Our Gallery

ให้คำปรึกษา เรื่องกระดูกกล้ามเนื้อ แก่ผู้บริหารระดับสูงของ PASAYA ที่งาน PASAYA Grand Sale วันที่ 9-10 ธันวาคม 2555

ให้คำปรึกษา เรื่องกระดูกกล้ามเนื้อ แก่ผู้บริหารระดับสูงของ PASAYA ที่งาน PASAYA  Grand Sale วันที่ 9-10 ธันวาคม 2555

อธิบายผลการตรวจโครงสร้างร่างกาย แก่ผู้ที่มาร่วมงาน PASAYA Grand Sale วันที่ 9 ธันวาคม 2555

IMG_1627zzz-637x849

แนะนำการยืดกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการปวด แก่ผู้ร่วมงาน PASATA Grnad Sale วันที่ 9 ธันวาคม 2555

723_376412425779249_590921591_n-637x849

Facebook Comments