All Posts tagged กระดูกหัก

ตอนที่ 645 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการติดของกระดูก

ตอนที่ 645 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการติดของกระดูก

ตอนที่ 645 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการติดของกระดูก

การติดของกระดูกขึ้นกับปัจจัย 2 ประการ สำคัญ คือ
ปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับตัวผู้ป่วย(Patient-related factors)
และปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับตำแหน่งการบาดเจ็บ( Injury- related factors)


ปัจจัยเกี่ยวกับตัวผู้ป่วย
????อายุ (age) เด็กจะมี periosteal หนา ซึ่ง กระบวนการ bone formation จะดีกว่าผู้ใหญ่
????การติดเชื้อ (infection) การติดเชื้อเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กระดูกไม่ติด
???? โรคร่วม (comorbidity) เช่น เบาหวาน ซึ่งผลต่อการไหล เวียนเลือดจะทำให้ กระดูกติด ช้า หรือกระดูกไม่ติด
???? การใช้สารนิโคติน (nicotine) มีผลต่อการหด ตัวของหลอดเลือด เมื่อ หลอดเลือดเกิดการหดตัว จึงทําให้การน่าเลือดไปเลี้ยง ตำแหน่งกระดูกหักน้อย
???? ภาวะโภชนาการ และ ประวัติการใช้ยา (nutrition and drug therapy) เช่น กSAID เป็นยาที่มีการใช้อย่าง แพร่หลาย และพบว่ามีผล ต่อการติดของกระดูก


ปัจจัยเกี่ยวกับการบาดเจ็บ
???? ตำาแหน่งการหักของ กระดูก (fracture location) ตำแหน่งการ ติดของกระดูกมีผลต่อการ ติดของกระดูก เช่น กระดูกหน้าแข้งหัก จะติด ช้า เนื่องจากเป็นกระดูก compact bone ปริมาณ เลือด และสารอาหารที่ไป เลี้ยงตำแหน่งที่หักน้อย กว่าในกระดูกหักที่มี ลักษณะคล้านฟองน้ำซึ่งมี เลือดมาเลี้ยงมากกว่า
???? การขาดจากกันของ ปลายชิ้นกระดูก (separation of the bone end)
???? ความมั่นคงของตำแหน่งกระดูก หัก (mobility of fracture site) การติดของกระดูกประเภทปฐม ภูมิ ปลายชิ้นกระดูกต้องชนกัน มี แรงกดที่เพียงพอจึงทําให้เกิด การติดของกระดูก
???? ประเภทของการหัก (type of fracture) การหักของกระดูก แบบขวางจะติดช้ากว่า การหักแบบเฉียง


ใช้เวลาในการติดของกระดูกนานเท่าไหร่?

ปกติกระดูกหักจะใช้เวลา 8 สัปดาห์จะเกิดการติดของกระดูก
**สำหรับกระดูกส่วน ล่าง เช่น ขา จะใช้เวลาเป็นสองเท่าของกระดูกทั่วไป และสำหรับเด็ก จะใช้เวลาเพียง ครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ

More

ตอนที่ 611 ท่านเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วหรือยัง???

ตอนที่ 611 ท่านเป็นโรคกระดูกพรุนแล้วหรือยัง???

More

ตอนที่ 610 การดูแลผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน

ตอนที่ 610 การดูแลผู้สูงอายุโรคกระดูกพรุน

More

ตอนที่ 607 Skeie taction การดึงถ่วงน้ำหนักผ่านกระดูก

ตอนที่ 607 Skeie taction การดึงถ่วงน้ำหนักผ่านกระดูก

More

ตอนที่121: ปวดข้อศอก (TENNIS ELBOW)

ตอนที่121: ปวดข้อศอก (TENNIS ELBOW)

พยาธิสภาพ

เกิดการฉีกขาดของเส้นเอ็นที่เสื่อมสภาพรอบๆข้อศอกจากการขาดความยืดหยุ่นและใช้งานหนักซ้ำๆจนร่างกายซ่อมแซมไม่ทันจึงทำให้เกิดการอักเสบ

 

สาเหตุ

 1. ลักษณะงานที่ต้องใช้แขนหรือข้อมือซ้ำๆเช่น ช่างประเภทต่างๆที่ต้องทำงานโดยใช้ข้อมือทำงานซ้ำๆ ไม่ว่าจะเป็นทาสี ตอกตะปูหรือหมุนไขควง ชาวไร่ชาวนาที่ใช้จอบเสียมขุดดิน แม่บ้านที่ทำงานบ้านประเภทซัก บิด ขัดหรือถูพนักงานพิมพ์ดีดและเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
 2. นักกีฬาหรือผู้ที่เล่นเทนนิสนานๆครั้ง อุปกรณ์หรือทักษะการเล่นไม่ถูกต้องโดยเฉพาะท่าตีด้วยหลังมือ

( backhand)

 

อาการปวดเป็นอย่างไร

 • ปวดบริเวณปุ่มกระดูกข้อศอกด้านนอกอาจมีอาการปวดร้าวไปทั้งแขนจนถึงข้อมือ
 • ปวดมากขึ้นเวลายกของเกร็งแขน ขยับข้อศอกข้อมือหรือกำมือแน่นๆเพราะจะไปใช้งานบริเวณ

ที่มีการอักเสบของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น จนถึงอาจมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วย

 • อาการปวดจะเป็นอยู่ประมาณ 6 – 12 สัปดาห์แต่ถ้าเป็นมานานมากอาจใช้เวลารักษาเป็นปี

 

การรักษา

ระยะที่ 1ระยะเฉียบพลัน เพื่อลดอาการอักเสบและอาการปวด

 • พักหรือใช้งานให้น้อยลงโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทำให้เกิดอาการ หลีกเลี่ยงการใช้งานผิดท่า
 • ประคบด้วยน้ำแข็ง ภายใน 2 วันแรกควรประคบครั้งละ 20 นาทีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อลดความปวดจากการอักเสบและลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อ
 • ถ้าจำเป็นแพทย์จะพิจารณาให้ใช้แถบรัดใต้ข้อศอก(Tennis elbow support) กรณียังต้องใช้งานแขนมาก

ระยะที่ 2 ระยะเรื้อรัง เพื่อพัฒนาความยืดหยุ่นและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

 • รักษาโดยการประคบร้อน
 • ยืดกล้ามเนื้อ
 • กดจุดคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่มีอาการเจ็บ
 • เพิ่มกำลังกล้ามเนื้อบริเวณแขน
 • ถ้าไม่ดีขึ้นปรึกษานักกายภาพบำบัด หรือแพทย์

 

การออกกำลังกาย

 

1.การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ (Stretching) โดยการกระดกข้อมือขึ้นลงขณะที่ทำข้อศอกควรเหยียด

ตรง ในการทำแต่ละครั้งให้ค้างไว้ 20-30 วินาที ทำซ้ำ5-10 ครั้ง ทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แต่ควรระวังไม่ทำจนมีอาการปวดมาก

7

 1. การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ (Strengthening)โดยใช้อุปกรณ์ช่วย
 • กระดกข้อมือขึ้นลง โดยนั่งบนเก้าอี้ถือดรัมเบลหนักขนาด 5 กิโลกรัมไว้ในมือวางแขนบนขาหรือบนโต๊ะกระดกข้อมือขึ้นลงช้าๆ

8

 • บริหารมือ โดยกำลูกบอลยางหรือลูกเทนนิสไว้ในมือแล้วพยายามบีบค้างไว้ 25 วินาที ในครั้งแรกๆ อาจไม่ค่อยมีแรงต้องฝึกทำซ้ำๆ เพื่อเพิ่มความแข็งแรง

9

 • บริหารนิ้วโดยใช้หนังยางที่มีความดึงพอควรสวมที่นิ้วทิ้ง 5 แล้วพยายามกางนิ้วออกให้มากที่สุดค้างไว้ 25 วินาทีทำ 3 ครั้งแล้วเพิ่มความแข็งแรงของ

10

ระยะที่ 3 ทำเหมือนระยะที่ 2 แต่เพิ่มน้ำหนักของอุปกรณ์ หรือเพิ่มจำนวนครั้งมากขึ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานต่อไปสำหรับนักกีฬาสิ่งที่ต้องทำคือการจัดหาอุปกรณ์ที่เหมาะสมเป็นสิ่งจำเป็น อาทิเช่นการใช้อุปกรณ์ในบ้าน เช่น ด้ามไม้กวาด ท่าหยิบจับหนังสือ/เอกสาร ไม้เทนนิสต้องขนาดพอเหมาะไม่ใหญ่เกินควรหัวไม้ควรมีขนาดประมาณ 95-110ตารางนิ้ว ทำจากกราไฟด์จะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนได้ดีกว่า เส้นเอ็นไม่ควรขึงดึงเกินไป ควรเช็คทุก 6เดือน ด้ามจับต้องมีขนาดเหมาะมือ เป็นต้น รวมทั้งทักษะการเล่นที่ถูกต้องจะช่วยลดการบาดเจ็บได้มาก

ส่วนผู้ที่ทำงานโดยต้องใช้กล้ามเนื้อแขน ข้อมือข้อศอกในลักษณะซ้ำๆ ควรหลีกเลี่ยงการใช้งานที่หนักเกินไปแต่ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การบริหารกล้ามเนื้อในท่าต่างๆ ที่กล่าวมาจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นและเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อจะช่วยลดการบาดเจ็บของข้อศอกบริเวณด้านนอกได้ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะรักษาหายได้โดยไม่ต้องผ่าตัด แต่ในกรณีที่ได้รับการรักษาเต็มที่แล้วอย่างน้อย 3 – 6 เดือน อาการยังไม่ดีขึ้นการผ่าตัดนำพยาธิสภาพของเส้นเอ็นออกจะช่วยลดอาการได้

เรียบเรียงโดย :นศก.ปารวี    โพธิ์แก้ว ชั้นปี 3  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

http://www.firstphysioclinics.com

สายด่วน : 085-264-4994

Line ID :0852644994

 

More