเกิดจากการอุดตันในหลอดเลือด (โรคหลอดเลือดสมองตีบ) หรือเลือดออกในสมอง (โรคหลอดเลือดสมองตีบ)

อาการของโรคหลอดเลือดสมองอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับบริเวณของสมองที่ได้รับผลกระทบ แต่สัญญาณที่พบบ่อย ได้แก่ อาการอ่อนแรงหรือชาที่ซีกหนึ่งของร่างกายอย่างกะทันหัน พูดลำบากหรือเข้าใจคำพูด สับสน ปวดศีรษะรุนแรง เวียนศีรษะ และสูญเสียการทรงตัวหรือการประสานงาน

สาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองอาจมีได้หลากหลาย ปัจจัยเสี่ยงที่พบบ่อย ได้แก่ ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ โรคอ้วน ระดับคอเลสเตอรอลสูง เบาหวาน และประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุ เพศ และสภาวะทางการแพทย์บางอย่างอาจมีส่วนทำให้เกิดความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมอง

More

ตอนที่ 681 ผลทางจิตใจและสมองจากการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนที่ 681 ผลทางจิตใจและสมองจากการกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนที่681 ผลทางจิตใจและสมองจากการกายภาพบำบัด
ในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

การบำบัดกายภาพในผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดในสมองตีบ
สามารถมีผลกระทบทางจิตใจและสมองได้ดังนี้

1.อาการซึมเศร้า: กิจกรรมทางกายภาพสามารถช่วยลดอาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ การออกกำลังกายที่เน้นการเคลื่อนไหวและการฝึกซ้อมกล้ามเนื้อช่วยเพิ่มความสมดุลในระดับสารเคมีในสมอง เช่น น้ำตาลในเลือดและสารสื่อประสาทที่มีผลต่ออารมณ์และความรู้สึก

2. เพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่น: การฝึกซ้อมและการบำบัดกายภาพช่วยเพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง ผู้ป่วยที่มีการฟื้นฟูสมองสำเร็จและเห็นผลการฟื้นฟูอาจรู้สึกว่าพลังและความสามารถของตนได้กลับมาอีกครั้ง

3. ลดความเครียดและสงสัย: กิจกรรมทางกายภาพสามารถช่วยลดความเครียดและความกังวลที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ การออกกำลังกายช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและสารเคมีที่มีผลในการปรับสมดุลในระบบประสาท เช่น นอร์เอพิเนฟริน ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทที่ช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกผ่อนคลายและผ่อนปรนจิตใจ

4. ปรับปรุงความสัมพันธ์สังคม: การเข้าร่วมกิจกรรมกายภาพบำบัดในกลุ่มหรือชุมชนที่มีเส้นเลือดในสมองตีบสามารถช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์และความสัมพันธ์ทางสังคม การแบ่งปันประสบการณ์และการเรียนรู้จากผู้อื่นที่มีประสบการณ์คล้ายกันช่วยสร้างความเข้าใจและความสนับสนุนกันระหว่างผู้ป่วย

5. กระตุ้นความคิดและสมอง: การออกกำลังกายทางกายภาพช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง ช่วยเพิ่มการไหลเวียนเลือดและออกซิเจนไปยังสมอง ซึ่งส่งผลให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผู้ป่วยอาจรู้สึกความกระชับในการคิดและการจดจำที่ดีขึ้นหลังจากการฝึกซ้อมและการบำบัดกายภาพ

การกายภาพบำบัด ในผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบมีผลกระทบทางจิตใจและสมองอย่างมีนัยสำคัญ โดยการลดอาการซึมเศร้า การเพิ่มความมั่นใจและความเชื่อมั่น ลดความเครียดและสงสัย ปรับปรุงความสัมพันธ์สังคม และกระตุ้นความคิดและสมองให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

More

ตอนที่ 680 การสร้างแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูสมอง ด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ

ตอนที่ 680 การสร้างแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูสมอง ด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ

ตอนที่ 680 การสร้างแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูสมอง
ด้วยกายภาพบำบัดในผู้ป่วยเส้นเลือดตีบ


การสร้างแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดเป็นสิ่งสำคัญในการให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดในสมองตีบ ดังนี้:

1. กำหนดเป้าหมายที่เหมาะสม: ช่วยให้ผู้ป่วยกำหนดเป้าหมายการฟื้นฟูที่เหมาะสมและเป็นไปตามความสามารถของตนเอง การกำหนดเป้าหมายชัดเจนช่วยเพิ่มแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูสมองและคืนความสามารถในการทำกิจกรรมต่างๆ
2. การบริหารจัดการเวลา: ช่วยให้ผู้ป่วยมีการบริหารจัดการเวลาที่เหมาะสมในการฟื้นฟูสมอง ให้มีเวลาพักผ่อนเพียงพอและกำหนดเวลาที่จะทำกิจกรรมฟื้นฟูสมองเป็นประจำ เช่น การบำบัดกายภาพ การฝึกการเคลื่อนไหว หรือการทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
3. สนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด: ครอบครัวและเพื่อนฝูงที่ให้การสนับสนุนและกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญ พวกเขาสามารถช่วยให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจและมีแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูสมอง
4. การตั้งคำถามและการรับรู้ความคืบหน้า: ช่วยให้ผู้ป่วยมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการฟื้นฟูสมองและการบำบัดกายภาพ โดยตั้งคำถามเช่น “ผมสามารถทำได้มากขึ้นไหม?” หรือ “ผมรู้สึกว่าสมองของฉันกำลังฟื้นตัวอย่างไร?” เพื่อเป็นกำลังใจและรับรู้ความคืบหน้าของตนเอง
5. การใช้เทคนิคการบำบัดที่น่าสนใจ: การใช้เทคนิคและเครื่องมือในการบำบัดที่น่าสนใจ เช่น เกมความคล่องตัวทางคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือ เกมที่ช่วยฝึกการเคลื่อนไหวหรือเกมที่เน้นการฝึกความสมดุล เป็นต้น สามารถช่วยเพิ่มความสนุกสนานและแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูสมอง
 
6. การติดตามและบันทึกความคืบหน้า: ช่วยให้ผู้ป่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าในการฟื้นฟูสมอง เช่น การบันทึกการฝึกซ้อม ความรู้สึก และความเปลี่ยนแปลงที่รู้สึกได้ ซึ่งช่วยในการติดตามและเห็นผลความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น
การสร้างแรงบันดาลใจในการฟื้นฟูสมองด้วยกายภาพบำบัดต้องเน้นให้ผู้ป่วยรู้สึกมั่นใจและมีความคาดหวังในการฟื้นฟู และควรมีการสนับสนุนจากบุคคลใกล้ชิด เทคนิคการบำบัดที่น่าสนใจ และการติดตามและบันทึกความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง
More

ตอนที่ 679 คำแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนที่ 679 คำแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น สำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

ตอนที่ 679 คำแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้น
สำหรับผู้ป่วยเส้นเลือดในสมองตีบ

นี่คือคำแนะนำสำหรับการออกกำลังกายเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดในสมองตีบ:
1. ปรึกษาแพทย์: ก่อนที่จะเริ่มต้นการออกกำลังกายใดๆ ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์เพื่อให้ได้คำแนะนำและแผนการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพสุขภาพของคุณ
2. เริ่มต้นด้วยการออกกำลังกายเบาๆ: เริ่มต้นด้วยกิจกรรมทางกายภาพที่เบาๆ เช่น เดินเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความคล่องตัวของร่างกาย การวิ่งเบาๆ หรือการปั่นจักรยานอย่างช้าๆ
3. การฝึกซ้อมและยืดเหยียดกล้ามเนื้อ: ฝึกซ้อมและยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแรงและความยืดหยุ่น โดยฝึกซ้อมตามคำแนะนำจากนักกายภาพบำบัดหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกายภาพบำบัด
4. การฝึกความสมดุล: ฝึกซ้อมท่าทางที่เน้นการปรับสมดุลของร่างกาย เช่น การยืนตรงหรือท่าทางที่เน้นความสมดุล เช่น ยืนบนเท้าเดียวหรือใช้อุปกรณ์เสริมที่ช่วยในการฝึกความสมดุล
5. ความสำคัญของการพักผ่อน: ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนและการฟื้นฟูร่างกายระหว่างการออกกำลังกาย ให้ร่างกายมีเวลาพักผ่อนเพียงพอ เพื่อให้กล้ามเนื้อและระบบประสาทมีเวลาในการฟื้นฟูและเพิ่มประสิทธิภาพ
6. ระมัดระวังอาการ: ระมัดระวังอาการของคุณระหว่างการออกกำลังกาย หากมีอาการไม่พึงประสงค์หรือเกิดอาการเจ็บปวดใดๆ ควรหยุดกำลังกายและปรึกษาแพทย์
7. ความต่อเนื่อง: ความต่อเนื่องในการออกกำลังกายมีความสำคัญ แนะนำให้ตั้งเป้าหมายในการออกกำลังกายเบื้องต้น เช่น การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วัน และควรเริ่มต้นด้วยกิจกรรมที่คุณรู้สึกสนุกและค่อนข้างง่าย
การออกกำลังกายเบื้องต้นสำหรับผู้ป่วยที่มีเส้นเลือดในสมองตีบควรปฏิบัติตามคำแนะนำข้างต้น แต่อย่าลืมปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ก่อนเริ่มต้นและปรับแผนการออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพสุขภาพของคุณ

 

More