All Posts tagged กายภาพบำบัดกับอัมพาต

ตอนที่134:เทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

ตอนที่134:เทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

นิยามของคำว่า“เคลื่อนย้าย (Transfers)”

การเคลื่อนย้ายเป็นการนำหรือช่วยผู้ป่วยจากสถานที่หนึ่งไปยังอีกสถานที่หนึ่ง ผู้ป่วยสามารถพยุงตนเองโดยการเดิน หรือใช้แขนได้ และมีการใช้เครื่องช่วยเช่นกระดานเคลื่อนย้าย walker หรือไม้เท้าเพื่อพยุงในส่วนที่ผู้ป่วยไม่สามารถช่วยตนเองได้

นิยามของ คำว่า “การยก(lifts)”

การยกเป็นกระบวนการที่ต้องรับน้ำหนักตัวทั้งหมดของผู้ป่วย (entire body weight) โดยคนอื่น (ผู้ป่วยไม่สามารถทำหรือช่วยได้)  หรือเครื่องมือเช่น เครื่องช่วยยก เพื่อจัดท่าหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังสถานที่อื่น

 เทคนิคการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้

 1. การเคลื่อนย้ายโดยผู้ช่วยเหลือคนเดียว
  วิธีที่ 1พยุงเดินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่รู้สึกตัวดี แต่แขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเจ็บ
  วิธีเคลื่อนย้าย ผู้ช่วยเหลือยืนเคียงข้างผู้ป่วย หันหน้าไปทางเดียวกัน แขนข้างหนึ่งของ ผู้ป่วยพาดคอ ผู้ช่วยเหลือจับมือผู้ป่วยไว้ ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลือโอบเอวและพยุงเดินway of transfering

วิธีที่ 2 การอุ้ม วิธีนี้ใช้กับผู้บาดเจ็บที่มีน้ำหนักตัวน้อย หรือในเด็กซึ่งไม่มีบาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหักโดยการช้อนใต้เข่าและประคองด้านหลัง หรืออุ้มทาบหลังก็ได้
transfer

 

วิธีที่ 3 วิธีลาก เหมาะที่จะใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดไฟไหม้ ถังแก็สระเบิด หรือตึกถล่ม จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายออกจากที่เกิดเหตุให้เร็วที่สุด

 transfer 2

  

 1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือสองคน
  วิธีที่ 1 อุ้มและยกเหมาะสำหรับผู้ป่วยรายในรายที่ไม่รู้สึกตัว แต่ไม่ควรใช้ในรายที่มีการบาดเจ็บของลำตัว หรือกระดูกหัก

transfer 3

 

วิธีที่ 2 นั่งบนมือทั้งสี่ที่จับประสานกันเป็นแคร่ เหมาะสำหรับผู้ป่วยในรายที่ขาเจ็บแต่รู้สึกดีและสามารถใช้แขนทั้งสองข้างได้
วิธีเคลื่อนย้าย ผู้ช่วยเหลือทั้งสองคนใช้มือขวากำข้อมือซ้ายของตนเอง ขณะเดียวกันก็ใช้มือซ้ายกำมือขวาซึ่งกันและกัน ให้ผู้ป่วยใช้แขนทั้งสองยันตัวขึ้นนั่งบนมือทั้งสี่ที่จับประสานกันเป็นแคร่ แขนทั้งสองของผู้ป่วยโอบคอผู้ช่วยเหลือ จากนั้นวางผู้ป่วยบนเข่าเป็นจังหวะที่หนึ่ง และอุ้มยืนเป็นจังหวะที่สอง แล้วจึงเดินไปพร้อมๆ กัน
transfer 5

วิธีที่ 3 การพยุงเดิน วิธีนี้ใช้ในรายที่ไม่มีบาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหักและผู้บาดเจ็บยังรู้สึกตัวดี

transfer 6

 1. การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยผู้ช่วยเหลือสามคน
  วิธีที่ 1 อุ้มสามคนเรียงเหมาะสำหรับผู้ป่วยในรายที่ไม่รู้สึกตัว ต้องการอุ้มขึ้นวางบนเตียงหรืออุ้มผ่านทางแคบๆ
  วิธีเคลื่อนย้ายผู้ช่วยเหลือทั้งสามคนคุกเข่าเรียงกันในท่าคุกเข่าข้างเดียว ทุกคนสอดมือเข้าใต้ตัวผู้ป่วย และอุ้มพยุงไว้ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายดังนี้
  คนที่ 1 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตัวผู้ป่วยตรงบริเวณคอและหลังส่วนบน
  คนที่ 2 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ตัวผู้ป่วยตรงบริเวณหลังส่วนล่างและก้น
  คนที่ 3 สอดมือทั้งสองเข้าใต้ขา
  ผู้ช่วยเหลือคนที่อ่อนแอที่สุดควรเป็นคนที่ 3 เพราะรับน้ำหนักน้อยที่สุด เมื่อจะยกผู้ป่วยผู้ช่วยเหลือทั้งสามคน จะต้องทำงานพร้อมๆ กัน โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นออกคำสั่ง ขั้นแรก ยกผู้ป่วยพร้อมกันและวางบนเข่า แต่ถ้าจะอุ้มเคลื่อนที่ผู้ช่วยเหลือทั้งสามคน จะต้องประคองตัวผู้ป่วยในท่านอนตะแคง และอุ้มยืน เมื่อจะเดินจะก้าวเดินไปทางด้านข้างพร้อมๆ กัน และถ้าจะวาง ผู้ป่วยให้ทำเหมือนเดิมทุกประการ คือ คุกเข่าลงก่อนและค่อย ๆ วางผู้ป่วยลง
  transfer 7

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีอุ้มสามคนเรียง
วิธีที่ 2 การใช้คน 3 คน วิธีนี้ใช้ในรายที่ผู้บาดเจ็บนอนหงาย หรือ นอนคว่ำก็ได้ ให้คางของผู้บาดเจ็บยกสูงเพื่อเปิดทางเดินหายใจ
1. ผู้ปฐมพยาบาล 2 คนคุกเข่าข้างลำตัวผู้บาดเจ็บข้างหนึ่ง อีกข้างหนึ่งผู้ปฐมพยาบาลอีก 1 คน คุกเข่าข้างลำตัวผู้บาดเจ็บ
2. ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 1 ประคองที่ศีรษะและไหล่ผู้บาดเจ็บ มืออีกข้างหนึ่งรองส่วนหลังผู้บาดเจ็บ
3. ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 2 อยู่ตรงข้ามคนที่ 1ใช้แขนข้างหนึ่งรองหลังผู้บาดเจ็บ เอามือไปจับมือคนที่ 1 อีกมือหนึ่งรองใต้สะโพกผู้บาดเจ็บ
4. ผู้ปฐมพยาบาลคนที่ 3 มือหนึ่งอยู่ใต้ต้นขาเหนือมือคนที่ 2 ที่รองใต้สะโพก แล้วเอามือไปจับกับมือคนที่ 2 ที่รองใต้สะโพกนั้น ส่วนมืออีกข้างหนึ่งรองที่ขาใต้เข่า
5. มือคนที่ 1 และคนที่ 2 ควรจับกันอยู่ระหว่างกึ่งกลางลำตัวส่วนบนของผู้บาดเจ็บ ผู้ปฐมพยาบาลจะต้องให้สัญญาณลุกขึ้นยืนพร้อม ๆ กัน
transfer 8

 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยวิธีใช้คน 3 คน

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้ผ้าห่ม
ใช้กรณีที่ไม่มีเปลหามแต่ไม่เหมาะกับผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณหลัง
วิธีเคลื่อนย้าย พับผ้าห่มตามยาวทบกันเป็นชั้น ๆ 2-3 ทบ โดยวิธีการพับผ้าห่มพับเช่นเดียวกับการพับกระดาษทำพัด วางผ้าห่มขนาบชิดตัวผู้ป่วยทางด้านข้าง ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าลงข้างตัวผู้ป่วยอีกข้างหนึ่ง จับผู้ป่วยตะแคงตัวเพื่อให้นอนบนผ้าห่ม แล้วดึงชายผ้าห่มทั้งสองข้างออก เสร็จแล้วจึงม้วนเข้าหากัน จากนั้นช่วยกันยกตัวผู้ป่วยขึ้น ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งต้องประคองศีรษะผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่สงสัยว่า ได้รับบาดเจ็บที่คอหรือหลัง

Transfer 9

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม
เปลหรือแคร่มีประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย อาจทำได้ง่ายโดยดัดแปลงวัสดุ การใช้เปลหามจะสะดวกมากแต่ยุ่งยากบ้างขณะที่จะอุ้มผู้ป่วยวางบนเปลหรืออุ้มออกจากเปล

วิธีการเคลื่อนย้าย เริ่มต้นด้วยการอุ้มผู้ป่วยนอนราบบนเปล จากนั้นควรให้ผู้ช่วยเหลือคนหนึ่งเป็นคนออกคำสั่งให้ยกและหามเดิน เพื่อความพร้อมเพรียงและนุ่มนวล ถ้ามีผู้ช่วยเหลือสองคน คนหนึ่งหามทางด้านศีรษะ อีกคนหามทางด้านปลายเท้าและหันหน้าไปทางเดียวกัน ซึ่งหมายความว่าผู้ช่วยเหลือที่หามทางด้านปลายเท้าจะเดินนำหน้า หากมีผู้ช่วยเหลือ 4 คน ช่วยหาม อีก 2 คน จะช่วยหามทางด้านข้างของเปลและหันหน้าเดินไปทางเดียวกัน
Transfer 10 

วัสดุที่นำมาดัดแปลงทำเปลหาม

1. บานประตูไม้
2. ผ้าห่มและไม้ยาวสองอัน วิธีทำเปลผ้าห่ม ปูผ้าห่มลงบนพื้น ใช้ไม้ยาวสองอัน ยาวประมาณ 2.20 เมตร
– อันที่ 1 สอดในผ้าห่มที่ได้พับไว้แล้ว
– อันที่ 2 วางบนผ้าห่ม โดยให้ห่างจากอันที่ 1 ประมาณ 60 ซม. จากนั้นพับชายผ้าห่มทับไม้อันที่ 2 และอันที่ 1 ตามลำดับ

transfer tools

 ภาพ การใช้ผ้าห่มมาดัดแปลงทำเปลหามผู้ป่วย

 1. เสื้อและไม้ยาว 2 อันนำเสื้อที่มีขนาดใหญ่พอๆกันมาสามตัว ติดกระดุมให้เรียบร้อย ถ้าไม่แน่ใจว่ากระดุมจะแน่นพอให้ใช้เข็มกลัดซ่อนปลายช่วยด้วย แล้วสอดไม้สองอันเข้าไปในแขนเสื้อ
  transfer tools 2

 

 

>>>>

ด้วยความปรารถนาดีจาก คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

http:// www.firstphysioclinics.com

Line ID : 0852644994

TEL.: 085-264-4994

 

More

ตอนที่10:กายภาพบำบัด…. กับ….”อัมพาต”

ตอนที่10:กายภาพบำบัด…. กับ….”อัมพาต”

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก

 young nurse hugging senior man in wheelchair

อัมพฤกษ์ อัมพาต คือ อาการที่อวัยวะบางส่วนของร่างกาย เช่น แขน ขา ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือกระดุกกระดิกได้ และการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อบางส่วน  ที่เกิดจากภาวะเหล่านี้

สาเหตุการเกิดอัมพฤกษ์ อัมพาต

อัมพาต1

–          เส้นเลือดในสมองแตก

สาเหตุมาจากหลายปัจจัย ที่สำคัญได้แก่การเกิดภาวะความดันโลหิตสูง โรคเครียด ติดแอลกอฮอล์ โรคอ้วน

–          เส้นเลือดในสมองตีบ

สาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีไขมันมากจนเกิดการสะสมในผนังหลอดเลือด และเลือดมีความเข้มข้นสูงเนื่องจากสูบบุหรี่ทำให้ปอดขาดออกซิเจน ร่างกายจึงเร่งสร้างเม็ดเลือดแดง ทำให้เลือดเข้มข้นจนหนืด เลือดจึงไม่สามารถแทรกไปเลี้ยงสมองได้

–          เส้นเลือดในสมองอุดตัน

สาเหตุเกิดขึ้นจากภาวะแทรกซ้อนจากโรคประจำตัวอื่นๆ เช่น ลิ้นหัวใจรั่ว หัวใจเต้นผิดปกติทำให้เกิดลิ่มเลือด และหลุดเข้าไปในกระแสเลือด เกิดการอุดตันทำให้เลือดไม่สามารถไหลผ่านไปเลี้ยงสมองได้

อาการแสดงของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

มีความผิดปกติทางด้านการเคลื่อนไหว เช่น ไม่สามารถขยับแขน ขา และลำตัวได้ เนื่องจากการอ่อนแรง และการควบคุมการเคลื่อนไหวผิดปกติ แต่อาการความผิดปกติจะแสดงออกอย่างไรและมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้านเช่น บริเวณสมองที่ถูกทำลาย ระยะเวลาในการเจ็บป่วยก่อนถึงมือแพทย์ อายุและเพศ

การป้องกันการเกิดอัมพาต

–         งดบุหรี่ แอลกอฮอล์ และอาหารที่มีไขมันมาก, ลดน้ำหนัก (ถ้าอ้วน), และหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำ เพื่อป้องกันมิให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็ว

–          ตรวจความดันเลือดเป็นประจำ

–         ตรวจไขมันในเลือด ถ้ามีภาวะไขมันในเลือดสูง ควรหาทางควบคุมให้เป็นปกติ

–         ถ้าเป็นโรคความดันโลหิตสูง หรือเบาหวาน ควรรักษาเป็นประจำอย่าได้ขาด เพราะเมื่อควบคุมโรคเหล่านี้ได้ ก็จะลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอัมพาต

–         ถ้าเคยมีอาการอัมพาตชั่วคราวจากสมองขาดเลือดชั่วขณะ ควรรีบปรึกษาแพทย์ และกินยาแอสไพริน (หรือยาต้านการจับตัวของเกล็ดเลือด) ตามแพทย์สั่งเป็นประจำอย่าได้ขาด

 

การรักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

รักษาตามสาเหตุและอาการที่เกิดขึ้น โดยมีหลักในการรักษาคือ

–          สาเหตุรุนแรงมากหรือน้อย สมองส่วนที่เหลือสามารถเจริญขึ้นมาทดแทนเซลล์ที่เสียไป และเซลล์สมองนั้นสามรถเกิดใหม่ได้

–          ระยะเวลาในการรักษายิ่งรักษาเร็วยิ่งดี สมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยง ยิ่งปล่อยไว้นาน สมองจะตายแบบไม่ฟื้น หากรับการรักษาโดยเร็วจะสามารถฟื้นตัวกลับมาได้เกือบปกติ

–          การรักษาด้วยวิธีการที่เหมาะสมยิ่งดีกับตัวผู้ป่วย เช่น การผ่าตัด ยา และกายภาพบำบัด

–          ญาติและคนใกล้ชิดและผู้ป่วยต้องร่วมมือและดูแลกันอย่างจริงใจ

การรักษาทางกายภาพบำบัดในผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต

อัมพาต5

นักกายภาพบำบัดมีบทบาทในการดูแลรักษาผู้ป่วยอัมพาตที่สำคัญได้แก่ทางด้านการเคลื่อนไหว เมื่อสมองบริเวณหนึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณใกล้เคียงจะหยุดการทำงาน เป็นผลให้การเคลื่อนไหวร่างการลดลงหรือไม่เกิดขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป การเคลื่อนไหวของร่างกายสามารถกลับคืนมาได้ เนื่องจากเซลล์สมองเกิดการจัดโครงสร้างใหม่โดยกลไก และจำเป็นต้องมีการเรียนรู้เพื่อฝึกพัฒนา ปรับปรุงซ่อมแซมการทำงานเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ปกติหรือใกล้เคียงปกติมากที่สุด โดยนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ฝึกการเคลื่อนไหวเหล่านี้ให้กับผู้ป่วยอัมพาตด้วยเทคนิค วิธีการและเครื่องมือทางกายภาพบำบัด

นักกายภาพบำบัดฝึกเดินในผู้ป่วยอัมพาต

อัมพาค

นักกายภาพบำบัดฝึกผู้ป่วยอัมพาตเพื่อฝึกการเรียนรู้ในการประกอบกิจวัตรประจำวัน เช่น การกินข้าว การแต่งกาย  การเคลื่อนย้ายตัว

อัมพาต6

นักกายภาพบำบัดสอนการดูแลผู้ป่วยที่บ้านให้กับญาติ

 อัมพาต7

นักกายภาพบำบัดสอนและออกโปรแกรมการออกกำลังกายให้กับผู้ป่วยเพื่อฝึกต่อที่บ้าน

อัมพาต10

นักกายภาพบำบัดฝึกกระตุ้นกล้ามเนื้อในผู้ป่วยอัมพาตเพื่อเพิ่มลดอาการเกร็ง หรืออาการปวดบริเวณไหล่ และป้องกันข้อติด และเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อ

อัมพาต9jpg

 

สำหรับผู้ป่วยอัมพาตที่มีอาการปลายเท้าตก เกิดการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อในการทำหน้าที่กระดกปลายเท้า ซึ่งการกระดกปลายเท้าขึ้น เป็นขั้นตอนสำคัญในการเดิน หากผู้ป่วยมีอาการอ่อนแรงจะทำให้ขณะเดินไม่สามารถยกเท้าพ้นพื้นได้ และจะส่งผลต่อการลงน้ำหนัก น้ำหนักส่วนใหญ่จะตกลงบริเวณปลายเท้าส่งผลต่อการทรงตัว และรูปแบบการเดิน เพราะลงน้ำหนักได้ไม่เต็มที่

วิธีการแก้ไข

–      ในผู้ที่มีอาการอ่อนแรงเล็กน้อยให้ฝึกออกกำลังเพิ่มความแข็งแรงกล้ามเนื้อกระดกปลายเท้า

–      ในกรณีที่ผู้ป่วยอ่อนแรงมาก กระดกข้อเท้าได้น้อยจะต้องใส่อุปกรณ์กันข้อเท้าตก (AFO) ในการฝึกเดิน คลิก อุปกรณ์กันข้อเท้าตก อุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดสำเร็จรูป

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More