All Posts tagged ขั้วกระตุ้น

แผ่นติดเครื่องกระตุ้น (Adhesive electrode)

แผ่นติดเครื่องกระตุ้น (Adhesive electrode)

แผ่นติดเครื่องกระตุ้น (Adhesive electrode)

 

รหัสสินค้า P004

ราคา 1,000  บาท

จำนวน 4 ขั้ว

ประโยชน์

  • เพื่อสุขอนามัยที่ดีแทนการใช้ขั้วกระตุ้นร่วมกัน
  • เพิ่มประสิทธิภาพการนำกระแสไฟฟ้าได้ทั่วถึงพื้นที่ผิวสัมผัส
  • สะดวกต่อการวางขั้วกระตุ้นในบริเวณที่เป็นส่วนโค้ง หรือเว้าซึ่งพัน carbon rubber pad ยาก
  • ประหยัดเวลาการเตรียมอุปกรณ์รักษา สามารถให้บริการผู้ป่วยได้เร็วขึ้น
  • เหมาะกับการใช้ร่วมกับกระแสไฟฟ้าที่ไม่มีปฏิกิริยาใต้ขั้ว หรือมีปฏิกิริยาใต้ขั้วน้อยมาก เช่น TENS Interferential current เป็นต้น
  • ใช้ได้เฉลี่ยสูงสุด 100-200 ครั้ง

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกกายภาพบำบัดเฟิร์ส ฟิสิโอ

www.firstphysioclinic.com  สายด่วน 085-264-4994

More