All Posts tagged การเคลื่อนย้ายตัวในห้องน้ำอัมพาตครึ่งท่อน

ตอนที่ 650 เรื่อง การเคลื่อนย้ายตนเองในห้องน้ำของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง

ตอนที่ 650 เรื่อง การเคลื่อนย้ายตนเองในห้องน้ำของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง

ตอนที่ 650
 
เรื่อง การเคลื่อนย้ายตนเองในห้องน้ำของผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่าง

 

สำหรับผู้ป่วยอัมพาตครึ่งท่อนล่างทักษะการเคลื่อนย้าย ตัวเองนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน เมื่อผู้ป่วยสามารถเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่าง อิสระ ก็จะสามารถเข้าถึงโอกาสต่างๆได้ง่ายและลดภาระ ผู้ดูแลลงอย่างมาก การเคลื่อนย้ายตัวเองได้อย่างอิสระต้อง อาศัยทั้งพละกำลังของกล้ามเนื้อแขน และความทนทานสูงแต่สิ่งสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยนั่นก็คือ ทักษะที่ถูกต้อง ในการเคลื่อนย้ายตัวเองให้ปลอดภัยที่สุด

วิธีการเคลื่อนย้ายตัวเองจาก เก้าอี้รถเข็นไปยังโถส้วมชักโครก

1. ตรวจสอบความพร้อมของห้องน้ำ 

ควรตรวจดูสภาพแวดล้อมของห้องน้ำโดยรอบ ก่อนการเคลื่อนย้ายตัวเองก่อนว่า 

มีแสงสว่างที่เพียงพอหรือไม่ 

พื้นห้องน้ำเปียกหรือเปล่า 

อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ครบและวางไว้ในที่เอื้อมหยิบถึงหรือยัง 

โถส้วมมั่นคงหรือไม่ 

โถส้วมสะอาดหรือยัง 

เป็นต้น

2. จัดองศาที่เหมาะสม สำหรับการเคลื่อนย้ายตัวเอง 

จัดให้เก้าอี้รถเข็นอยู่ชิดกับขอบโถส้วมชักโครกให้มากที่สุด

โดยส่วนใหญ่จะทำมุม 45 องศา เพื่อให้สะดวกต่อ การเคลื่อนย้ายตัวเองมากที่สุด

อย่าลืมล็อคล้อเก้าอี้รถเข็นให้เรียบร้อยด้วย

3. พับเก็บที่วางเท้า

ใช้แขนหนึ่งข้างคล้องเกี่ยวที่มือจับของ เก้าอี้รถเข็นให้มั่นคง

โน้มตัวลงไปช้าๆและพับเก็บที่วางเท้าขึ้น

4. หาบริเวณที่มั่นคงสำหรับการเหนี่ยวตัว เพื่อย้ายตัวเอง

ถ้ามีราวจับให้ใช้มือ 1 ข้างจับที่ราวจับและมืออีกหนึ่งข้างจับบริเวณที่พักแขน

อย่าจับบริเวณฝารองนั่งชักโครกเด็ดขาด เพราะเป็นส่วนที่ไม่มั่นคงที่สุด ส่วนมือข้างที่จับ เก้าอี้รถเข็นให้พยายามออกแรงในลักษณะ “ดันขึ้น ห้าม ออกแรง “ผลักออก” เป็นอันขาด

5. จัดท่าทางให้มั่นคง 

จัดท่าทางการนั่งให้มั่นคง

เลื่อนเก็บเก้าอี้รถเข็นให้อยู่ในตำแหน่งที่ เอื้อมหยิบได้สะดวก

More