Blog Section

ตอนที่208: การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Hemiplegia จาก Wheelchair ไปเตียง

ตอนที่208: การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Hemiplegia จาก Wheelchair ไปเตียง

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย Hemiplegia จาก Wheelchair ไปเตียง

 

1.เข็น Wheel chair เฉียงทำมุม 45 องศากับเตียง

โดยเข็นเข้าข้างแข็งแรง

2.ล็อคล้อ Wheel chair

 

 

3.ผู้ป่วยใช้ข้างข้างที่แข็งแรงเกี่ยวขาข้างที่อ่อนแรง

วางลงบนพื้น และยก footrest ขึ้น

 

 

4.ผู้ช่วยยืนอยู่ข้างที่อ่อนแรงของผู้ป่วยมือจับเข็มขัด

ทางด้านหลังของผู้ป่วยเพื่อช่วยประคองตัวผู้ป่วย

ผู้ป่วยออกแรงกดที่ footrest เพื่อเลื่อนตัวมาริม

ที่นั่ง

 

 

5.ใช้มือข้างหนึ่งกดที่เตียง อีกข้างหนึ่งกดที่ armrest

โน้มตัวไปข้างหน้า ผู้ป่วยจับที่บริเวณเข็มขัดเพื่อ

ประคองผู้ป่วย

 

 

 

6.ผู้ป่วยออกแรงกดที่ armrest และเตียง

เหยียดเข่าและสะโพกลุกขึ้นยืน จากนั้นหมุนตัว

ลงนั่งที่เตียง ผู้ช่วยจับที่บริเวณเข็มขัดเพื่อประคอง

ผู้ป่วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.firstphysioclinics.com

>>> เฟิร์สฟิสิโอคลินิกกายภาพบำบัด (FIRSTPHYSIO)

>> > LINE ID: 0852644994

>>> TEL. 085-264-4994ตอนที่18

Facebook Comments