All Posts tagged การฝึกการหายใจ

ตอนที่714 เทคนิคการหายใจสำหรับผู้ป่วยโรคไต

ตอนที่714 เทคนิคการหายใจสำหรับผู้ป่วยโรคไต

เทคนิคการหายใจจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคไตในการจัดการความเครียด ปรับปรุงการทำงานของปอด และส่งเสริมการผ่อนคลาย ต่อไปนี้เป็นเทคนิคเล็กๆ น้อยๆ ที่คุณสามารถลองใช้ได้:

 1. หายใจเข้าลึกๆ : นั่งหรือนอนสบายๆ หายใจเข้าช้าๆ ทางจมูก เติมอากาศให้เต็มปอด กลั้นหายใจสักครู่แล้วหายใจออกช้าๆ ทางปาก ทำซ้ำการออกกำลังกายด้วยการหายใจเข้าลึกๆ สักสองสามนาที โดยเน้นที่การผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ
 2. การหายใจแบบกระบังลม: วางมือข้างหนึ่งไว้บนหน้าอกและอีกข้างวางบนหน้าท้อง หายใจเข้าลึกๆ ช้าๆ ผ่านทางจมูก โดยปล่อยให้หน้าท้องยกขึ้นโดยให้หน้าอกอยู่นิ่ง หายใจออกช้าๆ ทางปาก ปล่อยให้ท้องตก ฝึกฝนเทคนิคนี้สักสองสามนาทีทุกวันเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับกะบังลมและปรับปรุงการไหลของออกซิเจน
 3. การหายใจแบบสลับรูจมูก: ปิดรูจมูกขวาด้วยนิ้วหัวแม่มือขวาแล้วหายใจเข้าลึกๆ ทางรูจมูกซ้าย ปิดรูจมูกซ้ายด้วยนิ้วนาง ปล่อยรูจมูกขวา และหายใจออกทางรูจมูกขวา หายใจเข้าทางรูจมูกขวา ปิดจมูก และหายใจออกทางรูจมูกซ้าย ทำซ้ำวงจรนี้สักสองสามนาที โดยเน้นไปที่การหายใจที่ราบรื่นและควบคุมได้
More

ตอนที่91:การฝึกการหายใจ ( Breathing exercise , BE )

ตอนที่91:การฝึกการหายใจ ( Breathing exercise , BE )

การฝึกการหายใจ ( Breathing exercise , BE )

 

การฝึกการหายใจ คือ  การหายใจเข้าออกเพื่อสุขภาพในหลายรูปแบบซึ่งแต่ละรูปแบบมีความแตกต่างกันตามจุดประสงค์ของการฟื้นฟูและการรักษาแล้วแต่ประเภทพยาธิสภาพของคนไข้ซึ่งมีจุดประสงค์ดังนี้  คือ

 1. ทำให้การถ่ายเทอากาศของปอดดีขึ้น  ป้องกันภาวะปอดแฟบ
 2. เพิ่มประสิทธิภาพของการไอ
 3. เพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจ
 4. เพื่อลดแรงการหายใจ
 5. ทำให้การเคลื่อนไหวของทรวงอกดีขึ้น

ข้อบ่งชี้

 1. Chronic lung disease
 2. Neuromuscular disease
 3. Post- surgery
 4. Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)

แบ่งเป็น 4 ลักษณะใหญ่ด้วยกันคือ

 1. Diaphragmatic breathing
 2. Pursed lib breathing
 3. Lower costal breathing
 4. Localization breathing , SMI (Sustained  maximal  inspiration breathing)

 

Diaphragmatic breathing

diaphragmatic_breathing1

จุดประสงค์ของการรักษา

 1. Relaxation
 2. Removal secretion
 3. Increase tidal volume
 4. Decrease respiratory rate , work for breathing
 5. Cough effectiveness
 6. Improve exercise tolerance in breathless patient
 7. Reduce the incidence of post – operation pulmonary complication
 8. Improve ventilation , oxygenation

ข้อบ่งชี้

 1. Chronic lung disease
 2. Neuromuscular disease
 3. Post – surgery
 4. Chronic obstructive pulmonary disease :COPD

วิธีการ

 1. จัดท่าผู้ป่วยให้อยู่ในท่าผ่อนคลาย
 2. กระตุ้นให้ผ่อนคลาย เช่น การนวด
 3. ใช้มือนักกายภาพวางที่ท้องผู้ป่วยขณะหายใจเข้าลึกๆและออกช้าๆ
 4. ขณะที่มือนักกายภาพวางให้กดเบาๆและเคลื่อนตามแนวแรงของการหายใจของผู้ป่วย

 

Pursed lib breathing

ดาวน์โหลด

จุดประสงค์

 1. Increase tidal volume
 2. Decrease respiratory rate
 3. Decrease PaCo2 and improve O2
 4. Controlling of respiratory effort  during dyspnea
 5. Increase alveolar ventilation
 6. Increase oxygenation
 7. Increase exercise tolerance

ข้อบ่งชี้

 1. COPD
 2. Emphysema

วิธีการ

 1. ผู้ป่วยอยู่ในท่าสบาย
 2. หายใจเข้ากลั้นไว้สามวินาที
 3. ห่อปากแล้วหายใจออกยาวทางปาก

ข้อควรระวัง

 1. ต้องไม่เป่า(แก้มไม่ป่อง)
 2. ห่อปากทุกครั้งขณะหายใจออก
 3. ค่อยๆปล่อยลมออก

 

Lower costal breathing

belt-for-diaphragmatic-breathing

จุดประสงค์

 1. Improve chest mobility
 2. Prevent accumulation secretion
 3. Promote deep breathing
 4. Combine with chest mobilization for increase oxygen transport

ข้อบ่งชี้

 1. Chronic lung disease
 2. Lung collapse
 3. COPD
 4. Atelectasis

วิธีการ

 1. นักกายภายบำบัดวางมือบริเวณด้าน lateral of rib 7-10
 2. หายใจเข้าลึกๆพยายามดันมือของนักกายภาพบำบัดที่วางบน ribs ขึ้น
 3. ต่อมานักกายภาพให้แรงต้านที่ ribs เท่าที่คนไข้จะทำได้
 4. คนไข้หายใจออก

 

Localization breathing

images

จุดประสงค์

 1. Improve chest mobility
 2. Encourage expansion of specific parts of the chest

ข้อบ่งชี้

ภาวะต้องการเพิ่ม ventilation และ oxygenation ของปอดเฉพาะส่วน

วิธีการ

 1. Counter pressure ที่ตำแหน่งที่ต้องการจะเน้น
 2. Firm pressure ขณะคนไข้หายใจออกเต็มที่
 3. คลาย pressure ขณะคนไข้ทำ slow deep breath
 4. Sustained maximum inspiration ค้างไว้ 2-3 วินาที

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com สายด่วน 085-264-4994

More