All Posts tagged การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจด้วยแผ่นยางยืด

ตอนที่127: การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจด้วยแผ่นยางยืด (Elastic Band Exercise)

ตอนที่127: การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจด้วยแผ่นยางยืด (Elastic Band Exercise)

การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจด้วยแผ่นยางยืด

(Elastic Band Exercise)

 

คำแนะนำสำหรับการฝึกแผ่นยางยืด

  1. ควรสวมเสื้อผ้าหลวมๆ ผ่อนคลาย
  2. ทำการยืดกล้ามเนื้อก่อนการฝึกใช้ยางยืดทุกครั้ง
  3. เลือกยางยืดที่มีแรงต้านน้อยหรือเบาไปสู่แรงต้านมากหรือหนามากในขณะทำการฝึกใช้ยางยืด
  4. ไม่ควรกลั้นหายใจขณะทำการฝึก
  5. การเพิ่มความหนักหรือแรงต้านนอกจากเพิ่มตามขนาดหรือสีแล้ว ยังสามารถเปลี่ยนตำแหน่งการจับของแผ่นยางยืดให้สั้นลงได้

 รูปแบบในการออกกำลังกาย

การฝึกด้วยแผ่นยางยืด แบ่งออกเป็น  2ส่วนหลัก คือ

  1. การฝึกของรยางค์ส่วนบน (Upper limb exercise)
  2. การฝึกของรยางค์ส่วนล่าง (Lower limb exercise)

ในแต่ละท่า สามารถทำได้ 5-10ครั้งต่อเซต และเพิ่มเป็น 20ครั้งต่อเซต ทำ 2-3 เซตต่อวัน และทำติดต่อกันอย่างน้อย6 สัปดาห์ จังหวะในการยืดยางยืดให้สัมพันธ์กับอัตราการหายใจคือ 2 : 3 หรือ 2 : 4

elastic band exs

Elasticband exs

elastic band

elasticband

 

ท่าการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ ด้วยการใช้ยางยืดสำหรับแขนส่วนบนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง

elasticbandexs

elasticbandexercise

elastic band exercise

ท่าการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในส่วนของขาและแขนในท่านั่งและท่ายืน

 

ด้วยความปรารถนาดีจาก คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

http:// www.firstphysioclinics.com

Line ID : 0852644994

TEL.: 085-264-4994

 

More