All Posts tagged การพันTaping

ตอนที่88:การพันTaping

ตอนที่88:การพันTaping

การพันTaping

                การพัน Taping เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งทางกายภาพบำบัดซึ่งการทำ Taping นั้นจะมีอยู่หลายเทคนิคด้วยกันแล้วแต่ลักษณะและสถานที่ในการบาดเจ็บนั้นๆ แต่มีจุดประสงค์เดียวกันคือ จำกัดการเคลื่อนไหวของข้อต่อที่มีการฉีกของเอ็นกล้ามเนื้อโดยไม่ให้มีการบาดเจ็บหรือฉีกขาดไม่ให้มากขึ้นและสามารถลดความเจ็บปวดของบริเวณนั้นด้วย   หลังจากที่หายบาดเจ็บแล้ว ควรบริหารกล้ามเนื้อมัดนั้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อ ทำให้ลดโอกาสการบาดเจ็บซ้ำได้

**การ taping ต่อไปนี้เป็นการยกตัวอย่างที่มักเกิดบ่อยครั้งเท่านั้น

 

                Shoulder : shoulder dislocation , AC joint spain

 • เริ่มพันรอบแขนใต้หัวไหล่  แปะเทปไว้บนบ่ายาวจากหลังไปหน้า ~30 ซม.

tap211

 • ใช้เทปแปะด้านข้างจากที่พันรอบแขนไปยังที่แปะบ่าเอาไว้

 tap22

 • แปะเทปเฉียงเป็นรูปกากบาททับเทปที่แปะด้านข้าง

tap24

 • ปิดทับตามข้อแรกเพื่อกันหลุด

 

Elbow : MCL and LCL injury or tear and bicep tendinitis

 • พันรอบแขนเหนือข้อพับและใต้ข้อพับแขนพอประมาณ 2 ซม.

1111

 • คนไข้งอแขนเล็กน้อยพอประมาณ 30 องศา
 • ใช้เทปแปะด้านข้างจากบนลงล่างตามแนวของพยาธิสภาพ
 • แปะซ้ำสลับเป็นล่างขึ้นบนขวางทับเป็นรูปกากบาท

รูปภาพ (7)

 • แปะขวางในแนวกลางให้จุดตัดของกากบาทอยู่ที่เดียวกัน
 • ทำซ้ำอีกด้านอีกข้างหนึ่ง

tap1

 • พันทับเหนือและใต้ข้อพับเพื่อกันหลุด

 

Tennis elbow : tennis elbow and golfer elbow

 • คนไข้งอแขนเล็กน้อยพันรอบแขนและใต้ศอกลงไปประมาณ 2 ซม.

1111

 • หลังจากนั้นทำเหมือนข้อศอกแต่ทำข้างนอกข้างเดียว

 

Wrist : dislocation , injury , swell from  boxing , snow boarding , skate  boarding , sprain

 • พันรอบมือและใต้ข้อมือ

tap2

 • ใช้เทปที่วัดมาแล้วติดจากด้านหน้าใต้ข้อมือขึ้นมาครึ่ง ซม. ที่ตรงกลางของเทปพันทับไปด้านหลังเอียงขึ้นประมาณ 30 องศาให้เทปสองข้างวางแปะทับกัน

tap3

 • พันรอบมือและใต้ข้อมืออีกรอบเพื่อกันหลุด

 

Thumb : sport  injury  from     football    basket ball    skiing   rugby , sprain

 • พันรอบข้อมือ

tap4

 • แปะที่เทปพันรอบข้อมืออ้อมนิ้วหัวแม่มือมาแปะทับให้เป็นรูปกากบาท

tap4

 • ทำซ้ำเพื่อความมั่นคงแล้วแต่ระดับความปวดเป็นมากเป็นน้อย
 • พันทับรอบที่ข้อมือเพื่อกันหลุด

 

Finger  :  sport  injury

 • ทำเหมือนข้อศอกแต่ไม่งอและทำที่นิ้ว

tap5

 

Knee :  MCL and  LCL  injury

 • ทำเหมือนข้อศอกแต่ทำที่หัวเข่า

tap6

Achilles tendon : tendinitis  ,  tear

 • ให้พันรอบเท้าห่างจากปลายนิ้วหัวแม่เท้าประมาณ 6-7 ซม.   จากนั้นจึงพันรอบขาถัดขึ้นมาจากส้นเท้าประมาณ 1 คืบ หรือใกล้ปลายน่องขา ที่ 1/3 ของขาล่าง

tap7

 • ใช้เทปยึดติดจากที่พันรอบขาลงมาผ่านส้นเท้ามาติดที่พันรอบเท้า  ทำซ้ำทับไปทางด้านข้างเพื่อความหนาแน่นและมั่นคง

tap7

 • พันรอบเท้ากับขาอีกครั้งเพื่อกันไม่ให้เทปหลุด

 

Ankle : sprain

 • พันรอบที่ปลายน่องขา

tap8

 • ให้เท้าทำมุม 90 องศาไว้ใช้เทปติดจากที่ปลายน่องขาด้านข้าง ส่วนนอกลากยาวลงมาที่ฝ่าเท้าลากขึ้นบนไปจากฝ่าเท้าไปเข้าทางด้านข้าง ข้างในไปติดที่เทปพันขา

tap9

 • พันทับที่ปลายน่องขาอีกครั้งเพื่อกันหลุด

 

Foot : tensor fasciitis

 • พันรอบเท้าใต้นิ้วเท้า 3 ซม.

tap10

 • แปะเทปหน้าฝ่าเท้าจากส้นเท้าขึ้นมาที่เทปพันรอบเท้า
 • แปะแบบเดิมจนทั่วทั้งฝ่าเท้า

tap11

 • ใช้เทปติดด้านข้างยาวลงมาที่ส้นเท้าและลากขึ้นบนตามแนวด้านข้างของเท้าอีกรอบหนึ่ง

tap21

 • พันรอบเท้าทับที่เดิมเพื่อกันหลุด

Reference : http://www.physioadvisor.com.au/16524982/achilles-tendon-taping-calf-taping-achilles-ta.htm

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com สายด่วน 085-264-4994

More