All Posts tagged กายภาพในเด็กสมองพิการ

ตอนที่7:มารู้จัก เด็กสมองพิการ! กัน

ตอนที่7:มารู้จัก เด็กสมองพิการ! กัน

เด็กสมองพิการ Cerebral Palsy

เด็กสมองพิการ1

เด็กสมองพิการหรือมีอีกชื่อคือเด็กพิเศษอาจฟังดูลึกลับและน่ากลัวสำหรับบางคนที่ไม่ค่อยค้นหูกันมากนัก หลายคนคงนึกถึงเด็กที่มีญาณในการสัมผัส หรือเรื่องลึกลับที่อยู่เหนือธรรมชาติ  แต่คุณอาจคิดผิดเนื่องจากเด็กกลุ่มนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วต้องได้รับการดูแล และการเรียนรู้เป็นพิเศษ เนื่องจากเ ป็นกลุ่มอาการของเด็กที่มีปัญหาทางด้าน sensory dusfuntion  ในทางการแพทย์มักใช้ศัพท์เทคนิคว่าเด็ก CP อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าเป็นเด็กขายไก่อีกหละ โดยส่วนมากเด็กสมองพิการจะแสดงความผิดปกติของความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ท่าทาง และการเคลื่อนไหว ซึ่งสาเหตุมาจากความบกพร่องหรือเกิดรอยโรคของสมองที่ยังพัฒนาไม่เต็มที่ ส่วนใหญ่เกิดจากสมองได้รับความเสียหายในขณะตั้งครรภ์และระหว่างคลอด จุดเริ่มต้นของโรคเกิดขึ้นภายใน3ปีแรกปีแรกของชีวิต  อาการของโรคนี้เกิดขึ้นถาวรและคงที่ไม่ลุกลามต่อไปอีก ความผิดปกติที่แสดงออกมาในเด็กจะมีมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งเป็นผลจากการที่เด็กพยายามที่จะใช้การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติมาช่วยในการทำกิจกรรมต่างๆ  จึงเป็นปัญหาหลักในด้านการเคลื่อนไหว ความผิดปกตินี้ยังส่งผลต่อพัฒนาการหรือการทำงานด้านอื่นๆของสมองเกิดเป็นปัญหาหรือความพิการร่วมในระบบอื่นๆมากมาย

ลักษณะอาการแสดงของเด็กสมองพิการ

เด็กสมองพิการ2

ความบกพร่องในด้านการพัฒนา การควบคุมศรีษะ การทรงตัว ความสามารถในการบิดหมุนลำตัว

ความสามารถในการทำการเคลื่อนไหวที่เป็นปกติในรูปแบบต่างๆถูกจำกัด

ไม่สามารถแยกการเคลื่อนไหวของร่างกายซีกซ้ายและซีกขวาออกจากกัน

การักษาเด็กสมองพิการทางกายภาพบำบัด

เด็กสมองพิการ3

เพิ่มความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่มีน้อยเกินไป

ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อที่ขัดขวางการเคลื่อนไหว

เพิ่มการเคลื่อนไหวของกระดูกสันหลัง

ส่งเสริมการเคลื่อนไหวในแบบแผนที่หลากหลายและแตกต่าง

ส่งเสริมประสบการณ์การลงน้ำหนักร่วมกับการเคลื่อนไหว

หลีกเลี่ยงท่าทางที่อยู่นิ่งกับที่

ส่งเสริมให้เด็กรูจักเริ่มต้นการเลื่อนไหวป้องกันและแก้ไขปัญหากล้ามเนื้อหดเกร็งละข้อยึดติด

ยืดกล้ามเนื้อทำให้ข้อมีการเคลื่อนไหว ส่งเสริมความมั่นคงของส่วนต้นของร่างกายและกระตุ้นกล้ามเนื้อรอบข้อต่อทำงาน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More